Kamu İktisadi Teşebbüsleri KİT'lere 2020 Yılı Personel Alımı Esasları Belli Oldu (16 Ekim 2019)

Kamu İktisadi Teşebbüsleri KİT'lere 2020 Yılı Personel Alımı Esasları Belli Oldu (16 Ekim 2019)
2020’de Kamu İktisadi Teşebbüslerine KİT’lere personel alımı nasıl olacak? Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1661)2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ 16 Ekim 2019 Tarihli ve 30920 Sayılı Resmî Gazetede yayımlandı. İşte detaylar.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklarının 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programına göre uygulayacakları strateji ve yöntemleri belirleyen 1661 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Bugün (17 Ekim 2019) yayımlanan Kararda, KİT’lerde 2020 yılında istihdam edilecek personel sayısına ilişkin izin ve atama ilkeleri belirlenirken, yeni işe girecek sözleşmeli personele 3 yıl görev değiştirememe yasağı da korundu.

399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıklarının 2020 yılında yapacakları personel istihdamı ve atamalarına ilişkin belirlemelerden bazıları şöyle:

2020 yılında açıktan ve naklen atanacak personel sayısı, 2019 yılında ayrılan personel sayısına göre belirlenecek

Kamu iktisadi teşebbüslerinde, 2019 yılında ayrılan personel sayısının (askerlik, özelleştirme kapsamında istihdam fazlası olarak bildirilenler ve 16/10/2018 tarihli ve 186 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında işe alınanlardan görevden ayrılanlar hariç)

-En fazla %75'i kadar personelin açıktan ve/veya naklen atanabilecek.

-En fazla %10'u kadar personel, özelleştirme uygulamaları nedeniyle mülga Devlet Personel Başkanlığına veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilen nakle tabi personel arasından atanabilecek.

Emekli personel istihdam edilmeyecek

Ataması Cumhurbaşkanı kararı ile yapılanlar, özel kanunlarda belirtilen kapsamda yapılan atamalar, sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren kamu teşebbüslerinde istihdam edilecek uçucu personele ilişkin atamalar hariç olmak üzere, emekliler arasından 2020 yılında yeni personel istihdamı yapılmayacak.

Bazı ilave atamalar yapılabilecek

Uluslararası standartlar çerçevesinde istihdamına gerek görülen özel niteliklere sahip personel, yeni üretim tesisi, işletme birimi kurulması veya devir alınması veya yeni hizmet birimlerinin faaliyete geçmesi halinde bu tesisler için gerekli personel, kamu teşebbüslerinin mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi veya faaliyet alanının genişlemesi durumunda ihtiyaç duyulan personel ile AR-GE faaliyetleri için istihdamına gerek duyulan personele yönelik talepler ve diğer nedenlerle kamu teşebbüsünce ortaya konulan personel ihtiyacına ilişkin talepler ilave atamalar kapsamında değerlendirilecek.

İlaveten atanacak personel sayısı, 2019 yılında ayrılan personel sayısının (askerlik, özelleştirme kapsamında istihdam fazlası olarak bildirilenler ve 16/10/2018 tarihli ve 186 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında işe alınanlardan görevden ayrılanlar hariç) %50'sini geçemeyecek.

Zorunlu istihdamlar yapılabilecek

Aşağıda belirtilen atamalar, sınırlama ve izne tabi olmayacak.

-İlgili yıl içinde asgari sınırlara göre kontenjan açığı doğması kaydıyla, özel kanunlar ve ilgili mevzuat gereği çalıştırılması zorunlu olan personele ilişkin atamalar.

-Cumhurbaşkanı kararı ile yapılan atamalar.

-İlgili mevzuat hükümleri gereğince, kamu teşebbüsü tarafından gönderildiği eğitim veya görevlendirmeler kapsamında teşebbüse karşı mecburi hizmet ile yükümlü bulunan personele ilişkin atamalar.

-Askerlik hizmeti sonrasında kamu teşebbüsündeki görevine geri dönen personele ilişkin atamalar.

-Profesyonel sendikacı olarak görev yapmasının ardından kamu teşebbüsüne geri dönen personele ilişkin atamalar.

-Mahkeme kararlan nedeniyle göreve başlatılması gereken personele ilişkin atamalar.

Personel alımı sınavla olacak

İlk defa açıktan atama ile personel alımı, memur kadrolarına ve sözleşmeli pozisyonlara Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte; işçi statüsü için ise Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri çıkaracakları yönetmelikle, faaliyet alanı itibariyle özel niteliği haiz pozisyonlara, birinci fıkra kapsamı dışında kuramsal sınav ile atama yapabilecek. Bu sınavlara, 70 puandan az olmamak üzere KPSS puan sırası dikkate alınarak belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış pozisyon kontenjanının 10 katından fazla olmamak üzere ilgili teşebbüs tarafından belirlenen sayıda aday yazılı sınava çağrılacak. Yazılı sınav sonucunda en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun üç katma kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak.

Sözleşmeli personel 3 yıl görev değiştiremeyecek

KİT’lerde 1/1/2020 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, 3 hizmet yılım tamamlamadıkça; (mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç)

-Halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kuram ve kuruluşlarına atanamayacak.

-Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve KİT’ler tarafından açılan sınavlara başvuramayacak.

-Yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmayacak.
memurunyeri
2020 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programına ulaşmak için tıklayınız.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.