Kamuda Genel Müdür Yardımcısı Nasıl Olunur?

Kamuda Genel Müdür Yardımcısı Nasıl Olunur?
Bakanlıklarda Genel Müdür Yardımcısı olarak atanma şartları nelerdir? Kamuda Genel Müdür Yardımcısı nasıl olursunuz? Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna atanmak için kamuda 5 yıl çalışma şartı var mı?

Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında Genel Müdür Yardımcısı unvanlı kadrolara atanmada aranan şartlar ile bu görevlerden alınanların atanabileceği alt unvanlara ilişkin hususlar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenmiştir.

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI KADROSUNA ATANMA VE ALINMA NASIL OLUYOR?

Genel Müdür Yardımcısı kadrolarına atamada aranan şartlar ile bu kadrolardan alınanların atanabileceği alt unvanlar konusunda 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine bakılması gerekecektir.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin konuyla ilgili hükümleri:

Madde 2- "... (2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli … (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılır. …”

Madde 3- "... (2)Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

c) Kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak.

…..

(4) 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre yapılacak atamalarda …. ikinci fıkraların (a) bentleri hariç, bu madde hükümleri uygulanmaz.”

Madde 6- "...(4) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlerde bulunmakta iken görevden alınanlardan; daire başkanı kadro ve pozisyonunda bulananlar ile genel müdürden daha alt düzeydeki kadro, pozisyon veya görevlerde … bulunanlardan;

a) Daha önce bulundukları 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan denetim elemanı ya da uzman kadrolarına veya bunlara denk pozisyonlara,

b) (a) bendi kapsamına girmeyenlerden bu fıkranın birinci paragrafında sayılan kadro, pozisyon ve görevlerde toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan denetim elemanı ya da uzman kadrolarına veya bunlara denk pozisyonlara,

c) (a) bendi kapsamına girmeyenlerden bu fıkranın birinci paragrafında sayılan kadro, pozisyon veya görevlerde üç yıldan az süreyle görev yapmış olanlar, merkez veya taşra teşkilatında araştırmacı kadro veya pozisyonlarına,

atanırlar.”

(Ek) II. SAYILI CETVEL:“... GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI (BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURULUŞLAR DÂHİL) ...”

Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna atanma

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükümlerinden, bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının Genel Müdür Yardımcısı unvanlı kadrolarına;

-Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılabileceği,

-Atanacakların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşıması gerekeceği,

-Atanacakların, en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olması gerekeceği (istisnai nitelikteki genel müdür yardımcısı kadrolarına atanacaklarda bu şart aranmaz),

-Atanacakların, kamuda en az 5 yıllık hizmetinin (kamu kurum ve kuruluşlarında hangi statüde olursa olsun geçirilmiş olan hizmetler) bulunması gerekeceği (istisnai nitelikteki genel müdür yardımcısı kadrolarına atanacaklarda bu şart aranmaz)

anlaşılmaktadır.

Genel Müdür Yardımcısı kadrosundan alınma

Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının Genel Müdür Yardımcısı unvanlı kadrolarından alınanlar;

-Daha önce bulundukları 657 sayılı Kanunun 36/A-11 maddesinde sayılan denetim elemanı ya da uzman kadrolarına veya bunlara denk pozisyonlara atanırlar.

-Daha önce 657 sayılı Kanunun 36/A-11 maddesinde sayılan denetim elemanı ya da uzman kadrolarında bulunmamışlarsa, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki (II) sayılı cetvelde sayılan genel müdürden daha alt düzeydeki kadrolarda toplam en az üç yıl görev yapmış olmaları durumunda, 657 sayılı Kanunun 36/A-11 maddesinde sayılan denetim elemanı ya da uzman kadrolarına veya bunlara denk pozisyonlara atanırlar.

-Daha önce 657 sayılı Kanunun 36/A-11 maddesinde sayılan denetim elemanı ya da uzman kadrolarında bulunmamış ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki (II) sayılı cetvelde sayılan genel müdürden daha alt düzeydeki kadrolarda toplam en az üç yıl görev yapmamışlarsa, kurumlarının merkez veya taşra teşkilatında araştırmacı kadro veya pozisyonlarına atanırlar.

memurunyeri.com

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.