Gençlik ve Spor Bakanlığı 2020 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı duyurusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2020 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı duyurusu
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personele yönelik olarak görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi münhal kadrolar için “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı” yapılacaktır. Sınav duyuru metni ve ek-1 form aşağıdaki linkte yer almaktadır.

T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
2020 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
SINAVI DUYURUSU

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan; sınıfı, unvanı, kadro derecesi ve kontenjan sayısı aşağıda belirtilen görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavıyla kurum içi naklen atama yapılacaktır.

Görevde Yükselme Suretiyle Atama Yapılacak Kadrolar

SINIFI

UNVAN

BULUNDUĞU TEŞKİLAT

KADRO DERECESİ

KONTENJAN SAYISI

G.İ.H.

Yurt Müdürü

Taşra

1-2

100

G.İ.H.

Şube Müdürü

Taşra

1-2

100

G.İ.H.

Gençlik Merkezi Müdürü

Taşra

1-2

25

G.İ.H.

Sporcu/Spor Eğitim Merkezi Müdürü

Taşra

1-2

10

G.İ.H.

Yurt Müdür Yardımcısı

Taşra

3

200

G.İ.H.

Yurt Müdür Yardımcısı

Taşra

5

100

G.İ.H.

Şef

Taşra

3-4

300

G.İ.H.

Şef

Taşra

5-7

75

G.İ.H.

Sportif Eğitim Uzmanı

Taşra

5-7

250

T.H.

Çözümleyici

Merkez

5-8

6

G.İ.H.

Muhasebeci

Taşra

1-2

16

G.İ.H.

Muhasebeci

Taşra

3-4

24

G.İ.H.

Yurt Yönetim Memuru

Taşra

5-8

500

G.İ.H.

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Taşra

5-10

250

TOPLAM

1956

Unvan Değişikliği Suretiyle Atama Yapılacak Kadrolar

SINIFI

UNVANI

BULUNDUĞU TEŞKİLAT

KADRO DERECESİ

KONTENJAN SAYISI

G.İ.H.

Antrenör

Taşra

5-9

250

A.H.

Avukat

Taşra

5-9

20

T.H.

Mühendis

Taşra

5-7

20

S.H.

Sosyal Çalışmacı

Taşra

5-7

20

T.H.

İstatistikçi

Merkez

5-6

5

T.H.

Programcı

Merkez

5-7

10

T.H.

Tekniker

Taşra

5-9

150

T.H.

Teknisyen

Taşra

5-10

150

TOPLAM

625


I- BAŞVURU ŞARTLARI

A) GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuatta aranan niteliklere sahip olmak,

2- En az altı aydır 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında Bakanlık kadrolarında çalışıyor olmak, (İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç)

3- Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,

B) GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1- Yurt müdürü, şube müdürü, sporcu/spor eğitim merkezi müdürü, gençlik merkezi müdürü kadrolarına atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde, (b) ve (c) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan ve en az dört yıllık mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranan unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

2- Yurt müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde, (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

3- Şef kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

4-Sportif eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinden mezun olmak,

b) Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

5- Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

c) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

6- Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;

a) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

7- Yurt yönetim memuru kadrosuna atanabilmek için;

a) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

8- Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

c) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan bilgisayar işletmenliği sertifikası almış olmak veya mezun olduğu okul itibarıyla verilen ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak veyahut kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

C) UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 4/A maddesi kapsamında Bakanlık kadrolarında çalışıyor olmak,

2- Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak.

Ç) UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1- Antrenör kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinden mezun olmak,

b) En az temel antrenör (ikinci kademe) belgesine sahip olmak. (Futbol antrenörleri için en az TFF Grassroots C Lisans sahibi olmak.)

