Bazı memurların zam ve tazminatları yan ödeme kararnamesindeki kadar değildir

Bazı memurların zam ve tazminatları yan ödeme kararnamesindeki kadar değildir
Aylık ücretlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre alan Devlet memurları hakkında uygulanan zam ve tazminatlar esas itibariyle Yan Ödeme Kararnamesinde yer alırken, bazı memurların zam ve tazminatları toplu sözleşme ile belirlenmiş bulunuyor.

Devlet memurlarının zam ve tazminatlarına ilişkin olup bazı değişiklikler dışında halen uygulanmakta olan belirleme, 17.4.2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ve eki cetveller ile yapılmıştır.

Öte yandan, bu Kararnamede yer alan belirlemelerden ayrı olarak, 4. Dönem Toplu Sözleşmede yer alan kararlar çerçevesinde halen bazı memurların zam ve tazminatları, yan ödeme kararnamesinde yer alan halinden farklı uygulanmaktadır.

Bu itibarla, kamu görevlilerinin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları konusunda belirlemeler içeren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı çerçevesinde, 2020 ve 2021 yıllarında zam ve/veya tazminatları yan ödeme kararnamesindeki belirlemelerden farklı ödenecek olan bazı memurlar (araştırmacı kadro unvanlı olanlar hariç) ile haklarında uygulanacak ilave zam ve/veya tazminatların ne kadar olacağı bilgisine aşağıda yer verilmiştir.

Tazminat oranları Yan Ödeme Kararnamesine göre farklı olanlar 

**Öğretmen kadrolarında bulunanların tazminat oranlarına 20,56 puan ilave edilir.

**Sivil Savunma Uzmanı kadrosunda bulunanların tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.

**Vergi İstihbarat Uzmanları, Gelir Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin tazminat oranlarına 10 puan ve bunların yardımcılarının tazminat oranlarına ise 7 puan ilave edilir.

**Programcı, çözümleyici, müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlı personel hakkında, yan ödeme kararnamesinde teknik hizmetler sınıfında “diğer mesleki teknik yükseköğrenimliler” grubu için belirlenmiş olan tazminat oranları uygulanır.

**Kültür ve Turizm Bakanlığında müze araştırmacısı ve sanat tarihçisi unvanlı kadrolarda bulunanlar ile taşra teşkilatında müze araştırmacısı ve teknik hizmetler sınıfına dahil uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar hakkında, arkeologlar için öngörülen ek tazminat uygulanır.

**Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından (B) düzeyinde başarılı olan Turizm Araştırmacılarının tazminat oranına 15 puan, bundan yararlanamayan Turizm Araştırmacılarının tazminat oranına ise 25 puan ilave edilir.

**Kimyager kadrosunda olanlar hakkında geçerli ek özel hizmet tazminatı, ilgili teknik personelle birlikte açık çalışma mahallerindeki çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarına katılan Biyolog kadrosundaki personel hakkında da uygulanır.

**Araştırma Enstitüleri, Islah Kurumları ve Bölge Laboratuarlarında görev yapan personel hakkında uygulanan tazminat oranları; Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı, Sertifıkasyon, Kontrol Laboratuvarı, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapanlardan aynı öğrenim durumunda olanlar hakkında da uygulanır.

**İcra Memuru kadrolarında bulunanların tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.

**Mübaşir kadrolarında bulunanların tazminat oranlarına 7 puan ilave edilir.

**Şef(GİH) kadrolarında bulunanların tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.

**Uzman hemşire uzman ebe unvanını ihraz eden Hemşire ve Ebe kadrosundaki personelin tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.

**Orman Muhafaza Memuru kadrolarında bulunanların tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.

**İtfaiye amiri, itfaiye çavuşu, itfaiye onbaşısı ve itfaiye eri ile zabıta amiri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.

**Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerinin Eğitim Görevlisi kadrolarında bulunanların tazminatı oranlarına 20 puan ilave edilir.

**Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin Eğitim Görevlisi kadrolarında bulunanların tazminatı oranlarına 20 puan ilave edilir.

**Murakıp (DHS) kadrolarında bulunanların tazminat oranlarına 20 puan ilave edilir.

**Vaiz kadrolarında bulunanların tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir. (Uzman Vaiz, Başvaiz, Cezaevi Vaizi ve Başkanlık Vaizi dahil)  

**Musahhih (DHS) kadrolarında bulunanların tazminat oranlarına 30 puan ilave edilir.

**KİT’lerde görev yapan Başmüdür, Kombina, Fabrika, Müessese ve İşletme Müdürlerinin tazminat oranlarına 20 puan ilave edilir.

Zam puanları Yan Ödeme Kararnamesine göre farklı olanlar

**İtfaiye personeli için öngörülen zam puanları %50 artırımlı uygulanır.

**Kadro veya görevleri itibarıyla mali sorumluluk zammından yararlanamayan veya 575 puandan daha düşük yararlananlardan taşınır kayıt kontrol yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet memurlarının mali sorumluluk zammı 575 puan olarak uygulanır.

**Veznedar kadrosunda olanların mali sorumluluk zammı puanı %50 artırımlı uygulanır.

**Programcı, çözümleyici, müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlı personel hakkında, teknik hizmetler sınıfında “diğer mesleki teknik yükseköğrenimliler” grubu için belirlenmiş olan yan ödeme puanları uygulanır.

**Araştırma Enstitüleri, Islah Kurumları ve Bölge Laboratuarlarında görev yapan personel hakkında uygulanan yan ödeme puanları; Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı, Sertifıkasyon, Kontrol Laboratuvarı, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapanlardan aynı öğrenim durumunda olanlar hakkında da uygulanır.

**Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatında sağlık teknikerinin iş riski zammına 1500 puan ilave edilir.

**Zabıta amiri, zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların zam puanları %50 artırımlı uygulanır.

**Emanet Memuru kadrolarında bulunanlar için öngörülen iş riski zammı bir kat artırımlı uygulanır.

**Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kadrolarında bulunanların zam puanlan %20 artırımlı uygulanır.

**Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı taşra teşkilatına ait Arama Kurtarma Teknisyeni unvanlı kadrolarda görev yapanlara, 700 puan iş riski zammı ödenir.

**Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı taşra teşkilatına ait Ölçü ve Ayar Memuru unvanlı kadrolarda görev yapanlara 600 puan iş riski zammı ödenir.
memurunyeri

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2 Yorum