Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası 5. Dönem Toplu Sözleşme Talepleri

Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası 5. Dönem Toplu Sözleşme Talepleri
13 Haziran 2018 tarihinde kuruluş dilekçesi verilen, 17 Temmuz 2018 tarihinde ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tescillenen sendikamız kuruluşundan bugüne Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri İş Kolunda özelde engelli kamu personeline genelde ise bütün kamu çalışanlarına karşı olan sorumluluğu gereği pek çok projede hakkaniyet ölçüsünde mücadele vererek kamudaki tüm engelleri kaldırmayı hedefine koymuştur. Sendikamız kamu yararı gözeterek çalışan-işveren ilişkileri çerçevesinde günümü

Sendikamızın 2019 yılı, 5. Dönem Toplu Sözleşme Talepleri aşağıda yer almaktadır.
 

1.Mevcut koşulları taşıyan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmelidir.
 

2.Aynı meslek çatısı altında vazife ifa eden insanların farklı özlük hakları ve statülere tâbi tutulması adaletsizce bir yaklaşımdır. Bu sebeple, kamuda tek istihdam şekli kadrolu olmalı; sözleşmeli istihdam son bulmalıdır.
 

3.Aile ve çocuk yardımı ile sosyal yardımlar günümüz koşullarına göre güncellenmek suretiyle asgari ücretin yarısı oranında sabitlenmelidir. 
 

4.Gelir vergisindeki düzensizlik adaletsizliğe yol açmaktadır. Gelir Vergisinde Oran %15’de sabitlenmelidir.
 

5.Kamu görevlilerine de emeklilerde olduğu gibi Dini bayramlar öncesi ikramiye verilmelidir.
 

6.Bayramlarda görev yapan personele fazla mesai verilmeli; fazla mesai ücretleri günün şartlarına göre belirlenmelidir.
 

7.İzinler iş günü esasına göre verilmelidir.
 

8.Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları öncesi hizmet içi eğitimlerin verilmesi, engelli personele de engellerine uygun eğitim materyalleri ile desteklenmeli ve gerekli erişilebilirlik koşulları sağlanmak suretiyle sınavın gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
 

9.Mazerete dayalı tayin talepleri konunun önemine binaen öncelikli olarak değerlendirilmelidir.
 

10.Eğitim çalışanlarının tümüne Salon Başkanlığı ve Gözcülüğü görevleri verilmelidir.
 

11.Ehliyet ve liyakatin hakkaniyete gölge düşüren mülakat uygulamasıyla sağlanamayacağı çok açıktır. Bu sebeple, atama ve görevde yükselmelerde mülakat yöntemine son verilerek adalet sağlanmalıdır.  
 

12.En az yüzde üç engelli istihdamı şartı Yöneticilik sınavlarında da uygulanmalı, gerekli şartları taşıyan yönetici adayı engellilere yönelik fırsat eşitliği sağlanmalıdır. 
 

13.Tüm kamu görevlilerine 2020 Yılının ilk altı ayı için altı aylık enflasyon + 5 puan, ikinci altı ayı için altı aylık enflasyon + 5 puan refah payı, 2021 Yılının ilk altı ayı için altı aylık enflasyon + 5 puan, ikinci altı ayı için altı aylık enflasyon + 5 puan refah payı verilmelidir. 
 

14.Toplu sözleşme görüşmeleri canlı yayınlanmalı, toplum nezdinde şeffaf hâle getirilmelidir.
 

15.Haksızlığa, ayrımcılığa ve mobbinge maruz kalan, tüm hizmet sınıflarında görev yapan engelli kamu çalışanlarının mağduriyetlerini giderici çalışmalar yapılmalı, bu hususta, konu özelinde çaba harcayan sivil toplum kuruluşlarının görüşleri dikkate alınmalıdır. 
 

16.5510 ve 5434 Sayılı Kanuna tabi memurlar arasında özlük ve emekliliğe esas uçurum giderilmeli, her iki taraf arasında eşit ve adil koşullar sağlanmalıdır. 
 

17.Engelli kamu görevlilerinin ataması Mayıs ve Aralık aylarında (yılda iki defa) yapılmalı, ataması yapılan engelli kamu personelinin işe alım ve uyum sürecinde kurulacak komisyonlar vasıtasıyla adaylıkları tamamlanmalı, niteliklerinin artırılması gözetim altında sağlanmalıdır.
 

18.Kamuda engelli istihdam oranı % 6 (yüzde altı) olarak güncellenmelidir.
 

19.Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile yapılan il içi ve il dışı atamalar sonucunda kurulu düzenini değiştirmek zorunda kalınması sebebiyle pek çok engelli kamu çalışanı mağdur olmaktadır. Bu noktada kişinin engel türüne göre çözüm üretilmeli, hayat koşulları tehlike altına girecek veya zorlaşacak engelli kişiler için kolaylık sağlanmalıdır.  
 

20.Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan engelli çalışanların görev tanımları yapılmalı, engel gruplarına yönelik iş ve işlemler netleştirilerek bu alana dair belirsizlik ortadan kaldırılmalıdır.
 

21.Gerekli koşulları taşıyan Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan engelli memurlar bir kereye mahsus genel idari hizmetler sınıfı kadrosuna geçirilmelidir.
 

