CTE personeli özlük hakları ve sözleşmeli İKM'ye kadro için kanun teklifi (24 Haziran 2019)

CTE personeli özlük hakları ve sözleşmeli İKM'ye kadro için kanun teklifi (24 Haziran 2019)
İnfaz Koruma Memurlarının sosyal ve ekonomik durumunun iyileştirilmesi amacıyla CHP İstanbul Milletvekili Ömer Mahmut Tanal tarafından 17 Haziran 2019 tarihinde TBMM'ye sunulan kanun teklifi 24 Haziran 2019 Pazartesi günü Plan ve Bütçe Komisyonu ile Adalet Komisyonuna sunuldu. Teklif ile; ceza infaz memurlarının alacağı adalet hizmetleri tazminatının artırılması, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamına alınarak örgütlenme hakkından yararlandırılmaları ile fazla mesai ve yol tazminatı alabilmelerinin,

İnfaz Koruma Memurlarının Sosyal ve Ekonomik Durumunun İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İnfaz Koruma Memurlarının Sosyal ve Ekonomik Durumlarının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ekte gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 
Gereği için bilgilerinize sunarım. 13/06/2019 
Av. Mahmut TANAL/CHP İstanbul Milletvekili 

GEREKÇE :Hukuk sisteminin temel koruyucularından bir tanesi, yasalara uyulmaması halinde bir müeyyide ile karşılaşılacağı bilincidir. Bu bilincin ise en önemli koruyucusu özgürlüğü bağlayıcı cezaların uygulayıcıları olan ceza infaz koruma personelidir. Bu personel, hukuk sisteminin temel dayanağı olan müeyyidelerin uygulayıcısıdır. Bu bakımdan hukuk sisteminin olmazsa olmaz unsurlarından biri olan bu personelin; toplum düzenin korunması, suçlu ile masumun ayrılması ve cezasını çekmiş kimselerin topluma kazandırılması gibi bir toplum için hayati sayılacak görevleri vardır. 

Toplum düzeninin sağlanması için en az polis, jandarma gibi koruyucu güç unsurları kadar çalışan, en az onlar kadar bu uğurda hayatını tehlikeye atan bu kimselerin şartlarının yeterince iyi olmadığı, hak ettikleri saygınlık ve özlük değerlerden uzak olduğu açıktır. Bu kanun teklifi ile cezalandırma ve yeniden topluma kazandırma süreçlerinin başrollerinde olan personelin haklarının iyileştirilmesi hedeflenmiştir. 

Ceza infaz koruma personelin toplumsal saygınlığının neredeyse aynı işi yaptığı diğer güvenlik güçlerinden daha az görülmesi bir kenara, özlük hakları olarak da aynı işi yaptıkları, meslektaşları sayılan polis ve jandarma çalışanlarından oldukça geridedir. Örneğin polis, asker ve jandarma emekli personeli emekliliklerinde silah taşıma hakkında sahipken bu personele bu hak tanımamaktadır. Oysa tüm çalışma hayatları boyunca suçlularla iç içe olmak zorunda kalan bu kimselerin, emekli olduktan sonra bu suçlulardan bazıları ile günlük hayatta karşılaşması oldukça ihtimal dahilindedir. Böyle durumlarda ilgili personelin kendini güvende hissetmesi ve gerektiğinde kendini koruyabilmesi gerekmektedir. 

Yine bu personelin yaklaşık altıda birinin sözleşmeli olarak istihdam ediliyor olması, sözleşmeli personel ile kadrolu personel arasında maaş, izin, mesai gibi farklılıkların derin olması, bu personelin kendini güvencede hissetmemesi ceza infaz koruma memurlarının derin sıkıntılarından biridir. 
İşte bu kanun teklifi, zor koşullarda fedakarca görev yapan infaz koruma memurlarının şartlarının bir nebze iyileştirilmesi,benzer işleri yapan meslektaşları ile aynı veya yakın statü ve özlük hakkı seviyesine getirilmesi için verilmektedir.

