Ek gösterge ve infaz koruma memurlarına GİH Sınıfı için yeni kanun teklifi

Ek gösterge ve infaz koruma memurlarına GİH Sınıfı için yeni kanun teklifi
Sağlık Hizmetleri Sınıfı, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, Din Hizmetleri Sınıfı ve Emniyet Hizmetleri Sınıfında bulunanların ek göstergelerinin artırılması ve infaz koruma memurlarının Genel İdare Hizmetleri Sınıfına eklenmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASKANLIĞI'NA 
14.07.1965 Tarih ve 657 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Gerekçesi ekte sunulmaktadır. Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Dr. Candan Yüceer /Tekirdağ Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Halihazırda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre sağlık hizmetleri sınıfı, eğitim hizmetleri sınıfı, avukat hizmetleri sınıfı, din hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfında görev yapan memurların ek göstergeleri 1. derece için 3000, 2.derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500, 8. derece için 450'dir. Bu ek gösterge rakamları söz konusu sınıflarında hizmet gören memurların dereceleri aynı düzeyde eğitim aldıkları kamu personeli olan mühendislerden, üç yıllık yüksekokul bitiren ve yeterlilik sınavına göre atanan memurlardan daha düşüktür. 

Anılan sınıflarda görev yapan memurlar ek göstergelerinin 1. Derece için 3000'den 3600'e çıkarılmasını beklemektedir. Özellikle son bir yıl içinde iktidarın her kademesinde yer alan yöneticiler tarafından bu beklentinin karşılanacağı ve söz konusu memurlarımızın 1. Derece için ek göstergelerinin 3600'e çıkarılacağına ilişkin sözler verilmiş olmasına rağmen bu sözler tutulmamıştır. 

Pek çok memurumuzun gelirleri yeterli olmadığı ve ek iş yapmak zorunda kaldıkları bilinmektedir. Ek göstergenin memurların maaşlarını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini önemli ölçüde etkilediği dikkate alındığında bu görevleri icra eden memurlarımızın ve yıllarca emek vermiş memur emeklilerimizin gelirlerini artıracak böylesi bir düzenlemenin özellikle son yıl içinde enflasyonun artış oranı düşünüldüğünde fayda sağlayacağı açıktır. 

Bu nedenlerle 14.07.1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1- Madde ile 657 Sayılı Kanunun Eki (1) sayılı Gösterge Cetveli değiştirilerek "SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI" ek göstergeleri 1. Derece için 3600'e, 2.derece için 3000'e, 3. derece için 2200'e, 4. derece için 1600'e, 5. derece için 1300'e, 6. derece için 1150'ye, 7. derece için 950'ye, 8.derece için 850'ye çıkartılmaktadır. 

MADDE 2- Madde ile 657 Sayılı Kanunun Eki (1) sayılı Gösterge Cetveli değiştirilerek "EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI" ek göstergeleri 1. Derece için 3600'e, 2.derece için 3000'e, 3. derece için 2200'e, 4. derece için 1600'e, 5. derece için 1300'e, 6. derece için 1150'ye, 7. derece için 950'ye, 8.derece için 850'ye çıkartılmaktadır. 

MADDE 3- Madde ile 657 Sayılı Kanunun Eki (1) sayılı Gösterge Cetveli değiştirilerek AVUKAT HİZMETLERİ SINIFI, ek göstergeleri 1. Derece için 3600'e, 2.derece için 3000'e, 3. derece için 2200'e, 4. derece için 1600'e, 5. derece için 1300'e, 6. derece için 1150'ye, 7. derece için 950'ye, 8.derece için 850'ye çıkartılmaktadır. 

MADDE 4- Madde ile 657 Sayılı Kanunun Eki (1) sayılı Gösterge Cetveli değiştirilerek DİN HİZMETLERİ SINIFI ek göstergeleri 1. Derece için 3600'e, 2.derece için 3000'e, 3. derece için 2200'e, 4. derece için 1600'e, 5. derece için 1300'e, 6. derece için 1150'ye, 7. derece için 950'ye, 8.derece için 850'ye çıkartılmaktadır. 

MADDE 5. Madde ile 657 Sayılı Kanunun Eki (1) sayılı Gösterge Cetveli değiştirilerek EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI ek göstergeleri değiştirilmektedir. 

 MADDE 6- Madde ile 657 Sayılı Kanunun Eki (1) sayılı Gösterge Cetveli “I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI” (g) bendine İnfaz koruma memurları ibaresi eklenmektedir. 

MADDE 7- Yürürlük maddesidir. 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ. 

MADDE 1- 657 sayılı Kanunun Eki (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "II- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI" aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"b) Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri 
3600 
3000 
2200 
1600 
1300 
1150 
950 
850" 
MADDE 2- 657 sayılı Kanunun Eki (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "IV EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"b) Öğretmen ve diğer personel 3600 
3000 
2200 
1600 
1300 
1150 
950
850" 
MADDE 3- 657 sayılı Kanunun Eki (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "V AVUKAT HİZMETLERİ SINIFI" aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
3600 
3000 
2200 
1600 
1300 
1150 
950 
850" 
MADDE 4- 657 sayılı Kanunun Eki (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "VI-DİN HİZMETLERİ SINIFI" aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
a) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunları 3600 
3000 
2200 
1600 
1300 
1150 
950 
850 MADDE 5- 657 sayılı Kanunun Eki (1) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “VII. EMNİYET. HİZMETLERİ SINIFI” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"d) Kadroları bu sinifa dahil olup da Emniyet Müdürü şifatını kazanmış olanlar : 
3600 
3000 
2200 
1600 
e) Kadroları bu sınıfa dahil olup da, yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan 
aa) (Değişik: 29/1/2016-6663/9 md.) Yüksek Öğrenimli 3600 
3000 
2200 
1600 
1300 
1150 
950 
850" MADDE 6- 657 Sayılı Kanunun Eki (1) sayılı Gösterge Cetveli “9 - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI” (g) bendine “Helal Akreditasyon Uzmanları” ibaresinden sonra getirilmek üzere infaz koruma memurları ibaresi eklenmiştir. MADDE 7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 8- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanlığı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL / ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
4 Yorum