Görev yaptığınız kadronuz kaldırıldığında nereye atanacaksınız belli oldu!

Görev yaptığınız kadronuz kaldırıldığında nereye atanacaksınız belli oldu!
Cumhurbaşkanı kararnamesi ile görev yaptığı kadro ve unvanı kaldırılan memurlar, nereye atanacaklarını merak ediyor. Başkanlık sistemi ile birlikte yapılan uyum çalışmaları arasında kadrosu kaldırılan kamu personelinin nereye atanacağı ve özlük haklarının (aylık, ek gösterge ve tazminatların) nasıl olacağı hususları da yeniden düzenlendi.

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile görev yaptığı kadro ve unvanı kaldırılan memurlar, nereye atanacaklarını merak ediyor. Başkanlık sistemi ile birlikte yapılan uyum çalışmaları arasında kadrosu kaldırılan kamu personelinin nereye atanacağı ve özlük haklarının (aylık, ek gösterge ve tazminatların) nasıl olacağı hususları da yeniden düzenlendi.

KADRONUZ KALDIRILIRSA NEREYE ATANIRSINIZ?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum amacıyla yapılan düzenlemeler arasında, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kadro veya pozisyonları kaldırılan personelin nerelere atanacağı hususu da düzenlendi.

Yeni sistemde, kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlarında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile değişiklikler yapılabilecek ve yapılacak bu düzenlemelerin gerekli kıldığı durumlarda, personelin kadro ve pozisyonu kaldırılabilecek.

Bu itibarla, 9 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 703 sayılı KHK’da, personelin kadro ve pozisyonunun kaldırılması halinde hangi görevlere atanacakları da düzenlendi. Üst kademe kamu yöneticileri hakkında ise 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümleri uygulanacak.(yazımızda üst derece kamu yöneticilerinin durumundan söz edilmeyecektir)

Bu düzenleme,375 sayılı KHK’ya ek 33 üncü maddeyi ekleyerek ve ek 18 inci maddeyi kaldırarak yapıldı.

Kadro ve pozisyonunuz kaldırılırsa nereye atanırsınız?

Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlarında düzenleme yapılmak suretiyle kadro veya pozisyonları kaldırılan personelden;

1- Üst kademe kamu yöneticileri dışındaki yönetici kadro veya pozisyonlarında bulunanlar, devredildikleri kurum veya birimde, durumlarına ve statülerine uygun Araştırmacı kadro veya pozisyonlarına en geç 1 ay içinde atanacak.

2- Üst kademe kamu yöneticileri dışındaki yönetici kadro veya pozisyonlarında bulunanlardan, ilgili mevzuatı uyarınca görevde yükselme sınavıyla atanılabilecek kadro veya pozisyonlarda olanlar, devredildikleri kurum veya birimde durumlarına ve statülerine uygun aynı veya eşdeğer kadro veya pozisyonlara en geç 1 ay içinde atanacak.

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-11 maddesinde sayılan kadrolar ile aynı veya benzer nitelikteki kadro veya pozisyonlarda bulunanlar, devredildikleri kurum veya birimde eşdeğer nitelikteki durumlarına ve statülerine uygun kadro veya pozisyonlara en geç 1 ay içinde atanacak.

4- Diğer personel, devredildikleri kurum veya birimde durumlarına ve statülerine uygun aynı veya eşdeğer kadro veya pozisyonlara en geç 1 ay içinde atanacak.

Kadro ve pozisyonunuz kaldırılırsa haklarınız ne olur?

Kadro ve pozisyonu kaldırılanlar, atamaları yapılıncaya kadar ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilirler ve bu süreçte eski kadro veya pozisyonlarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal haklarını almaya devam ederler.

Üst kademe kamu yöneticileri dışındaki yönetici kadro veya pozisyonlarında iken kadro veya pozisyonları kaldırıldığı için Araştırmacı kadro veya pozisyonuna atananlar, talepte bulunmaları halinde, devredildikleri kurum veya birimde, daha önce bulundukları 657 sayılı Kanunun 36/A-11 maddesinde sayılan kadrolar ile bunlarla aynı veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlara eşdeğer nitelikteki veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanacaklar.

Teşkilat yapısı ve/veya kadro ya da pozisyonun niteliği itibarıyla atanabileceği kadro veya pozisyon bulunmayan personel, devir tarihinden itibaren en geç doksan gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Bunların atama teklifleri; statüleri, unvanları ve yürüttükleri görevlere uygun personel istihdam eden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet Personel Başkanlığı tarafından il tercihleri dikkate alınarak 45 gün içinde yapılacak.

Üst kademe kamu yöneticileri dışındaki yönetici kadro veya pozisyonlarında iken kadro veya pozisyonları kaldırılanların Devlet Personel Başkanlığına bildirilmeleri durumunda, daha önce bulundukları yöneticilik görevleri dışındaki veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara atama teklifleri yapılacak.  

Mali hakları

Üst kademe kamu yöneticileri dışındaki yönetici kadro veya pozisyonlarında ilen kadro ve pozisyonları kaldırıldığı için Araştırmacı olarak atananlara; yeni kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan ödemelerin toplam net tutarının, eski görevlerine ilişkin aylık ödemeler toplamı net tutarının dörtte üçünden/beşte dördünden az olması halinde, önceki görevine ait ödeme unsurlarının dörtte üçü /beşte dördü esas alınarak verilmeye devam edilecek.

Diğer kadro ve pozisyonlarda ilen kadro ve pozisyonları kaldırıldığı için başka kadro ve pozisyonlara atananlara;   eski kadro veya pozisyonlarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları her türlü ödemeler toplamı net tutarının, atandıkları yeni kadro veya pozisyonlara ilişkin olarak yapılan aylık toplam net ödeme tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenecek.

memurunyeri.com

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.