Astsubaylar hakkında kanun teklifi (Mart 2020)

Astsubaylar hakkında kanun teklifi (Mart 2020)
Astsubayların eğitim süreleri Meslek Yükseokulu mezunu oldukları için 2 yıl ve Önlisans, subayların ise Harp Okulu mezunu oldukları için 4 yıl ve lisans düzeyidir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin subay ve astsubay yetiştirme süreşi ve birinin önlisans, diğerinin lisans düzeyinde olması ve bu eğitim için harcanan bedelin de farklı olması ancak eğitim süreleri farklı olan astsubay ve subayların aynı sürede mecburi hizmete tabi tutulmaları Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olup, toplum vicdanını da zedelemektedi

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 16 Mart 2020'de TBMM Milli Savunma Komisyonuna havale edildi. Teklif ile, eğitim süreleri farklı olan astsubay ve subayların farklı mecburi hizmet yükümlülüğü sürelerine tabi tutulmaları ve muvazzaf subayların subaylığa nasbedildikleri tarihten itibaren on beş yıl, muvazzaf astsubayların astsubaylığa nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen on yıl hizmet etmedikçe istifa edememelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini arz ederim, Saygılarımla
Murat BAKAN İzmir Milletvekili 

GEREKÇE 

Astsubayların eğitim süreleri Meslek Yükseokulu mezunu oldukları için 2 yıl ve Önlisans, subayların ise Harp Okulu mezunu oldukları için 4 yıl ve lisans düzeyidir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin subay ve astsubay yetiştirme süreşi ve birinin önlisans, diğerinin lisans düzeyinde olması ve bu eğitim için harcanan bedelin de farklı olması ancak eğitim süreleri farklı olan astsubay ve subayların aynı sürede mecburi hizmete tabi tutulmaları Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olup, toplum vicdanını da zedelemektedir. 

Bu nedenle astsubaylar ile subaylar arasında mecburi hizmet yükümlüğü süresinin farklılaştırılması amacıyla bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1-926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda, 681 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma ile ilgili Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi fle değişiklik yapılarak 926 sayılı Kanunun 112. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan "Mavazza subay ve astsubaylar subay ve astsubay mushedildikleri tarihten itibaren fiilen ondes yr hizmet etmedikçe istif edemezler." cümlesi "Muvazzaf subaylar subaylığa nasbedildikleri tarihten itibaren on beş yıl, muvazzaf Astsubaylar astsubayuga nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen on yol hizmet etmedikçe istifa edemezler." şeklinde değiştirilerek; astsubay ve subayların eğitim süreleri arasındaki farktan kaynaklanan eşitsizlik giderilmeye çalışılmaktadır. Astsubayların eğitim süreleri 2 yıl subayların ise 4 yıldır, bu eğitim için harcanan bedel de farklıdır. Dolayısıyla eğitim süreleri farklı olan astsubay ve subaylaon ayrı sürede mecburi hizmete tabi tutulmalan Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olup, toplum vicdanını da zedelemektedir. 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 3- Yürütme maddesidir, 

926 SAYLI TÜRK SİLAHLI KUVVETLER PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 27.7.1967 tarihli 926 sayılı Kanunun 112. Maddesinin 1. Fikrasında yer alan "Mavazzaf subay ve astsubaylar subay ve astsubay maybedildikleri tarihten itibaren fiilen onbeş yıl hizmet ermedikçe istifa edemezler," cümlesi "Mavazzar subaylar subaylığı nasbedildikleri turlhten itibaren fiilen on beş yıl, muvazzaf astsubaylar astsubaylığa nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen on yıl hizmet etmedikçe istifa 
edemezler." şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
6 Yorum