Cezaevinden çıkanların memur olması mümkün mü?

Cezaevinden çıkanların memur olması mümkün mü?
Memuriyete girişte ve memuriyette kalmada, işledikleri suçlardan dolayı ilgililer hakkında verilen hapis cezalarının süresi de önem taşımaktadır. Peki süresi 1 yıldan az, 1 yıl veya daha fazla olan hapis cezaları yönüyle memur olma durumu nasıl?

15 Nisan 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümleri kapsamında cezaevlerinden tahliyeler olurken, bazı hükümlülerin cezaevinde kalacağı süreler de kısaldı.

İNFAZ KANUNUNDAKİ SON DÜZENLEME İLE CEZAEVİNDEN ÇIKANLAR MEMUR OLABİLİR Mİ?

7242 sayılı Kanun hükümleri gereği erken tahliye olanların mahkumiyet hükümleri ve erken tahliye durumlarının ilk defa veya yeniden memur olmaya etkileri de merak konusu.

Memuriyete girişte ve memuriyette kalmada, işledikleri suçlardan dolayı ilgililer hakkında verilen hapis cezalarının süresi de önem taşımaktadır.

Alınan hapis cezalarının bazıları memuriyete girmeye ve memur olarak kalmaya engel oluştururken, bazıları ise memuriyete girmeye engel oluşturmamakta ve infazı süresince memuriyetin askıya alınması sonucunu doğurabilmektedir.

Süresi 1 yıldan az olan hapis cezaları yönüyle

a- Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet suçu, irtikâp suçu, rüşvet suçu, hırsızlık suçu, dolandırıcılık suçu, sahtecilik suçu, güveni kötüye kullanma suçu, hileli iflas suçu, ihaleye fesat karıştırma suçu, edimin ifasına fesat karıştırma suçu, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçu veya kaçakçılık suçu işlenmesinden dolayı ilgililer hakkında verilen hapis cezalarının süresi 1 yıldan az bile olsa, memuriyete girmeye ve memur kalmaya engel olur. Bu suçlardan hüküm giymiş olanlar, erken tahliye edilmiş olsun ya da olmasın memuriyete giremezler.

b- Yukarıda (a bölümünde) sayılan suçlar dışındaki suçlardan dolayı alınan hapis cezasının süresi 1 yıldan az ise, bu hapis cezası memuriyete engel olmaz. Ancak, bu şekilde ceza almış bir kişinin memuriyete girebilmesi veya memuriyet görevine devam edebilmesi için verilen mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmiş olması veya infazın gerçekleşmiş olması gerekir.  Memur hakkında verilen hapis cezasının infazı süresince ilgili kişinin görevine son verilmekte (memuriyete statüsü adeta askıya alınacak şekilde) ve cezanın infazı sonrasında ise talep etmesi halinde yeniden görevine dönmesi mümkün olabilmektedir.

Süresi 1 yıl veya daha fazla olan hapis cezaları yönüyle

**Kasten işlenen herhangi bir suçtan dolayı alınmış olan bir yıl veya daha fazla süreli hapis cezaları, ilk defa veya yeniden memuriyete girmeye engeldir.

Bu itibarla, kasten işlenen herhangi bir suçtan (yukarıda a bölümünde sayılan suçlar hariç) dolayı verilen hapis cezasının süresi 1 yıldan daha az olmadıkça, sadece infazının erken gerçekleşmiş olması, bu cezaların memuriyete engel olma durumunu ortadan kaldırmamaktadır.

Öte yandan, bu suçlar (yukarıda a bölümünde sayılan suçlar hariç) nedeniyle verilen hapis cezaları, daha sonra affa uğradıklarında ya da infazlarından sonra memnu hakların iadesi kararı alındığında, artık memuriyete girmeye engel oluşturmazlar. (7242 sayılı Kanun bu kapsamda bir af getirmemiştir)

**Kasten işlenmemiş suçlardan (yukarıda a bölümünde sayılan suçlar hariç)  dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alınması memuriyete engel olmaz.

Ancak, bu şekilde ceza almış bir kişinin memuriyete girebilmesi veya memuriyet görevine devam edebilmesi için verilen mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmiş olması veya infazın gerçekleşmiş olması gerekir.  Memur hakkında verilen hapis cezasının infazı süresince ilgili kişinin görevine son verilmekte (memuriyete statüsü adeta askıya alınacak şekilde) ve cezanın infazı sonrasında ise talep etmesi halinde yeniden görevine dönmesi mümkün olabilmektedir.
memurunyeri

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.