Görevden alınan bazı kamu görevlileri ikramiyelerini artırımlı alıyor

Görevden alınan bazı kamu görevlileri ikramiyelerini artırımlı alıyor
Kamu görevlileri arasından üst kademe kamu yöneticisi sayılan kadro, pozisyon ve görevlere atananlardan; görev süresi sona erenler veya en az bir yıl bu görevlerde bulunduktan sonra görevden alınanlar, görev sürelerinin sona erdiği veya görevden alındıkları tarih itibarıyla emeklilik aylığına hak kazanmış olmaları (hizmet süresi ve yaş şartını tamamlamış olmaları) şartıyla, yaş haddinden önce (herhangi bir tarihte) emekliye ayrıldıklarında emekli ikramiyelerini artırımlı alıyorlar.

Görevden alınan veya görev süresi dolan kamu görevlilerinden bazıları emekli olduklarında, emekli ikramiyesini artırımlı alabiliyorlar.

GÖREVDEN ALINAN BAZI KAMU GÖREVLİLERİ İKRAMİYELERİNİ ARTIRIMLI ALIYOR

Üst kademe kamu yöneticilerine ilişkin usul ve esaslar ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usul ve esaslarını belirleyen 3 sayılı “Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”ne göre, görevden alınan veya görev süresi dolan üst kademe kamu yöneticilerinden bazıları, artırımlı emekli ikramiyesi alabiliyor.

Emekli ikramiyesinin en az %30 ve en çok %100 artırımlı alınabilmesine imkan veren bu uygulamadan, kamu görevlisi iken üst kademe kamu yöneticiliğine atanmış olup da gerekli koşulları taşıyanlar yararlanabiliyor.

Öte yandan bu uygulamanın, Cumhurbaşkanı kararıyla atananları (söz konusu Kararname eki I ve III sayılı cetvelde sayılanlar) kapsadığını ve Cumhurbaşkanı onayıyla atananları (II sayılı cetvelde sayılanlar) ise kapsamadığını memurunyeri.com olarak değerlendirmekteyiz.

Görevden alınma veya görev süresinin dolması

3 sayılı Kararname eki (I) sayılı cetvelde yer alanlardan aynı zamanda (III) sayılı cetvelde yer almayanların görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemiyor. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde bunların görevi de sona eriyor, ancak yerlerine atama yapılıncaya kadar görevleri devam eden bu personelin yeniden atanması (aynı göreve veya aynı cetveldeki başka bir göreve) da mümkün olabiliyor.

Öte yandan, bu kamu görevlileri ile (III) sayılı cetvelde sayılan süreli görevlere atanmış olanların, görev süreleri sona ermeden Cumhurbaşkanınca görevden alınması ya da başka bir göreve atanması da mümkündür.

Artırımlı emekli ikramiyesi

Kamu görevlileri arasından üst kademe kamu yöneticisi sayılan kadro, pozisyon ve görevlere atananlardan; görev süresi sona erenler veya en az bir yıl bu görevlerde bulunduktan sonra görevden alınanlar, görev sürelerinin sona erdiği veya görevden alındıkları tarih itibarıyla emeklilik aylığına hak kazanmış olmaları (hizmet süresi ve yaş şartını tamamlamış olmaları) şartıyla, yaş haddinden önce (herhangi bir tarihte) emekliye ayrıldıklarında emekli ikramiyelerini artırımlı alıyorlar.

Kapsamdaki kamu görevlilerine;

**Yaş haddinden emekli olmalarına 3 yıl veya daha az kalmışsa, emekli ikramiyesi %30 fazlasıyla ödeniyor.

**Yaş haddinden emekli olmalarına 3 yıldan çok 6 yıldan az (altı yıl dâhil) kalmışsa, emekli ikramiyesi %40 fazlasıyla ödeniyor.

**Yaş haddinden emekli olmalarına 6 yıldan çok kalmışsa, emekli ikramiyesi %50 fazlasıyla ödeniyor.

Ayrıca, emekli ikramiyesinin bu artırım oranları Cumhurbaşkanı tarafından bir katına kadar da artırılabiliyor.

Artırımlı emekli ikramiyesi alınabilecek görevler

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANI

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANI

AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANI

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANI

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK MERKEZİ BAŞKANI

BAKAN YARDIMCILARI

BAKANLIKLARIN, TEFTİŞ KURULU, REHBERLİK VE TEFTİŞ, REHBERLİK VE DENETİM, DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLARI İLE DİĞER KURUL BAŞKANLARI

BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRÜ

BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLARI

BÜYÜKELÇİLER, DAİMİ TEMSİLCİ/DELEGELER

CUMHURBAŞKANLIĞI OFİS BAŞKANLARI

CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURUL BAŞKAN YARDIMCILARI

CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURUL BAŞKANLARI

ÇANAKKALE SAVAŞLARI VE GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANI

DEVLET DENETLEME KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ BAŞKANI

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU BAŞKANI

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU ÜYELERİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCILARI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANI

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR BAŞKAN VE ÜYELERİ (RTÜK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN TBMM’CE SEÇİLEN ÜYELERİ HARİÇ)

GELİR İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI

GELİR İDARESİ BAŞKANI

GENEL MÜDÜRLER

HELAL AKREDİTASYON KURUMU GENEL SEKRETERİ

HELAL AKREDİTASYON KURUMU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ÜYELERİ

İLLER BANKASI GENEL MÜDÜRÜ

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANI

MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCILARI

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETER YARDIMCILARI

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERİ

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKAN YARDIMCILARI, MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI BAŞKANLARI

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANI

MUSHAFLARI İNCELEME VE KIRAAT KURULU BAŞKANI

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANI

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKAN YARDIMCILARI

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANI

REKTÖRLER (MİLLİ SAVUNMA VE TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLERİ DAHİL)

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKAN YARDIMCILARI

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI

SAYIŞTAY BAŞSAVCISI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLARI

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU BAŞKANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BAŞKAN VE ÜYELERİ

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANI

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU GENEL SEKRETERİ

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANI

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANI

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANI

TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANI

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI BAŞKANI

TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKAN YARDIMCILARI

TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANI

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU BAŞKAN VE ÜYELERİ

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANI

TÜRKİYE MAARİF VAKFI MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRÜ

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANI

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANI

TÜRKİYE TIBBİ CİHAZ VE İLAÇ KURUMU BAŞKANI

TÜRKİYE UZAY AJANSI BAŞKANI

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİM KURULU BAŞKANI, GENEL MÜDÜRÜ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANI

TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI ANLAŞMALAR GEREĞİ KURULAN ÜNİVERSİTELERİN MÜTEVELLİ HEYETİ, YÖNETİM VE DENETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME ARAŞTIRMALARI MERKEZİ BAŞKANI

VALİLER

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANI

YUNUS EMRE VAKFI MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKAN YARDIMCILARI

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANI

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELERİ

memurunyeri

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