2- Avukat kadrosuna atanabilmek için;

a) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

b) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

3- Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren bilgisayar, inşaat, çevre, endüstri, elektrik, elektrik-elektronik, ziraat, harita ve gıda mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden veya bu bölümlere Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eşdeğerlik verilmiş ilgili bölümlerden mezun olmak,

4- Sosyal Çalışmacı kadrosuna atanabilmek için;

En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren sosyal hizmet, sosyal hizmetler veya sosyal çalışmalar bölümlerinin herhangi birinden veya bu bölümlere Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eşdeğerlik verilmiş ilgili bölümlerden mezun olmak,

5- İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için;

En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren istatistik veya istatistik ve bilgisayar bilimleri bölümlerinin herhangi birinden veya bu bölümlere Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eşdeğerlik verilmiş ilgili bölümlerden mezun olmak,

6- Programcı kadrosuna atanabilmek için;

a) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

b) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

7- Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

En az iki yıllık yüksekokulların mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren inşaat, elektrik, mobilya, bilgisayar, makine, elektronik, ısıtma ve sıhhi tesisat, iklimlendirme, harita ve kadastro, radyo ve televizyon, grafik, grafik tasarım, peyzaj ve süs bitkileri, çim alan tesisi ve yönetimi, endüstriyel otomasyon, kontrol ve otomasyon bölümlerinin herhangi birinden veya bu bölümlere Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eşdeğerlik verilmiş ilgili bölümlerden mezun olmak,

8- Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

En az lise ve dengi okulların mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren inşaat, elektrik, mobilya, bilgisayar, makine, elektronik, ısıtma ve sıhhi tesisat, harita ve kadastro, radyo ve televizyon, grafik, grafik tasarım bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri gereği 18.04.1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar sadece görevde yükselmeye tabi kadrolara müracaatlarında öğrenim düzeyi bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edileceklerdir.

  • İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirlenen şekilde başvuruda bulunabileceklerdir.

  • Ücretsiz izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da sınava katılabileceklerdir.

  • İlan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar, aday memur statüsünde bulunanlar ve diğer kurumların personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılamazlar.

  • 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince;

Adaylardan en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolardan;

a) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolara atanacakların en az 10 yıl,

b) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolara atanacakların en az 8 yıl hizmetinin bulunması gerekmektedir.

Adaylardan dört yıldan daha az süreli yükseköğrenim görüp görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolardan;

a) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolara atanacakların en az 12 yıl,

b) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolara atanacakların en az 10 yıl hizmetinin bulunması gerekmektedir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1-Sınava başvuru yapacak personel 03/02/2020 - 19/02/2020 tarihleri arasında http://gsbnet.kyk.gov.tr adresi üzerinde kişisel sayfalarında yer alan “Sınav Bilgisi” başlığı üzerinden gerekli adımları izleyerek başvurularını gerçekleştireceklerdir.

2-Adaylar başvurdukları Sınav/Unvana ait aranan şartlar için III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere fotoğraf formatında (.jpeg) yükleyeceklerdir.

3- Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonunu kullanarak iki aşamalı onaya göndereceklerdir.  

4- Adayların III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen ve sisteme yükledikleri evrakları il müdürlüklerinde kontrol eden personel tarafından adayın ibraz ettiği asıllarına bakılarak kontrol edilecek ardından Personel Genel Müdürlüğüne onaya gönderilecektir. İl müdürlükleri veya Personel Genel Müdürlüğünce onay süreçleri tamamlanmayan başvurular gerçekleşmiş sayılmayacaktır.

5- Adaylar, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuru yapabileceklerdir.

6- 03/02/2020 - 19/02/2020 tarihleri arasında http://gsbnet.kyk.gov.tr internet adresi üzerinden başvurularını gerçekleştiren ve yazılı sınava başvurabilecekleri Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilen adaylar 11/03/2020 - 18/03/2020 tarihleri arasında yazılı sınav için http://asym.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden ayrıca başvuru yapacaklardır.

7- Adaylar sınav ücreti olarak 135 TL’yi (Yüzotuzbeş Türk Lirası) aday.ankara.edu.tr adresindeki sanal pos üzerinden kredi kartı ile ödeyecektir. Bunun dışında yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir.

8- Duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, kurallara uymadığı için sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ücret iadesiyle ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

9- Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar, başvuru sırasında yer alan Engel Durumu başlığında gerekli bilgileri girerek ilgili evraklarını sisteme yükleyeceklerdir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumludur.

10- Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

11- Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

12- Yazılı ve sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde belirlenen tarihlerde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

13- GSBNet sistemi sadece kurumsal internet altyapısına bağlı bilgisayarlarda açılabildiğinden başvurular, kurumsal ağa bağlı bilgisayarlar üzerinden yapılacaktır. Kurumsal ağ dışında ev veya mobil internet üzerinden başvuru yapılamayacaktır.

