Astsubaylara bir kademe verilmesi için kanun teklifi

Astsubaylara bir kademe verilmesi için kanun teklifi
İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi verdi. Teklif ile, astsubaylara bir kademe verilmesi amaçlanmaktadır. Teklifin genel gerekçesi şu şekildedir:

İzmir Milletvekili Murat Bakan,  Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi verdi. Teklif ile, astsubaylara bir kademe verilmesi amaçlanmaktadır. Teklifin genel gerekçesi şu şekildedir:

KANUN TEKLİFİNİN GENEL GEREKÇESİ:


926 Sayılı Kanunun 137'inci maddesic) bendinde yer alan (Ek:28/5/2003-4861/9 md.) düzenleme ile Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ve kendi nam ve hesabına fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilenler, EK - VIII/A ve EK - VIII/C sayılı cetvellere göre hazırlık sınıfları hariç olmak üzere bitirdikleri fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulların öğrenim süresi; iki yıl olanlar 9'uncu derecenin 1'inci kademesinden, üç yıl olanlar 9'uncu derecenin 2'inci kademesinden, dört yıl ve daha fazla olanlar 9uncu derecenin 3'üncü kademesinden göreve başlamaktadırlar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin omurgasını oluşturan gerek teknik sınıflarda gerekse muharip sınıflarda vatan savunması için gece gündüz demeden çalışan bir ayın sekiz on gününü yirmi dört saat esasına göre tek kuruş fazla mesai ücreti almadan nöbet, tatbikat, gece eğitimi, özel görevlerle kışlada geçirirler buna rağmen bir çok devlet memurundan daha alt derece ve kademeden göreve başlatılırlar. Bu adaletsizliği ortadan kaldırmak ve alacakları bir kademe ile askerlik mesleğinin ağır yükünü taşıyan astsubayların durumlarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır.
 
 
926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ


MADDE 1- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Kanunu 137. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu Madde-137 c) bendinde yer alan yer alan (Ek: 28/5/2003-4861/9 md.) “ne "Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ve kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilenler, EK - VIIIZA sayılı cetvele göre 9 uncu derecenin birinci kademesinden göreve başlarlar.” ibaresi eklenmiş ve; “Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ve kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa nasbedilenler, EK- VIIIZA ve EK- VIII/Csayılı cetvellere göre hazırlık sınıfları hariç olmak üzere bitirdikleri fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulların öğrenim süresi; iki yıl olanlar 9'uncu derecenin 2'inci kademesinden, üç yıl olanlar 9'uncu derecenin 3'üncü kademesinden, dört yıl ve daha fazla olanlar 8'inci derecenin 1'inci kademesinden göreve başlarlar. Bunlar görevde oldukları süre içerisinde lisans tamamlama eğitimi yaptıkları veya en az dört yıl ve daha fazla süreli bir fakülte veya yüksekokulu bitirdikleri takdirde, mezun olduklarına dair resmi belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine iki kademe ilave edilerek intibakları yapılır. Birden fazla fakülte veya yüksekokul öğrenimi dikkate alınmaz. Bu şekilde intibakı yapılan Astsbayların sonraki rütbelerinin ilk kademeleri intibak yolu ile verilen kademe miktarı kadar fazladır.” şeklinde değiştirilmiştir.


“Bu değişiklik gereği, EK - VIIIZA ve EK - VIII/CSayılı Aylık Gösterge Tablolarına tabi olan astsubaylar ile bu değişiklik maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu görevleri üzerinden emekli, adi malülük veya vazife malülüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de uygulanır. Bu madde uyarınca yapılacak intibak ve buna bağlı ödemeler üç ay içinde sonuçlandırılır. Bu kapsamda emeklilik keseneği veya kurum karşılığı veya sigorta primi (genel sağlık sigortası primi dahil) çalışan ve işveren paylarında oluşacak fark tutarı, gecikme cezası, gecikme zamını veya faiz uygulanmaksızın bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ağır. "tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir.
Bu maddenin uygulanması nedeniyle geriye yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmaz,eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kamubiz.com Özel Haber/Ankara

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum