BES'te Devlet katkısı yüzde 10'a indirildi (14 Nisan 2020)

BES'te Devlet katkısı yüzde 10'a indirildi (14 Nisan 2020)
Bireysel Emeklilik Sistemine Yabancı Para Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemeleri İçin Devlet Katkısı Oranının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 2477) Yapılan düzenleme ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, yabancı para (dövizli) katkı payı birikimlerinde, Devletin katkı payı ödemesi yüzde 10'a indirdi

Memurlar için düzenelenen otomatik BES'te TL cinsinden yapılan katkı payı ödemelerinde Devlet %25 katkı payı eklemekte idi. Ancak, bugün 24 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yeni düzenlemeyle, yabancı para (dövizli) katkı payı birikimlerinde, Devletin yapacağı katkı payı ödemesi yüzde 25'ten yüzde 10'a indirildi. İşte 24 Nisan 2020 tarih ve 31108 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan BES Kararı:

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2477
Ekli "Bireysel Emeklilik Sistemine Yabancı Para Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemeleri için Devlet Katkısı Oranının Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ek 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE YABANCI PARA CİNSİNDEN YAPILAN KATKI PAYI ÖDEMELERİ İÇİN DEVLET KATKISI ORANININ BELİRLENMESİNE DAİR KARAR
Devlet katkısı oranı

MADDE 1- (1) 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısı hesabında kullanılan oran, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için yüzde on olarak belirlenmiştir.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