Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi ve Kamu Harcama Süreci Eğitimi

Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi ve Kamu Harcama Süreci Eğitimi
2017/7 sayılı "Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı" konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Öncelikli Dönüşüm Programları 2.Grup Eylem Planları arasında yer alan Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı içerisindeki Maliye Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliği ile geliştirilen Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ile Yeni Harcama Yönetimi Bilişim Sistemi, 2018 yılı başından itibaren Merkezi Yönetim kapsamındaki tüm idarelerin kul

2017/7 sayılı "Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı" konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Öncelikli Dönüşüm Programları 2.Grup Eylem Planları arasında yer alan Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı içerisindeki Maliye Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliği ile geliştirilen Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ile Yeni Harcama Yönetimi Bilişim Sistemi, 2018 yılı başından itibaren Merkezi Yönetim kapsamındaki tüm idarelerin kullanımına kademeli olarak açılmaktadır.  

Sistemin devreye girmesiyle birlikte merkezi yönetim kapsamındaki harcama ve muhasebe birimlerince yapılacak tüm işlemler bu sistem üzerinden gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü işbirliğinde Mali Hizmetler Uzmanları Derneği tarafından yeni sisteme geçiş sürecinde ihtiyaç duyan idarelere bilgilendirme/sistem uygulaması yapmak ve sorunlara çözüm önerileri getirmek adına 14-16/02/2018 tarihlerinde 51 farklı Kamu Kurumundan yaklaşık 330 katılımcıyla “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi ve Kamu Harcama Süreci Eğitimi” düzenlenmiştir.

BÜTÜNLEŞİK KAMU MALİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ VE KAMU HARCAMA SÜRECİ EĞİTİMİ

Üyelerinin mesleki, kültürel, sosyal, ekonomik ve hukuki yönlerden hak ve menfaatlerini araştırmak ve korumak, sorunlarının giderilmesi için girişimlerde bulunmak, mesleki gelişmeyi, aralarındaki dayanışma ve yardımlaşmayı artırmak ve ülkemiz mali yönetim sisteminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerine devam eden Derneğimiz, ülkemiz mali yönetim sisteminde büyük değişikliklere yol açan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu vesilesiyle uygulamaya geçirilmeye çalışılan stratejik yönetim, performans yönetimi, performansa dayalı bütçeleme, iç kontrol, iç denetimin geliştirilmesi ve muhasebe uygulamaları konularında da çalışmalar yürütmektedir.

 Derneğimiz tarafından ülkemizde mali yönetim ve kontrol sistemini geliştiren, izleyen, kontrol mekanizmalarını kuran ve denetleyen kurumlardan Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Sayıştay Başkanlığı, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile bu kapsamda ortak projeler ve çalışmalar yürütülmektedir.

2017/7 sayılı "Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı" konulu Başbakanlık Genelgesi kapsamında Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Öncelikli Dönüşüm Programları 2.Grup Eylem Planları arasında yer alan Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı içerisindeki Maliye Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliği ile geliştirilen Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ile Yeni Harcama Yönetimi Bilişim Sistemi, 2018 yılı başından itibaren Merkezi Yönetim kapsamındaki tüm idarelerin kullanımına kademeli olarak açılmaktadır. 

Sistemin devreye girmesiyle birlikte merkezi yönetim kapsamındaki harcama ve muhasebe birimlerince yapılacak tüm işlemler bu sistem üzerinden gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte kamu kurumlarına mali yönetim sistemi ve yönetim sorumluluğu modeli çerçevesinde sorumluluklar verildi. Kanunun öngördüğü mali sisteme ilişkin fonksiyonel süreçler hakkında bilgi işlem teknolojilerinin de gelişmesinin etkisiyle Kurumlar söz konusu süreçleri yürütmek üzere yeni yazılımlar ve otomasyon süreçleri kullanmaya başladılar.

Kullanılan bu sistemlerinin bütüncül bir yaklaşım sergileyememeleri nedeniyle yeni bir ihtiyaç doğdu ve bu ihtiyacı karşılamak üzere BKMYS Projesi Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirildi.

Projenin tamamlanmasıyla, bütçe kanunu hazırlıklarının başlatılmasından kesin hesabın TBMM’de kanunlaştırılmasına kadar geçen aşamalarda kullanılan otomasyon sistemleri, başta elektronik belge olmak üzere yeni teknolojik imkânlara kavuşturulacak ve mali yönetim için bütünleşik bir bilişim sistemi altyapısı oluşturulacaktır. Bu çerçevede, ıslak imzalı evraklar üzerine kurulu olan kağıda dayalı işlem süreçlerinin de neden olduğu olumsuzlukların giderilmesine katkı sağlanacağını düşünmekteyiz.

Bu kapsamda, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün de destek ve katılımlarıyla Mali Hizmetler Uzmanları Derneği tarafından yeni sisteme geçiş sürecinde ihtiyaç duyan idarelere bilgilendirme/sistem uygulaması yapmak ve sorunlara çözüm önerileri getirmek adına 14-16/02/2018 tarihlerinde “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi ve Kamu Harcama Süreci Eğitimi” düzenlenmiştir.

51 farklı Kamu Kurumundan yaklaşık 330 katılımcıyla gerçekleştirilen eğitimde, BKMYS’nin ilk çıktıları olan Yeni Muhasebe Bilişim Sistemi ile Yeni Harcama Yönetimi Bilişim Sistemi hakkında katılımcılara Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen eğiticiler tarafından bilgi verilmiş ve sistem üzerinde uygulama yapılmıştır. Ayrıca Mali Hizmetler Uzmanı/Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları tarafından da uygulama örneklerine yönelik dersler verilmiştir.

Kamu Alımları/İhale Mevzuatı Uygulamaları ile 696 Sayılı KHK İle Gelen Yenilikler konularında da Mali Hizmetler Uzmanları tarafından katılımcılara bilgi verilmiştir.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Sayın Arif YILDIRIM tarafından ise, BKMYS’nin geneline ve Yeni Muhasebe Bilişim Sistemine yönelik sunum yapılmıştır. Sayın Genel Müdür Yardımcımız, sunumun ardından katılımcılardan söz alanların görüşlerini dinlemiş ve sorularını yanıtlamıştır. Sistemle ilgili sorun yaşayan Kurumlarımızdan, sorunlarını yazılı olarak bildirmek isteyenlerden ise Maliye Bakanlığına raporlamak ve çözüm aramak üzere yazılı görüşler alınmıştır.

Derneğimiz tarafından, Ülkemiz kamu yönetiminin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen diğer faaliyetlerin yanında Maliye Bakanlığı tarafından koordine edilen ve merkezi yönetim kapsamındaki tüm kamu idarelerinde kademeli olarak uygulamaya geçirilen Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi ile Yeni Harcama Yönetimi Bilişim Sistemi) uygulamalarına katkı sağlamak amacıyla da faaliyetlere devam edilecektir.

Bahri AKGÜL

Genel Başkan

Mali Hizmetler Uzmanları Derneği

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.