Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda Ek Ders Karşılığı Çalışanların Sorunları ve Talepleri (Basın Açıklaması)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda Ek Ders Karşılığı Çalışanların Sorunları ve Talepleri (Basın Açıklaması)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda Ek Ders Karşılığı Çalışanların Sorunları ve Talepleri (Basın Açıklaması)

AİLE VE SOSYA POLİTİKALAR BAKANLIĞI’INDA EK DERS KARŞILIĞI ÇALIŞANLARIN SORUNLARI VE TAPLERİ
(Basın Açıklaması)

 “Bizler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerinde Ek ders Saati ücreti karşılığında 2013 yılından bu yana mesailerini yapan Sosyolog, Öğretmen, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Hemşire, Usta Öğretici vb. meslek elemanlarıyız.  Bakanlığımızın asıl işi olan sosyal inceleme görevlerini, Sosyal Hizmet Merkezleri Hizmet Modellerini büyük bir özveriyle yerine getirmekteyiz. Bazılarımız Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerinde Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyetinde, Sosyal Ekonomik Destek Birimlerinde, Şehit Yakınları ve Gaziler Hizmet Birimlerinde kadrolu meslek elemanları gibi sosyal inceleme raporları yazmakta ve Aile Bakanlığının tüm kuruluşlarında görev aldığımız gibi kadrolu meslek elemanları ile birlikte ASIL İŞLERİ yürütmekte ve aynı belgeleri imzalamaktayız. 


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kuruluşlarda çalışan;
·         Ek ders Saat Ücreti karşılığında mesailerini yapan meslek elemanları yaklaşık : 1500 TL


Taşeron firmalar aracılığıyla çalışan:
 ·         Meslek Elemanı : 3000-4000 TL
·         Temizlik görevlisi : 2000 TL
·         Güvenlik görevlisi (ortaöğretim mezunu) : 2250 TL
·         Danışma, veri otomasyon görevlisi: 2500 TL civarında maaş almaktadır.


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızca resmi olarak 01.02.2016 tarihi itibarı ile haftalık 35 saate çıkartılan çalışma saatlerimizi fiili olarak haftalık 40 saat yapmaktayız. Aldığımız ücret kuruluşlarımızda görev yapan taşeron usulü ile çalışan personellerin (kaloriferci, güvenlik, temizlik personeli, danışma yönlendirme, çaycı vb.) aldığı ücretin fazlasıyla altında kalmaktadır. Ve bu personeller tarafından üçüncü sınıf personel muamelesi görmekteyiz. Resmi tatillerde, bayramlarda, idari izinlerde ve özel izinlerde maaşlarımız çalıştığımız saat üzerinden hesaplandığından ve izin günlerinde çalışmadığımız gerekçesiyle aldığımız maaş asgari ücretin altında kalmaktadır. Bu nedenle çalışmalarımız kısmı süreli çalışma olarak hesaplanıp sigorta primlerimiz yarım ay eksik yatmaktadır. Hastalandığımız günlerde bile kurumumuza gelip işlerimizi yürütmek zorunda kalıyoruz. Zira alacağımız hastalık raporları nedeniyle maaşlarımız ve sigorta primlerimiz düşmektedir. Ek ders karşılığı çalışan meslek elemanlarına doğum izni bile verilmezken kadrolu meslek elemanları süt izinlerini bile çoğu kez fazladan fazlaya kullanmaktadır. Bu adaletsizliği görüp tükenmişlik sendromu yaşamamak elde değildir. Kadrolu olan meslek elemanları ile ASIL İŞLERİ yaptığımız halde özlük haklarımız karşılaştırılmayacak derecede geride kalmaktadır. Konu ile ilgili daha önce mecliste soru önergesi verilmiş eski bakanımız Sayın Sema RAMAZANOĞLU soru önergesine 24.04.2015 Tarih ve 29336 Sayılı Ders ve Ek Ders Hakkında 24.04.2015 Tarihli Yönetmelik’e atıfta bulunarak cevap vermiştir. Ancak her ne kadar bu yönetmeliğe göre işe alınmış olsak ve de bu yönetmeliğe uygun çalıştırılıyor gibi gözüksek de bizler ders anlatmamaktayız. Yönetmeliğe göre derse girip ders anlatıp karşılığında ücretini almak söz konusu iken bizler ders anlatmamakta Bakanlığın asıl işi olan SOSYAL İNCELEME görevini sahada vatandaşların evlerine giderek durumu tespit edip ona uygun hizmet modelinden vatandaşın faydalanabilmesi için Sosyal İnceleme Raporu yazmaktayız.  Yönetmelik adı altında farklı şekilde çalıştırılmakta ve maalesef tam zamanlı çalıştırılmamıza rağmen anayasal bir hak olan yıllık izin, doğum izni, süt izni gibi izinleri kullanamamaktayız. Hali hazırdaki durumumuzu yetkili mercilere ilettiğimizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından; 24.04.2015 Tarih ve 29336 Sayılı Ders ve Ek Ders Hakkında 24.04.2015 Tarihli Yönetmelik’e göre çalıştığımız, fiili olarak iş yapmadığımız sürece ücret alamayacağımız çünkü ders saati ücreti çalıştığımız ifade edilmektedir. Oysa ki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruluşlarında kalan çocuklarımız için ders görevi verilen öğretmenlerimiz bu kapsamda çalıştırılmakta ancak bizler SOSYAL HİZMET MERKEZLERİNDE görevlendirilmekteyiz ve kesinlikle ders anlatmamaktayız.  Türkiye genelinde Sosyal Hizmet Merkezleri 2013 yılında açılmış ve bu merkezlere başlangıçta kadrolu alım yerine bu şekilde bir istihdam yapılmış ve ilk alınan personellerin bizler olduğu düşünülürse sonradan gelen kadrolu arkadaşlarımızın bizim kadar tecrübesi bulunmamakta ve kurumun iş ve işlemlerini onlara bizler göstermekteyiz. 