22.Görme ve işitme engelli kamu çalışanı ebeveynlerin okul öncesi ve ilkokul çağı çocuklarının eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla, kaynaştırma yoluyla eğitim gören engelli çocukların faydalandığı destek eğitim uygulamalarından yararlanması sağlanmalıdır. 
 

23.Engelli kamu personelinin ortez-protez ve beyaz baston gibi kişinin hayatını kolaylaştıran ve kısıtlılığını ortadan kaldıran araç-gereçlerin bedeli tamamen, günümüz fiyatlandırması üzerinden SGK tarafından karşılanmalıdır.
 

24.Ağır engelli çocuğu olan kamu çalışanlarına erken emeklilik hakkı verilmelidir.
 

25.Tüm kamu çalışanları devlete ait sosyal tesislerden %50 oranında indirimli olarak yararlanmalıdır.
 

26.Engelli ve kronik hastalığı olan çalışanlara yönelik iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışma başlatılmalı, söz konusu kişiler için ivedi bir şekilde gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.  
 

27.Özel eğitim ve rehabilitasyon desteği alan engelli çalışanlara yönelik gerekli izin düzenlemesi yapılmalıdır.
 

28.Atama ve yer değişikliği yönetmeliklerinin kısıtlayıcı hükümleri kaldırılmalıdır.
 

29.Yürüme ve görme engeli bulunan veya organ nakli olan aday memurların yer değişikliği taleplerinde adaylık süresi dikkate alınmamalıdır.
 

30.Ağır engelli yakını bulunan kamu çalışanlarına nöbet muafiyeti, özel eğitim izni ve bakım izni konularında yasal düzenleme yapılmalı, bu düzenleme yapılırken birden fazla engelli yakını olanların ve tek ebeveynli olanların durumları da ayrıca dikkate alınmalıdır.
 

31.Memur sendikalarına üyelik işlemleri dijital devlet yapısına uygun olarak e-devlet sistemi üzerinden yapılabilmelidir.
 

32.Engelli ve engelsiz kamu çalışanları arasındaki uyum ve kaynaşmanın sağlanması, mevcut önyargıların ortadan kalkması için gerekli çalışmaların yapılması sağlanmalı, bu anlamda gerçekleştirilen mevcut etkinlikler ise yaygınlaştırılmalıdır.  
 

33.Yönetmeliklerdeki hükümler uygulamaya geçirilmek suretiyle, engelli kamu çalışanlarının vazifelerini yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları tüm araç-gereçlerin karşılanarak görevlerini etkin bir biçimde yapabilmeleri temin edilmelidir. 
 

34. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait tüm yapılar gözden geçirilmek suretiyle, kamuda görev yapan tüm engel gruplarına özgü fiziki ve teknik erişilebilirlik ile ilgili düzenlemeler ivedi bir şekilde yerine getirilerek engelli çalışanların hizmet standartları yükseltilmeli, önlerindeki engeller kaldırılmalıdır. 
 

35.Yurtdışı öğretmenlik görevi ile yabancı ülkelerdeki okullarda çalışmak isteyen ve bunun için gerekli koşulları haiz engelli öğretmenlerin önlerindeki yasal engeller kaldırılmalı ve ilgili düzenlemeler bir an evvel yerine getirilmelidir. 
 

36.Kadın çalışanlara verilen 8 haftalık ücretli doğum izni yeterli değildir. Bu sebeple, ücretli doğum izni 16 haftaya çıkarılmalı, üç yıla kadar yarı zamanlı, esnek veya evden çalışma koşulları sağlanmalıdır. 
 

37.Kamu çalışanlarını sınırlayarak, tek tip insan meydana getirmeyi hedefleyen, iptidai kılık kıyafet yönetmeliği yürürlükten kaldırılmalıdır. 
 

38.Ülkemizin tamamında, pek çok kamu kurum ve kuruluşlarında, her türde engel grubuna mensup çeşitli hizmet sınıflarında sayıları yaklaşık 55 bini bulan engelli kamu çalışanı mevcuttur. Atalete terkedilmiş, önyargılar sebebiyle vasatın altında bir görev ile vazifelendirilmiş, kapasite ve becerileri görmezlikten gelinen pek çok engelli kamu çalışanı mevcuttur. Söz konusu çalışanlara sahip oldukları bilgi, beceri, ve kapasite ölçüsünde bir görev tasarımı yapılarak, hak ettikleri muameleyi görmeleri, ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Engelli Hakları sözleşmesinin bir gereğidir. Engelli bireylerin istihdam edilmesi kadar, istihdam edilen kişilerin iş sürecine dahil edilmesi de önem arz etmektedir. Bu çerçevede, her bir engelli çalışanın özelliklerinin ve durumunun ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle gerekenin bir an evvel yapılması öncelikli taleplerimizdendir.   İnsan haysiyetine yakışan, tüm kamu çalışanlarının haklarını garanti altına almak suretiyle ilerleten ve geliştiren, insan refahını yükseltmeyi hedefleyen, gelir adaletini tesis eden, çalışanları geleceğe dair ümitvâr kılacak kararların alındığı, ülkemiz için hayırlara vesile olacak bir toplu sözleşme süreci diliyoruz.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum