Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazetede

Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazetede
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Disiplin Amirleri Yönetmeliği bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gençlik ve Spor Bakanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerinin usul ve esasları yeniden belirlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Cetveli haberimizde..

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan personel hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin ve üst disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında görev yapan personelin disiplin ve üst disiplin amirleri ekli cetvelde gösterilmiştir.

(2) Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birimde görevlendirilen personelin disiplin amirleri, fiilen görev yaptığı yere göre belirlenir. Disiplin cezasını gerektiren fiil veya halin işlendiği anda memurun görevli olduğu yerdeki disiplin amirleri yetkili disiplin amirleridir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Kanun ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 6 – (1) 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği, 1/3/2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği ve 22/12/1993 tarihli ve 21796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.