İş arkadaşına hakaret eden memura hangi ceza verilir?

İş arkadaşına hakaret eden memura hangi ceza verilir?
Kamuda mesai arkadaşına hakaret eden memura Devlet Memurları Kanununa göre hangi disiplin cezası verilir?

İŞ ARKADAŞINA HAKARET EDEN MEMURA NE OLUR?

İş arkadaşına hakaret eden Devlet memuru hakkında, 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde disiplin işlemleri yürütüleceği gibi Türk Ceza Kanunu uyarınca adli işlemler de başlatılabilmektedir. Kamu kurum veya kuruluşunda rastlanması istenmeyen bir durum olmakla birlikte, iş arkadaşlarının birbirlerine hakaret ettiği durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

Memurun iş arkadaşına hakaret etmesi

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Hakaret” başlıklı 125 inci maddesinde; bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırı hali “hakaret suçu” olarak tarif edilmiş ve mağdurun gıyabında yapılan hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişinin bulunduğu ortamda işlenmesi gerektiği belirtilerek, hakaret suçu işleyenlere verilecek ceza düzenlenmiştir.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda, aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olmasının memur hakkında yapılacak disiplin kovuşturmasını geciktirmeyeceği ile memurun Ceza Kanununa göre mahkûm olup olmama durumunun memur hakkında diplin cezası uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği belirtilmiş olduğundan, iş arkadaşına hakaret eden memur hakkında adli ve/veya idari işlemler yapılması söz konusu olabilir.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanunun kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve hallerin sayıldığı 125/D maddesinde, “iş arkadaşlarına hakarette bulunmak” fiili de yer aldığından, yapılabilecek adli işlemler saklı olmak üzere, iş arkadaşına hakarette bulunan memur hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilebilecektir.

İş arkadaşına hakaretten dolayı memura verilecek disiplin cezası

İş arkadaşına hakaret ettiği gerekçesiyle memur hakkında, 657 sayılı Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak disiplin soruşturması neticesinde ve ilgili disiplin kurulunun kararı alınmak suretiyle, hakaret fiilinin ağırlık derecesine göre, atamaya yetkili amir tarafından memurun bulunduğu kademedeki ilerlemesinin 1, 2 veya 3 yıl süreyle durdurulması şeklinde disiplin cezası verilmesi gerekecektir.

Ancak, iş arkadaşına hakaret etmesinden dolayı memura verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının, memurun geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmalarının olumlu olması veya ödül ya da başarı belgesi almış olması durumunda, bir derece hafif olan "aylıktan kesme cezası" şeklinde uygulanması da mümkün olabilir.

İş arkadaşına hakaret eden memurun görevine son verilmesi

İş arkadaşına hakaret ettiği için kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memur, 10 yıl içinde; iş arkadaşına hakaret etme fiilini yeniden işlerse veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren farklı fiilleri iki defa daha işlerse, hakkında “Devlet memurluğundan çıkarma” şeklinde uygulama yapılır.

Öte yandan, iş arkadaşına hakaretten dolayı kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memur öğrenim durumu itibariyle ilerleyebileceği son kademede bulunuyorsa aylığından kesinti yapılır ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası gerektiren yeni bir fiil işlediğinde ise görevine son verilir.
memurunyeri

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum