Engelli personelin öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanabilmesi için kanun teklifi

Engelli personelin öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanabilmesi için kanun teklifi
“Engellilerin mezuniyetlerine göre istihdam edilmeleri, bu çerçevede unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimleri ile ihraz etmiş oldukları kadrolara atanabilmelerine imkan verilmesi” görüşü önerilmiştir. Kanun teklifi bu görüş doğrultusunda engellilerin eğitim durumlarına göre hak ettikleri kadrolara atanabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini arz ederim

Sevda Erdan Kılıç / İzmir Milletvekili

GEREKÇE: Ülkemizde halen 657 Sayılı Devlet Memurları kapsamında görev yapan birçok engelli vatandaşımız vardır. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda kamuda göreve başlayan bu engellilerimizin birçoğu eğitim durumları ve yetkin oldukları alan dışında, özellikle de Genel İdare Hizmetleri sınıfında istihdam edilmektedir. Bu durum kişinin özlük haklarında da kayıplara neden olmaktadır.
Oysa 21 – 23 Ekim 2016 tarihli Devlet Personel Başkanlığının düzenlemiş olduğu “Kamu Personeli Sisteminin Değerlendirilmesi Çalıştayı” kapsamında 6. Alt çalışma grubu Sosyal Nitelikli Atamalar Başlığının 13. Maddesinde “Engellilerin mezuniyetlerine göre istihdam edilmeleri, bu çerçevede unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimleri ile ihraz etmiş oldukları kadrolara atanabilmelerine imkan verilmesi” görüşü önerilmiştir. Kanun teklifi bu görüş doğrultusunda engellilerin eğitim durumlarına göre hak ettikleri kadrolara atanabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- “Engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinde, hizmet sınıfı ve kadro unvanı belirlemesinde engellinin öğrenim durumunun öncelikle gözetilmesi amaçlanmıştır.
MADDE 2-657 sayılı Kanuna eklenen geçici maddeyle bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra öğrenim durumu sebebiyle yapılacak kadro ve unvan değişikliklerinin başvuru ve sonuçlanmasına yönelik süreler düzenlenmiş, madde kapsamında talep edilecek değişikliklere ilişkin koşulların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenmesi amaçlanmıştır.”

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.
MADDE 4- Yürütme maddesidir.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiştir.
“Engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinde, hizmet sinifi ve kadro unvanı belirlemesinde engellinin öğrenim durumu öncelikle gözetilir.”
MADDE 2-657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 46- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üç ay içinde Devlet Personel Başkanlığına başvuran engelli personelin, bu Kanunun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında gerçekleştireceği öğrenim durumuna uygun hizmet sınıfı ve kadro unvanı değişikliği istemleri, başvuru tarihi izleyen iki ay içinde sonuçlandırılır. Başvurucunun aday memur olması durumunda, istemin işleme alınması için aday memurluk sürecinin tamamlanması beklenmez. Bu madde kapsamında yapılacak başvurularda aranacak koşullar ile istemlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir."
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL / ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
8 Yorum