Gelir İdaresi Çalışanları Gelir Uzmanlığı Kadrosuna Geçmek İçin Mücadele Ediyor

Gelir İdaresi Çalışanları Gelir Uzmanlığı Kadrosuna Geçmek İçin Mücadele Ediyor
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi çalışanları özellikle sosyal medya aracılığıyla 'kurum içi sınav' taleplerini ileterek seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Gelir İdaresi çalışanları görevde yeni bir yükselme sınavı yapılarak Gelir Uzmanlığı kadrosuna geçmek için mücadele ediyor.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi çalışanları özellikle sosyal medya aracılığıyla 'kurum içi sınav' taleplerini ileterek seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Gelir İdaresi çalışanları görevde yeni bir yükselme sınavı yapılarak Gelir Uzmanlığı kadrosuna geçmek için mücadele ediyor.

5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunla birlikte yeni yapılanma içerisinde vergi dairelerinde ihdas edilen gelir uzmanı/yardımcılığı kadrolarına atamalar yapıldı ancak vergi dairelerinde bu kadrolardaki personel için farklı bir görev ve iş tanımı yapılmadı. Bununla birlikte bu kadrolar, müdür hariç, vergi dairesinde değişik unvanlar altında görev yapan diğer personelden özlük hakları açısından daha iyi konumda bulunuyor. Fakat, kendileriyle aynı hizmet ve tahsil süresi olan diğer memurlarla aynı işi yapmakta... Bu durum iki taraf açısından da hoşnutsuzluklar yaratmakta, personelin geneline yayılan bir motivasyon eksikliği/kaybı ortaya çıkarmakta...

Okurlarımızdan Suat Fidan'ın sitemize ulaştırdığı mesajı yayınlıyoruz:

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde aynı iş yerinde Gelir uzmanlığı sınavına haiz 4 yıllık fakülte mezunu ile gelir uzmanı aynı serviste ve hatta çalışma masaları dahi yan yana olan yapılan işlerde ve sorumlulukları aynı olmasına rağmen, personel arasında 1200TL'den daha fazla maaş farkı oluşmuş, buda çalışma barışının bozulmasına neden olmuştur.

"VERGİ DAİRESİ ÇALIŞANLARININ MORAL VE MOTİVASYONU DÜŞÜYOR!"

Bu durum Vergi Dairesi çalışanlarının moral ve motivasyonlarını düşürmektedir. Bizler Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde dört yıllık fakülte mezunları olarak bu sınava girmeyi hak eden personel sayısının toplam personel sayısı içerisinde az sayıda kaldığını görmekteyiz. Gelir İdaresi Başkanlığı’na iş yoğunluğu ve personel yetersizliğinden dolayı açıktan atama yoluyla sürekli olarak gelir uzman yardımcısı alınmakta, alınan 3 gelir uzman yardımcısından 2 si başka kurumlara geçmektedirler.rnrnGelir uzmanlık sınav hakkını bekleyen personel yukarıda belirtildiği üzere 4 bin 500- bin kişi olarak kalmaktadır.

"YILLAR SONRA ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE DERS ÇALIŞARAK...

" Bizler bu sınav hakkını elde edebilmek için yıllar sonra çocuklarımızla birlikte derslerimize çalışarak ÖSYM’nin dört yıllık yüksek okullarını bitirip gelir uzmanlık sınavını kazanarak taçlandırmak istiyoruz. Bu mücadelemizi lütfen göz artı etmeyiniz. Maliye Bakanlığı, T.B.M.M Milletvekilleri, T.B.M.M Bütçe ve Komisyon Daire Başkanlığı ve üyelerine gelir uzmanlık sınavın açılması ile alakalı sesimizi duyurmaya çalıştık.

"YASAL DÜZENLEMENİN YAPILMASINI TALEP ETMEKTEYİZ"

Ancak bizleri en iyi anlayacak, isteklerimize en iyi cevap verecek olan birim kurumumuz olan Gelir İdaresi Başkanlığımızdır. Sizlerden acizane istirhamımız sesimize kulak vermeniz ve bizlere gelir uzmanlık sınavının açılması hususunda yardımcı olmanızdır. Tüm Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yapan memurlarınız bu müjdeli haberi dört gözle beklemektedirler. Gelir Uzmanlığı sınavının kalıcı hale getirilmesi ve her yıl sınav açılması için yasal düzenlemenin yapılmasını talep etmekteyiz.

Kamubiz.com Özel Haber

KAMUBİZ.COM TIKLA TAKİP ET