Astsubaylar hakkında 2 kanun teklifi TBMM'de

Astsubaylar hakkında 2 kanun teklifi TBMM'de
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik yapılmasına dair 2 Kanun Teklifi birden verildi. 1. Teklif ile; kıdemli başçavuş ve başçavuş rütbesinde olanların maaşlarının iyileştirilmesi, tamamına görev tazminatı verilmesi ve bu iyileştirmelerin halihazırda emekli olanlar ile emekli olacaklara da uygulanması amaçlanmaktadır. 2. Teklif ile; mesleğe yeni başlayan astsubaylardan ön lisans mezunu olanların 9'uncu derecenin ikinci kademesinden, lisans mezunu olanların ise 8'inci derecenin birinci kademe

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi: Teklif ile; kıdemli başçavuş ve başçavuş rütbesinde olanların maaşlarının iyileştirilmesi, tamamına görev tazminatı verilmesi ve bu iyileştirmelerin halihazırda emekli olanlar ile emekli olacaklara da uygulanması amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASKANLIĞINA 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin teklifimiz gerekçeleri ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
Dursun ATAŞ /Kayseri Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki tüm muvazzaf Astsubaylar ve emeklileri hiçbir tazminat almamaktadırlar. Ayrıca emekli olduklarında, çalışırken aldıkları maaşlarının ancak %45-55'ini aldıklarından yaşam standartları düşmekte, ciddi ekonomik sıkıntılar yaşamakta ve emeklilikten sonra yeni bir iş aramak zorunda kalmaktadırlar. 

Öte yandan zaman içerisinde bazı kamu görevlilerinin çalışan ve emeklilerine birçok kez yapılan maaş iyileştirmeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yapılmamış, bu da onların aleyhine bir durum yaratmıştır, Türk Silahlı Kuvvetlerinden Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olan Kademeli Kıdemli Başçavuş, Kıdemli Başçavuş ve Astsubay emeklileri maddi sıkıntı çekenlerin en başında yer almaktadır. 

TSK personelinin mali durumunu düzeltmek için yapılan çalışmalar kapsamında, Bakanlar Kurulu Kararıyla 10 Mart 2000 tarihinde öncelikle belirli makamlara temsil tazminatı, müteakiben 10 Ocak 2002 tarihinde albay ve yarbaylara görev tazminatı ödenmeye başlanmıştır. Bu bağlamda TSK personelinin mali kayıplarını gidermeye ve Bakanlar Kurulu yetkisinde bulunan görev tazminatının kıdemli başçavuş rütbelerine verilmesine yönelik girişimlerden bugüne kadar bir sonuç alinamamıştır. 

Bütün bu gelişmeler ışığında TSK personeli arasındaki maaş hiyerarşisinin yeniden kurulması amacıyla, kıdemli başçavuş ve başçavuş rütbelerinin 926 sayılı TSK Personel Kanununun (V) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinde yer almaları ve 4505 sayılı Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temşil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunun 5 inci madde fıkrasında yer alan "Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek olanlara" ibaresinin çıkarılarak tamamına görev tazminatı verilmesi ve bu hakkın çok daha büyük ekonomik sıkıntı yaşayan emeklilerine de yansıtılması büyük bir zorunluluk arz etmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Başçavuş veya Kıdemli Başçavuş rütbesine ulaşan Astsubaylar ve emekli Astsubaylar 1'nci dereceye yükselseler dahi halen hiçbir tazminat alamamaktadırlar. Bu değişiklik ile Astsubaylar ile asker-sivil emsalleri arasında maaş farkından kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi amaçlanmıştır. 
MADDE 2 – Bu haktan; emekli olan, adi malul ile vazife malulü aylığı alan Astsubayların da yararlanması amaçlanarak maddi açıdan daha sıkıntılı bir hayat süren emeklilerin mağduriyetinin bir nebze giderilmesi amaçlanmıştır. 
"MADDE 3 - Yürürlük maddesidir. 
MADDE 4 - Yürütme maddesidir. 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 27/07/1967 tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. "EK MADDE 34- Kıdemli Başçavuş ve Başçavuş rütbesine ulaşan Astsubaylara ve bu rütbelerden emekli olanlara, (10.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda görev tazminatı ödenir. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulamaz. Ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır." 
MADDE 2 - 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir "GEÇİCİ MADDE 38- Bu Kanunun ek 34 üncü maddesi; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 25 inci maddede yer alan şartları taşıyan emekli, adi malul ile vazife malulü aylığı alanlar hakkında da uygulanır. Ancak bu hüküm emekli, adi malul ile vazife malulüne uygulanırken, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki süreler için bir ödeme yapılmaz." 
MADDE 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 
MADDE 4 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür..

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi: Teklif ile; mesleğe yeni başlayan astsubaylardan ön lisans mezunu olanların 9'uncu derecenin ikinci kademesinden, lisans mezunu olanların ise 8'inci derecenin birinci kademesinden göreve başlaması ve bu kademe ilerlemesinin geçmişe yönelik bir maaş farkı ödenmeksizin emekli astsubaylara da yansıtılması amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin teklifimiz gerekçeleri ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımızla arz ederiz.
Dursun ATAŞ /Kayseri Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Astsubaylar 2003 yılından itibaren Meslek Yüksek Okulu (Ön Lisans) mezunu olarak 9’ncu derecenin 1'nci kademesinden göreve başlamaktadırlar. Ancak meslek yüksekokulu (Ön lisans) mezunu pek çok devlet memuru (Emniyet mensupları ve bazı meslek grupları) 9’ncu derecenin 2'nci kademesinden (Lisans mezunları 8/1) göreve başlamaktadırlar. 

Hâlbuki Anayasamız ve kanun önünde eşitlik ilkesi gereği, aynı eğitime sahip kişiler arasında, aynı özlük haklarının verilmesinin gerektiği ortadadır, 

Bu durumda Astsubaylar meslek hayatları boyunca ve emekliliklerine de yansıyacak şekilde hak kaybina uğramaktadır. 
Astsubay Meslek Yüksek Okulları 694 sayılı KHK ile hazırlık sınıfı dâhil 3 yıla çıkmıştır (Liseden sonra 3 yıl öğrenim). 
926 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle Subay ve Astsubay kaynaklarının (fakülte ve yüksekokul mezunları şeklinde) eğitim durumlarının aynı olmuştur. 

İçişleri Bakanlığına bağlı eğitim gören Ön Lisans mezunu Polislerin 9/2 olarak göreve başlamaları ile 668 sayılı KHK ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının İçişleri Bakanlığı'na bağlanması sonucunda Ön Lisans mezunu olacak olan Jandarma Astsubaylarının 9'ncu derecenin 2'nci kademesinden göreve başlayacak olmaları ortadadır. 

Bu Kanun teklifi ile Astsubayların mesleğe başlama derece/kademeleri yükseltilerek TSK personeli maaş hiyerarşisinin daha adil olması amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERI 

MADDE 1- Bazı meslek gruplarından daha geri (Ön Lisans mezunları 9/1 – Lisans mezunları 8/1) derece ve kademelerde mesleğe başlayan Astsubayların başlangıçta alacakları bir kademe ile askerliğin ağır yükünü taşımalarına rağmen ekonomik açıdan sıkıntı yaşamalarına engel olmak ve durumlarını bir nebze de olsa iyileştirilerek moral ve motivasyonlarının artarak görev yapmaları amaçlanmıştır 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 inci maddesinin dördüncü fikrasının (c) bendinde bulunan "EK - VIII/A sayılı četvele göre 9 uncu derecenin birinci kademesinden göreve başlarlar” ibaresi, EK - VII/A sayılı cetvele göre Ön lisans mezunları 9'uncu derecenin ikinci kademesinden, lisans mezunları d’nci derecenin 
birinci kademesinden göreve başlarlar, bu kademe ilerlemesi emekli Astsubaylara da yansıtılır. Ancak, bu şekilde yapılacak intibaklarda geçmişe yönelik maaş ve maaş farkı ödenmez" biçiminde değiştirilmiştir. 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL/ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
12 Yorum