14- Adayların başvurunun son günü (19/02/2020) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Biyometrik Fotoğraf,

b) Başvuru yaptığı kadro için aranan öğrenim düzeyini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

c) Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eşdeğerlik verilen bölümlerden mezun olanlar için eşdeğerliği gösterir belge,

c) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı, (Ek-1 form)

ç) Çözümleyici ve programcı kadroları için en az iki programlama dili bildiğini gösterir belgeler,

d) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan alınan bilgisayar işletmenliği sertifikası veya mezun olduğu okul itibarıyla verilen ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belge veyahut kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olduğunu gösterir sertifika/belge,

e) Antrenör kadrosu için en az temel antrenörlük (ikinci kademe) belgesi (Futbol antrenörleri için en az TFF Grassroots C Lisansı.),

f) Avukat kadrosu için Avukatlık Ruhsatnamesi,

g) Engel durumu olan, sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar için en az üç hekim imzalı sağlık raporu ve engel durumunu gösterir diğer belgeler,

            adaylar tarafından taranmak suretiyle http://gsbnet.kyk.gov.tr adresi üzerinden sisteme yüklenecektir.

ü  Adayların, başvuru esnasında başvuruları kontrol eden/onaylayan personele belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları onaylanmayacaktır. Onay süreçleri tamamlanmayan başvurular gerçekleşmiş sayılmayacaktır.

ü  Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

ü  Yazılı beyanlar Ek-1 form doldurularak sisteme yüklenecektir.

ü  Belgeler atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

IV- SINAVIN ŞEKLİ, SINAV KONULARI, BAŞARI SIRALAMASI, İTİRAZLAR ve ATAMA İŞLEMLERİ

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.

A-YAZILI SINAV

1- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının yazılı aşamaları 05/04/2020 Pazar günü saat 14.30’da Ankara’da tek oturum halinde yapılacaktır.

2- Yazılı sınava müracaat işlemleri II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI başlıklı maddede belirtildiği şekilde yapılacaktır.

3- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına belirtilen tarihlerde (http://gsbnet.kyk.gov.tr) adresi üzerinden müracaatları alınan adayların başvuruları incelenecektir. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

4- Yazılı sınava girecek adaylar 27/03/2020 tarihinden itibaren sınav giriş belgelerini aday.ankara.edu.tr adresinden alabileceklerdir.

5- Yazılı sınav çoktan seçmeli 5 seçenekli test şeklinde yapılacaktır. Adaylara sınavda 50 (elli) soru yöneltilecektir. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

6- Yazılı sınavda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup değerlendirmede doğru cevaplar dikkate alınacaktır. Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır.

7- Yazılı sınav başarı puanı 60’tır.

8- Başarı puanı hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

9- Sorularda ve cevap anahtarında hata olması ve bu hususun belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

10- Sınavda sehven yapılan bilimsel hatalar vb. nedenlerle iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.

11- Adaylar yazılı sınav sonuçlarını 05/05/2020 tarihinden itibaren aday.ankara.edu.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

12- Yazılı sınav sonucunda başarılı olmak sözlü sınava katılmak için tek başına hak teşkil etmeyecektir.

13- Adaylar sınava gelirken sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden herhangi birini (T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik), süresi geçerli pasaport, Mavi Kart, Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için) KKTC Kimlik Kartı, Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve Erlerine Mahsus Kimlik Kartı) yanlarında bulunduracaklardır.

14- Sınav giriş belgesi yanında geçerli kimlik belgelerinden herhangi birisi olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş veya resmi kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgesine sahip (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ve sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra gelen aday sınava alınmayacaktır.

15- Sınav binalarına, yumuşak uçlu siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içinde su, peçete (şeffaf ambalaj içinde veya ambalajsız), metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi dışında;

- Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar,

- Kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar,

- Anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalar (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç),

- Her türlü elektronik/mekanik cihazlar ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar,

- Her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar,

- Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar,

- Pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla, su hariç içecek yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçları (engel durumunu daha önce bildiren adaylar hariç),

alınmayacaktır.

16- Adaylar, Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezinin (ASYM) yazılı sınav için belirlediği sınav kurallarına uymakla yükümlüdürler.

