CTE personeline işyurtlarından dolayı, 584 TL'ye kadar kar payı ödemesi TBMM'de kabul edildi

CTE personeline işyurtlarından dolayı, 584 TL'ye kadar kar payı ödemesi TBMM'de kabul edildi
İnfaz düzenlemesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kabul edilen maddeler arasında, işyurdu faaliyetlerine katılmayan ceza infaz kurumu çalışanlarına da, kar payı ödenmesine dair düzenlemede yer alıyor.

İnfaz düzenlemesi, TBMM Genel Kurulunda bu gece yarısı kabul edildi. Kabul edilen maddeler arasında işyurtlarından elde edilen kar paylarının dağıtılmasına dair düzenleme de yer alıyor.

Daha önce işyurtlarından elde edilen karı %25'i dağıtılıyorken, yeni düzenlemede bu oran %30'a çıkarılmıştır.

Yine daha önce kar payının sadece İşyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlülere ödenmesi öngörülmüşken, yeni düzenlemede kar payları, işyurdu faaliyetlerinde çalışmayıp sözleşmeli olarak çalışanlar da dahil olmak üzere fiilen ceza infaz kurumlarında çalışan personele de ödenebilecektir. Ceza infaz kurumlarında çalışan personele ödenebilecek yıllık kar payı memur maaş katsayısı*4000 tutarını aşamayacaktır. Bu d, bugünkü katsayılara göre 584 TL yapmaktadır.

YENİ DÜZENLEME

Görüşülmekte olan 207 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin çerçeve 67'nci maddesiyle değiştirilen 4301 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinin dördüncü fıkrasının ve aynı maddeye eklenen beşinci fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

"(4) İşyurtlarının yıllık bilançolarında tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere karlarının % 30'unu aşmamak üzere;

a) İşyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlüler ile tutuklulara, yıllık net ücretinin % 50'sini geçmemek üzere memur maaş katsayısının (10.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süre ile yaptıkları işin özellik ve güçlüğüne göre,

b) Yukarıda belirtilen bent uyarınca dağıtılan kar payından kalan miktar işyurtları kurumunda toplanarak, bu miktardan işyurdu faaliyetlerinde çalışmayıp sözleşmeli olarak çalışanlar da dahil olmak üzere fiilen ceza infaz kurumlarında çalışan personele, yıllık net ücretinin % 10'unu geçmemek üzere memur maaş katsayısının, (4.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süreye göre,

İşyurtları Yüksek Kurulu Kararı ile kar payı ödenebilir. Bu fıkranın (a) bendi kapsamında yapılan kar payı ödemesi (b) bendine göre yapılacak kar payı ödemesinden az olamaz. Ödemeler, çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir defada yapılır."

"(5) Dördüncü fıkrada ödenebileceği belirtilen kar payından kalan miktar içinden ayrıca üstün gayret ve başarı gösteren işyurdu çalışanları ile tutuklu ve hükümlülere, sözleşmeli olarak çalışanlar da dahil olmak üzere ceza infaz kurumunda çalışan personele İşyurtları Yüksek Kurulu Kararı ile kar payı ödeme tavanının yüzde otuzuna kadar teşvik ödemesi yapılabilir."

ESKİ DÜZENLEME

Madde 8 -(Mülga 1. fıkra: 02.07.2018 - 703 S.KHK/Madde 64)

(2) Ücretleri işyurdundan ödenmek üzere 1475 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre, hükümlülere bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazandırabilecek nitelikleri haiz yeter sayıda usta, işyurtlarında çalıştırılabilir.

(3) İşyurtlarında çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde fazla çalışma yaptırılabilir. Fazla çalışma yapan personel ve işçilere yılı bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda fazla çalışma ücreti ödenir.

(4) İşyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlülere işyurtlarının yıllık bilançolarında tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere karlarının %25'ini aşmamak ve ilgilinin yıllık net ücretinin %50'sini geçmemek üzere memur maaş katsayısının (10 000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süre ile yaptıkları işin özellik ve güçlüğüne göre İşyurtları Yüksek Kurulu Kararı ile kar payı ödenebilir. Ödemeler, çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir defada yapılır.

(5) Bakanlık, ceza infaz kurumları ve tutukevleri görevlilerine, tespit edeceği örnekte, parasız elbise vermeye yetkilidir.
memurlar.net

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.