Devlet Memurlarına Disiplin Affı Biran Önce Çıkartılmalıdır

Devlet Memurlarına Disiplin Affı Biran Önce Çıkartılmalıdır
Bağımsız Eğitim-Sen Genel başkanı Abdullah SOY, Kamu’da çalışan özellikle çoğunluğu memur olan, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Kamu’da etkin görevdeki FETÖ’cü idarecilerin baskılarına maruz kalarak, çeşitli idari ve disiplin cezalarına maruz kalan Kamu Görevlilerine sicil affı istedi. Abdullah SOY’un açıklamasında şunları söyledi;

Bağımsız Eğitim-Sen Genel başkanı Abdullah SOY, Kamu’da çalışan özellikle çoğunluğu memur olan, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Kamu’da etkin görevdeki FETÖ’cü idarecilerin baskılarına maruz kalarak, çeşitli idari ve disiplin cezalarına maruz kalan Kamu Görevlilerine sicil affı istedi. Abdullah SOY’un açıklamasında şunları söyledi;

FETÖ’NÜN CEZALANDIRDIĞI KAMU GÖREVLİLERİNE SİCİL AFFI İSTİYORUZ.

Kendine göre saptırdığı İslamcı ideolojik bir yaklaşımla, bulunduğu legal yolu muhafaza ederek ve sahibi olduğu etkin mali gücü ile; bünyesinde bulunan vakıf, okul ve dershaneleri kullanarak eğitilmiş gençlerden oluşan bir taban oluşturarak, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler , Emniyet Teşkilatı, Adalet Bakanlığı ve Adli ve İdari Yargı Askeri okullar ve tüm komuta kademeleri başta olmak üzere kadrolaşma sağlamış, Adeta  Devletin bütün kadrolarını bürokrasiyi ele geçirerek devleti teslim alma noktasına gelmiş bir yapılanma yaparak bununla da yetinmeyip 15 Temmuz 2016 günü ihtilal yapmaya kalkışarak, milletine ve meclisine kurşun sıkarak nihai niyetlerini eyleme dökerek milletin sağduyusu ile emelleri kursaklarında kalmıştır.

Bu ihtilal girişimine kadar özellikle kamuda bu hain örgütün mensuplarınca kendilerinden olmayan memur ve idarecileri konum ve mevkilerini de kullanarak baskı  ve yıldırma metotları kullanmışlar, bu zaman içerisinde bir çok memura işten atılmalara giden sayısız disiplin cezaları verdirmişlerdir.

 Devletin mevcut iktidarını yıkmak, rejimi değiştirmek ve devleti ele sırf kökleri dışarıya bağlı, dini istismar ederek kendilerine yandaş toplayan Fetö yapılanmalarının niyetlerinin farkına vararak, devletine ve vatanına zarar verecek bu illegal yapının istek ve gayelerine çanak tutmadıkları için  cezalandırılmışlardır.

CEZA DEĞİL, ÖDÜLLENDİRİLMESİ GEREKEN KESİMDİR.

Kendisini  tamamen evine ekmek götürmek, çoluk çocuğunun geçimini temin etmek için çalışırken, aldığı devlet terbiyesi nedeniyle, kamu görevlisi olma bilici ile hareket ederek fetö örgütünün verdiği görevi değil de devletin aali  menfaatlerini gözeterek, her türlü  baskı ve yıldırmalara karşı direnerek bu örgüt tarafından çeşitli disiplin cezalarına maruz kalan kesimdir.  

Bu bir realitedir. Hangi kamu kuruluşuna gidilse yüzlerce binlerce memur Fetö’nün  verdiği cezalar ile mağduriyetler yaşamaya devam etmektedir.

Yani sayıları binlerce olan Fetö mağduru Kamu Çalışanı, bugün onların yaptığı zulümün eseri, olan disiplin cezaları baş başa kalmış, ne hükümet ne de meclis tarafından  bu FETÖ cezaların affına ilişkin hiçbir çalışma olmamıştır. Halbu ki  bu kesim ödüllendirilmesi gereken kesimdir. Çünkü o dönemde bir çok kamu görevlisi bunların yaptığı uygunsuz ve gayrı hukuki uygulamalara boyun eğerken, bu kamu görevlileri o’nların karşısında dim dik duruşunu sürdürmüşlerdir. Sırf bu nedenle, sırf devletine bağlı kamu görevlileri olmaları nedeniyle, sırf FETÖ/PDY terör örgütü’nün mensuplarının devletin içinde yapacakları tahribatın fakına vardıkları için ödüllendirilmesi gereken kesimdir.

SİCİL AFFI BİRAN EVVEL ÇIKARILMALIDIR.

Bilindiği gibi 24 Temmuz  seçimlerinden sonra Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te yemin etmesiyle birlikte parlamenter sistem sona erdi. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki konuşmasına insanlık için dua ederek başladı. Başkan Erdoğan, özellikle şu hususa vurgu yaptı: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zorlama değil, tarihin bizi yönlendirdiği isabetli bir tercihtir. Bundan sonra bize düşen, medeniyetimizin ihyası ve inşası, kaybettiğimiz zamanı geri kazanmak için çalışmaktır ama çok çalışmaktır”.

Başkan Erdoğan’ın önemli bu söyleminden yola çıkarak “FETÖ/PDY terör örgütü mensupları  kendilerinden olmayan ve biat etmeyen memurlar hakkında çeşitli bahaneler üreterek bu kişilerin hakkında disiplin soruşturması açılmasını sağlamışlardır”. Bu durum sonucun da   bir çok kamu çalışanı mağduriyet yaşatılmıştır ve yaşatılmaktadır”

Yeni Türkiye’nin yeni sitemi içerisinde DEVLETİN PERSONELİ İLE BARIŞINI SAĞLAYACAK, Bu mağduriyetin giderilmesi için disiplin affı çıkarılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

Bu affa ilişkin kanun teklifini ek’te hazırladık, FETÖ/PDY terör örgütü mensupları  ile mücadelenin sürdürülmesi için aynı minvalde bir  KHK yada  bu kanunun çıkarılmasını; Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Bakanlardan ve milletvekillerinden talep ediyoruz.

MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI

DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ;

MADDE 1.- Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle, görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında 14.2.2005 tarihinden ..... /…../2018 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir.

14.2.2005 tarihinden ..... /…../2018 tarihine kadar işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmaz; devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır; kesinleşmiş olan disiplin cezaları uygulanmaz.

Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır. Disiplin cezalarının affı ile ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal hakları yönünden telafi edilir.

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Saygılarımızla..

Abdullah SOY

Bağımsız Eğitim-Sen

Genel Başkanı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
19 Yorum