B- YAZILI SINAV KONULARI

1- Görevde Yükselme Suretiyle Atama Yapılacak Kadrolar İçin Yazılı Sınav Konuları

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ANA ve ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV KONULARI
ANA BAŞLIKLAR

SIRA

ALT KONULAR

GÖREVDE YÜKSELME

KADROLAR

Yurt Müdürü

Şube Müdürü

Gençlik Merkezi Müdürü

Sporcu/Spor Eğitim Merkezi Müdürü

Yurt Müdür Yardımcısı

Şef

Sportif Eğitim Uzmanı

Muhasebeci

Çözümleyici

Veri Hazırlama ve
Kontrol İşletmeni

Yurt Yönetim Memuru

KANUNLAR

1

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

2

3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu

3

351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu

4

5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanun

5

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun

6

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu

7

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

8

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

9

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu

10

6245 sayılı Harcırah Kanunu

11

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

12

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

13

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

14

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

15

4857 sayılı İş Kanunu

16

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu

CUMHURBAŞKANLIĞI
KARARNAMELERİ

17

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

YÖNETMELİKLER

18

Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

19

Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

20

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

21

Taşınır Mal Yönetmeliği

22

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

23

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

24

Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği

25

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

26

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

YÖNERGE

27

Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

GENEL KÜLTÜR

28

T.C. Anayasası

29

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

30

Türkçe Dil Bilgisi

31

Temel Bilgisayar Bilgisi ve Ofis Programları

KADRONUN
GEREKTİRDİĞİ ALAN BİLGİSİ

32

Bütçe Hazırlık ve Uygulama Süreci

33

Spor Bilimine Giriş

34

Spor Psikolojisi

35

Spor Sosyolojisi

36

Türk Spor Tarihi

37

Spor Fizyolojisi

38

Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım

39

Temel Antrenman Bilimi

40

Sporda Öğretim Yöntemleri

41

Spor Hukuku

42

Sporda Yönetim ve Organizasyon

43

Java Script

44

Java

45

Visual Basic

46

PHP

47

C++

48

C#

49

HTML

50

CSS

51

SQL


2- Unvan Değişikliği Suretiyle Atama Yapılacak Kadrolar İçin Yazılı Sınav Konuları

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI ANA ve ALT KONU BAŞLIKLARI

SINAV KONULARI
ANA BAŞLIKLAR

SIRA

ALT KONULAR

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

KADROLAR

Avukat

Antrenör

Mühendis

Sosyal Çalışmacı

İstatistikçi

Programcı

Tekniker

Teknisyen

KANUNLAR

1

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

2

3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu

3

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu

4

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

5

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

6

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

7

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

8

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

9

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

10

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

11

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

12

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

13

6245 sayılı Harcırah Kanunu

14

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

15

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

16

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

17

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

18

4857 sayılı İş Kanunu

CUMHURBAŞKANLIĞI
KARARNAMELERİ

19

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

YÖNETMELİKLER

22

Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

23

Gençlik ve Spor Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

24

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

YÖNERGE

25

Gençlik ve Spor Bakanlığı Taşra Teşkilatının Kuruluşu, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

GENEL KÜLTÜR

26

T.C. Anayasası

27

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

28

Türkçe Dil Bilgisi

29

Temel Bilgisayar Bilgisi ve Ofis Programları

KADRONUN
GEREKTİRDİĞİ ALAN BİLGİSİ

30

Spor Bilimine Giriş

31

Spor Psikolojisi

32

Spor Sosyolojisi

33

Türk Spor Tarihi

34

Spor Fizyolojisi

35

Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım

36

Temel Antrenman Bilimi

37

Spor Anatomisi

38

Beceri Öğrenimi

39

Psikomotor Gelişim

40

Sporda Ölçme ve Değerlendirme

41

Sporda Öğretim Yöntemleri

42

Spor Hukuku

43

Sporda Yönetim ve Organizasyon

44

Mühendisliğe Giriş

45

Fizik

46

Kimya

47

Matematik

48

İstatistik

49

Psikolojiye Giriş

50

Sosyolojiye Giriş

51

Sosyal Psikoloji

52

Sosyal Hizmet Mevzuatı

53

Sosyal Hizmete Giriş

54

Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları

55

Genel Matematik

56

İstatistiğe Giriş

57

İstatistiksel Yazılımlar

58

Lineer Cebir

59

Olasılığa Giriş

60

Java Script

61

Java

62

Visual Basic

63

PHP

64

C++

65

C#

66

HTML

67

CSS

68

SQL

69

İş Sağlığı ve Güvenliği

C- SÖZLÜ SINAV

1- Şube müdürü, yurt müdürü, sporcu/spor eğitim merkezi müdürü, gençlik merkezi müdürü kadroları için yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday; diğer kadrolar için yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

2- Adaylar; sözlü sınav için sınav giriş belgesini http://gsbnet.kyk.gov.tr adresi üzerinden alacaklardır.