 Bizler sabah sekiz akşam beş tam mesai yaparak çalışmaktayız. Yaklaşık dört yıldır tam zamanlı çalışmamıza rağmen hiçbir şekilde yıllık izin kullanamamaktayız. Hatta aramızda çalışan bayan arkadaşlarımız doğum yaptıklarında işi bırakmak zorunda bırakılıyor çünkü doğum izni, yıllık izin, süt izni gibi haklarımız bulunmamakta ve bulunmadığına dair bakanlık asıl işi yaptığımızı bildiği halde her defasında sorunlarımıza 24.04.2015 Tarih ve 29336 Sayılı Ders ve Ek Ders Hakkında 24.04.2015 Tarihli Yönetmelik’e atıfta bulunarak cevap vermiştir.  Konuyla ilgili mağduriyetler ilgili makamlara iletilmesine rağmen; konu ile ilgili herhangi bir çalışma ya da iyileştirme yapılmadığı gibi durumumuz her geçen gün diğer personellere göre daha da kötüye gitmiştir.  Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; maalesef sorunlarımızı çözmek yerine Çalışma Bakanlığı, Bimer vs gibi başvurulara hiçbir hakkımızın olmadığı ve ilgili yönetmeliğe (24.04.2015 Tarih ve 29336 Sayılı Ders ve Ek Ders Hakkında 24.04.2015 Tarihli Yönetmelik) göre çalışmakta olduğumuzu öne sürmektedir. Cumhurbaşkanlığına yaptığımız bu müracaata aynı yönetmeliğe atıfta bulunarak cevap beklememekteyiz. Yönetmelik bizim çalışma esaslarımız açısından bir handikap oluşturmakta bizim derdimiz yönetmeliğin değiştirilmesi ya da farklı bir statü oluşturulması ve mağduriyetlerin en kısa zamanda  giderilmesi yönündedir. 


Aile toplumun en küçük birimidir. Aile kurumu, toplumsal gerçekliğimizin zeminini hazırlamaktadır. Bireyin ve toplumun fonksiyonlarında en temel öğe olan aile, bireyin yaşamında önemli yer tutan beslenme, bakım, sevgi ihtiyacı, duygusal gelişim, psikolojik gelişim, eğitim, kültürel değerler kazanma, sağlıklı zekâ gelişimini sürdürme gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığı birincil yer ve çevredir. Hiçbir özlük hakka sahip olmayan bizler bunu kendi ailemizde sağlayamıyor veya bir yuva kurmada ciddi tereddütler yaşıyoruz. Durum böyleyken Aile Bakanlığı’nın temel vizyonu olan aile ve toplum, toplumun refahını arttırmak, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar ile yaşadıklarımız çelişmektedir. Mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplumun ruhunu yakalamak Bakanlığımızın ve Sosyal Devlet anlayışının vizyonu iken bizler bu vizyonun çok gerisinde kalmaktayız.


Bizler ek ders saat ücreti karşılığında mesailerini yapan personeller ile ilgili bir çalışma başlatmanızı arz ediyoruz. Bizlerin kadrolu meslek elemanları ile ASIL İŞLERİ yaptığımız, lisans mezunu olmamıza rağmen ilköğretim veya lise mezunu taşeron işçilerden daha zor şartlarda çalıştığımızı dikkate almanızı istiyoruz. Bizler, büyüklerimizin bir meslek elemanına en uygun şartları düşünerek eşitlik ilkesi bağlamında çalışmalar yapacağına ve bu hususta gereğinin yapılacağına can-ı gönülden inanmaktayız. Bu konuya istinaden Diyanet İşleri Başkanlığı 2011 yılında Kur’an Kurslarında Valilik ve Kaymakamlık onaylarıyla ek ders ücreti karşılığı görevlendirilen veya fahri olarak görevlendirilen öğreticilerin hak mahrumiyeti yaşadığını, personel sayılarının yetersiz olduğunu, bu personellerinin zor şartlarda görevlerini sürdürdüğünü dile getirerek bu personellerinin kadroya alınması için çalışma başlatmıştır. Yapılan çalışma sonucunda 17.09.2011 tarih ve 28057 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 653 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. Maddesine eklenen geçici 17. Maddesi uyarınca, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak Ek ders ücreti karşılığı görev yapmakta olan personellerin kadroya alınması kararı alınmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ailesi olarak Bakanlığımıza vermiş olduğumuz ve bunu gururla sunduğumuz emeklerimizin hak ettiğimiz çerçevede sosyal haklarımızın eşitlik ilkesi bağlamında değerlendirilmesini ve aynı zamanda sorunlarımızın en kısa zamanda çözüme kavuşturulmasını talep etmekteyiz. 
 

Konu ile alakalı sıkıntılarımızın giderilmesini arz ederiz. 

Kamubiz.com ÖZEL HABER

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5 Yorum