Bakanlıktaki sürekli işçiler geçici görevlendirilebilecek

Bakanlıktaki sürekli işçiler geçici görevlendirilebilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının olağanüstü hal ilan edilen illerdeki teşkilatında sürekli işçi olarak istihdam edilenler, geçici görevlendirilebilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının olağanüstü hal ilan edilen illerdeki teşkilatında sürekli işçi olarak istihdam edilenler, geçici görevlendirilebilecek. Düzenleme aşağıda yer alan Kararnamenin 3. maddesinde ele alınmıştır.


CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA SOSYAL HİZMETLER ALANINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

Kararname Numarası: 130

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında sosyal hizmetler alanında bazı tedbirlerin alınmasıdır.

Sosyal hizmetler alanında alman tedbirler

MADDE 2- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde bulunan ve bu illerden nakli yapılarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca başka illerdeki kuruluşlara yerleştirilen;

a)    Engelliler bakımından durum bildirir sağlık raporu bulunması şartıyla ülke genelindeki özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için ağır engellilik ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir ölçütü şartları,

b)    65 yaşım doldurmuş Türk vatandaşlarına yönelik hizmet atımıyla bakım hizmeti sunulabilmesi için 2828 sayılı Kanunun ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir ölçütü şartı,

6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren olağanüstü hal süresince aranmaz.

Geçici süreli görevlendirme

MADDE 3- (1) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının olağanüstü hal ilan edilen illerdeki teşkilatında sürekli işçi olarak istihdam edilenler, ilgili mevzuattaki şartlara ve kısıtlamalara tabi olmaksızın, olağanüstü halin gerekli kıldığı durumlar sebebiyle koruma ve bakım hizmeti alanların nakledildiği illerde ihtiyaç duyulan bîrim veya hizmetlerde geçici olarak görevlendirilebilir.

Sosyal destek ödemeleri

MADDE 4- (1) Olağanüstü hal ilan edilen illerde 2828 sayılı Kanun kapsamında yapılan engelli evde bakım ödemeleri, sosyal ve ekonomik destek ödemeleri, koruyucu aile ödemeleri ile 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında ödenen yaşlı ve engelli aylıkları, meydana gelen depremler nedeniyle hak sahiplerinin ölümü halinde geri alınmaz.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2 Mart 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.