MADDE GEREKÇESİ 

MADDE 1- 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunu'nun Zam ve Tazminatlar başlıklı 152. Maddesinde değişiklik yapılarak ceza infaz memurlarının alacağı Adalet Tazminatı’nın arttırılarak özlük haklarının iyileştirilmesi amaçlanmıştır 

MADDE 2- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamı dışında bırakılan personelin bu kapsama alınarak örgütlenme hakkından yararlanması amaçlanmıştır. 

MADDE 3- Ceza İnfaz Kurumları Personeline fazla mesai ve yol tazminatı verilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. 

MADDE 4- İş yurtları kar payından, Ceza İnfaz Kurumlarında çalışan tüm personelin 
faydalanması amaçlanmaktadır. 

MADDE 5- Ceza İnfaz Kurumlarından emekli olan bazı personele silah bulundurma yetkisi tanınması amaçlanmaktadır. 

MADDE 6- 5510 Sayılı kanunda yapılan bu değişiklikle Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde görevli infaz ve koruma memurlarının diğer infaz ve koruma memuru gibi fiili hizmet süresi zammından faydalanması amaçlanmıştır. 

MADDE 7- Bu madde ile hususi pasaport almanın kolaylaşması amaçlanmıştır. 

MADDE 8- Bu madde ile sözleşmeli personel statüsündeki infaz ve koruma memurlarının kadrolu personel statüsüne geçirilmesi amaçlanmıştır. MADDE 9- Yürürlük Maddesidir. 

MADDE 10- Yürütme Maddesidir. 

İNFAZ KORUMA MEMURLARININ SOSYAL VE EKONOMİK DURUMUNUN İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI  HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 152. Maddesinin 2. Fıkrasının G bendinin d) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“d). Cezaevi Müdürü, İnfaz ve Koruma Başmemuru, İnfaz ve Koruma Memurlarına ayrıca yüzde 20'sine” . 

MADDE 2- 4688 Sayılı Kanunun 15 maddesinin k bendi yürürlükten kaldırılarak aynı kanunun 5. Maddesinin 11. Bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
’’12. Ceza Infaz Hizmetleri” 

MADDE 3- 3717 Sayılı Kanunun 2. Maddesinin birinci fikrasında geçen "ceza ve infaz kurum personeli hariç olmak üzere" ifadesi madde metninden çıkartılmıştır. 

MADDE 4- 4301 sayılı kanunun 8. Maddesinin 4. Fıkrasında yer alan “İşyurtlarında görevli personel,” ibaresi; “Ceza İnfaz Kurumlarında Görevli Personel," olarak değiştirilmiştir. 
MADDE 5- 6136 Sayılı Kanunun 7. Maddesinin birinci fıkrasının dördüncü bendinin B alt bendinde yer alan “e) Çarşı ve mahalle bekçilerinden,” ibaresinden sonra gelmek üzere, 

"). Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatınca Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü emrinde görevli Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, Müdür Yardımcısı, İnfaz Uzmanı, İnfaz Uzman Yardımcısı, İnfaz ve Koruma Şefi ve İnfaz Koruma Memurluğundan" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 6- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 inci maddesinin ikinci fikrasındaki tablonun 19'uncu sırası ve birinci sütununda yer alan "Ceza infaz kurumlarında" ibaresinden sonra gelmek üzere "(Denetimli serbestlik müdürlükleri dâhil)" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 7- 5682 Sayılı Pasaport Kanunu'nun 14. Maddesinin (A) fikrasının birinci paragrafında yer alan “birinci, ikinci” ibaresinden önce gelmek üzere “Kazanılmış hak aylığı bakımından” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 8-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 47: Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte bu Kanunun 4.maddesinin (B) fikrası kapsamında sözleşmeli infaz ve koruma memuru olarak istihdam edilenler, altmış gün içinde aynı unvanlı memur kadrolarına atanırlar. Aynı unvanlı kadro olmaması halinde bu kadrolar kendiliğinde ihdas edilir. Bu memurların sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak aylık derece ve kademelerin belirlenmesinde B. değerlendirilir." 

MADDE 9- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanlığı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
10 Yorum