Adalet Bakanlığı Personeline Yargı Ödeneği Verilmesi İçin Kanun Teklifi (Aralık 2019)

Adalet Bakanlığı Personeline Yargı Ödeneği Verilmesi İçin Kanun Teklifi (Aralık 2019)
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verildi. Teklif ile, 657 sayılı Kanun'a tabi olarak adalet hizmetlerinde çalışan bütün görevlilere yargı ödeneği verilmesi; Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay'da görevli personele ise ek ödeme yapılması amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gerekçesi ile ekte sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
Özgür ÖZEL /Manisa Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Ekonomik gelişmişliğin, toplumsal barışın, sosyal adaleti sağlanmanın altyapısını oluşturan yargı sistemi bu fonksiyonunu adil, etkin ve hızlı işlediği sürece yerine getirebilir. Bu sistemin sağlıklı şekilde işleyebilmesinde çalışanların moral, motivasyon, gelir, kariyer planlaması gibi faktörleri çok önemlidir. Hâkim, savci, zabit kâtibi, mübaşir, yazı işleri müdürü, sosyal hizmet uzmanları v.s hep birlikte adalet hizmeti üretmektedir. Ancak sistemin esas yükünü Yargı Emekçilerinin çekmesine rağmen gerek maddi gerekse manevi yönden hak ettiği değeri görmemektedir. 

Yargi sistemine katkısı olan diğer personele de hâkim ve savcılarda olduğu gibi brüt maaşının onda biri tutarında yargi tazminatı ödenmesi gerekir. 

Anayasaya göre yüksek mahkeme sayılan Yargıtay ve Danıştay ile her ne kadar. Anayasada yüksek mahkeme olarak sayılmasa da görev ve fonksiyon icabı yüksek mahkeme statüsünde olan Sayıştay'da görevli 657 sayılı Devlet Memurlarına tabi olarak görev yapan personele Anayasa Mahkemesinde çalışan personele verilen ek ödemenin aynen verilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1: Yargı hizmeti çalışanları ile bir bütün olarak verildiğinden hakim ve savcı dışındaki diğer personelinde yargi tazminatı alması amaçlanmaktadır. 

MADDE 2: Anayasaya göre yüksek mahkeme sayılan Danıştay'da görevli 657 sayılı Devlet Memurlarına tabi olarak görev yapan personele Anayasa Mahkemesinde çalışan personele verilen ek ödemenin aynen verilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE 3: Anayasaya göre yüksek mahkeme sayılan Yargıtay'da görevli 657 sayılı Devlet Memurlarına tabi olarak görev yapan personele Anayasa Mahkemesinde çalışan personele verilen ek ödemenin aynen verilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE 4: Her ne kadar Anayasada yüksek mahkeme olarak sayılmasa da görev ve fonksiyon icabı yüksek mahkeme statüsünde olan Sayıştay'd Devlet Memurlarına tabi olarak görev yapan personele Anayasa Mahkemesinde çalışan personele verilen ek ödemenin aynen verilmesi amaçlanmıştır, 

MADDE 5: Yürürlük Maddesidir. 
 
MADDE 6: Yürütme Maddesidir. . 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. 
“Ek Madde 45- Yüksek Mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Sayıştay, Il ve İlçe Seçim Kurulları, Adli, İdari, Yargıda (ceza infaz kurumları ve icra müdürlükleri personeli dahil) görevli ve bu Kanuna tabi personele her ay brüt ayliklarinin % 10'u oranında yargi ödeneği ödenir." 

MADDE-2 2575 sayılı Danıştay Kanunu'na aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. 
"Ek Madde 3- Danıştay'da görevli 657 sayılı Kanuna tabi personele her ay, (5.000) gösterge rakaminin memur ayliklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan aylık tutarda ek ödeme yapılır. Ek ödeme tutarı, damga vergisi hariç, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz. Ek ödeme, her ne şekilde olursa olsun başka bir ödemenin hesaplanmasında dikkate alınmaz." 

MADDE-3 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'na aşağıdaki Ek Madde eklenmiştir. 
"Ek Madde 3- Yargıtay'da görevli 657 sayılı Kanuna tabi personele her ay, (5.000) gösterge rakaminin memur aylıklarına uygulanan aylık katsayisi ile çarpımı sonucunda bulunan aylık tutarda ek ödeme yapılır. Ek ödeme tutarı, damga vergisi hariç, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz. Ek ödeme, her ne şekilde olursa olsun başka bir ödemenin hesaplanmasında dikkate alınmaz." 

MADDE-4. 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 19. Maddesinin 2. Fikrasından sonra 
gelmek üzere aşağıdaki 3. fikra eklenmiştir. 
"(3) Sayıştay'da görevli 657 sayılı Kanuna tabi personele her ay, (5.000) gösterge -- rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısı ile çarpımi sonucunda 
bulunan aylık tutarda ek ödeme yapılır. Ek ödeme tutarı, damga vergisi hariç, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamaz. Ek ödeme, her ne şekilde olursa olsun başka bir ödemenin hesaplanmasında dikkate alınmaz." 

MADDE 5: Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6: Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL/ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.