İnfaz koruma memuru silah taşıma kanun teklifi

İnfaz koruma memuru silah taşıma kanun teklifi
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 29 Ağustos 2019'da TBMM'ye sunuldu. Teklif ile, ceza infaz koruma memuru emeklilerine silah taşıma ve bulundurma hakkının verilmesi amaçlanmaktadır. İKM personelini ilgilendiren bu teklif 1 Ekim 2019 tarihinde Adalet Komisyonuna sunuldu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

15.07.1953 tarih ve 8458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanununda Değişiklik yapılması le ilgili kanun teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Erdoğan Toprak/ İstanbul Milletvekili 
Tahsin Tarhan/ Kocaeli Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Ceza infaz koruma memurları; Devletin diğer kurumlarından farklı olmak üzere açık ve kapalı cezaevleri ile tutukevlerinde görev yapan kamu görevlileridir. Cezaevi ve tutukevlerinde, tutuklu ve hükümlülerin güvenliğini sağlamakla birlikte birçok zorlu durumla karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Ceza İnfaz Koruma Memurları, görevleri esnasında silah taşıma ve bulundurma yetkisine sahiptir. Ancak emekli olduklarında silah taşıma yetkileri sona ermektedir. Ceza infaz koruma memurları; ülkemizde ceza ve tutukevlerinin zor şartları altında görev yapmakta ve bu görevleri sırasında mahkûm veya tutuklularla birebir ilişki içerisinde bulunmak zorunda kalmaktadırlar. 

Özellikle daha küçük şehirlerde herkesin birbirini tanımasından ötürü, organize suç örgütleri üyeleri ile cezaevlerinde birebir iletişim halinde olmak zorunda olmaları, kendileri ve aileleri bakımından çekince unsuru oluşturmaktadır. 

Ayrıca benzer meslek kolu olan emniyet sınıfına mensup personel ile aynı şartlar altında görev yapmalarına rağmen emekli olduklarında silah taşıma yetkileri ellerinden alınmaktadır. Ceza İnfaz Kurumu Memurlarının da emeklilik hallerinde diğer kamu hizmetinde bulunan ve silah taşıma yetkisine sahip meslek gruplarıyla aynı şartlar altında bu haktan yararlanabilmeleri gerekmektedir. 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun ilgili maddesi ile emeklilik hallerinde emniyet mensuplarına silah taşıma yetkisi verirken, ceza infaz kurumu memurlarına yer verilmemiştir. Ceza infaz koruma memurları emekli oldukları zaman dahi zaman zaman tedhditler almakta, can güvenlikleri mesleklerinden dolayı risk altına girmektedir. 

Kanun Teklifi ile emekli olduktan sonra da Ceza İnfaz Koruma Memurlarımızın, silah bulundurma ve silah taşıma ruhsatının bedelsiz ve süresiz verilmesi imkânın sağlanması ve hem kendilerinin hem ailelerinin güvenliklerine tedbir olacak bir uygulamanın Kanun Maddesine eklenmesi amaçlanmaktadır. 

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1-) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunun 7. Maddesinin 1. Fıkrasının 4 numaralı bendinin (B) alt bendine, e-) maddesinden sonra gelmek üzere, "f-) "Ceza İnfaz Koruma Memurları ve Emeklilerinden" maddesi eklenmiştir. 
MADDE 2-) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3-) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL /ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3 Yorum