3- Sözlü sınav sonuçları http://gsbnet.kyk.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

4- Sözlü sınav esnasında sınav kurullarınca tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

Ç- SÖZLÜ SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME

1- Adaylar, sözlü sınavda sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Yazılı Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

d) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

2- Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.

D- BAŞARI SIRALAMASI

1- Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu fazla olanlara öncelik verilecektir.

2- Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak adaydan, en fazla asıl aday sayısı kadar aday, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilecektir.

E-İTİRAZLAR

1- Adaylar, sınav sorularına, uygulamasına, yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının ve yazılı sınav sonuçlarının aday.ankara.edu.tr internet adresinde yayımlanmasından, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır.

2- Yazılı sınav sorularına, uygulamasına ve yazılı sınav sonuçlarına itiraz edecek adayların itiraz başvurularını yapmadan önce ASYM’ye bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Ankara Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sınav Yönetim Merkezi IBAN: TR560001000799699103995014 numaralı hesaba 25TL (Yirmi beş Türk Lirası) itiraz ücreti (İtiraz edilecek her bir soru için 25 TL ücret yatırılması gerekmektedir.) yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

3- İtirazlar en geç 15 (on beş) iş günü içinde sınav kurulunca incelenerek sonucu ilgililere bildirilecektir.

4- Bu başlıkta belirtilen usule uygun yapılmayan, süresi geçtikten sonra yapılan, T.C. kimlik numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan, itiraz ettikleri soru sayısı kadar itiraz ücreti yatırılmayan itirazlar ile e-mail ve faksla gönderilen dilekçe ve itirazlar dikkate alınmayacaktır.

5- Hatalı itiraz ücreti yatıran adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.

F- ATAMA İŞLEMLERİ

1- Atamalar başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

2- Atama işlemlerinin yapılması için belirlenen süre içinde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

3- Tercih ve atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

4- Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olanlar veya atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler ile atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatta öngörülen süre içinde başlamayanlar veya yedeklerden altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınav duyurusuna kadar atanmamış olanlar aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

V- DİĞER HUSUSLAR

1- Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

2- Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla ilgili, Bakanlık adaydan ayrıca belge talep edebilecektir.

3- Adayların, sınav sürecindeki iş ve işlemlerle ilgili taleplerinde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların taleplerini içerir ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

4- Sınav ile ilgili Bakanlığımız internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

VI- SINAV TAKVİMİ

YAZILI SINAV TAKVİMİ

GYS – UDS BAŞVURULARININ ALINMASI

03 - 19 Şubat 2020

BAŞVURU SONUÇLARININ BAKANLIĞIMIZ İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANMASI

28 Şubat 2020 Cuma

ASYM TARAFINDAN YAZILI SINAV BAŞVURULARININ ALINMASI

11 - 18 Mart 2020

ASYM TARAFINDAN YAZILI SINAV GİRİŞ BELGELERİNİN YAYIMLANMASI

27 Mart 2020 Cuma

YAZILI SINAV

5 Nisan 2020 Pazar

Saat 14.30

CEVAP ANAHTARININ YAYIMLANMASI

8 Nisan 2020 Çarşamba

YAZILI SINAV SORULARINA İTİRAZ SÜRECİ

8 – 14 Nisan 2020

YAZILI SINAV SONUCUNUN İLANI

5 Mayıs 2020 Salı

YAZILI SINAV SONUCUNA İTİRAZ SÜRECİ

5-11 Mayıs 2020

SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ

Sözlü sınav ve müteakip sürece ilişkin takvim Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra yayımlanacaktır.
VII- İLETİŞİM

Yazışma Adresi:

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ / Ankara

İletişim :

GSB Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472


 

İlgililere duyurulur

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2 Yorum