Liyakat-Sen 2019 Toplu Sözleşme Taleplerini Açıkladı

Liyakat-Sen 2019 Toplu Sözleşme Taleplerini Açıkladı
Liyakatli Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası (LİYAKAT-SEN) Genel Başkanı Emir KAZAK 2019 yılı toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin kamu işveren heyetinden ve kamu çalışanları temsil noktasındaki kamu sendikaları heyetinden beklenti ve taleplerini açıkladı.

Liyakat-Sen olarak kamu işveren heyetinden ve kamu çalışanları temsil noktasındaki kamu sendikaları heyetinden beklentilerimiz 4 başlık altında şekillenmiştir.

TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ VE TARAFLARIN TALEPLERİ CANLI OLARAK KAMU OYU İLE PAYLAŞILMALIDIR.

Daha katılımcı bir demokrasi ve şeffaflık ilkesi gereği kamu çalisanlarının kendilerini temsil noktasındaki yetkili sendikaların "masadaki yetkisini" ne şekilde kullandığını görmek istemesi hakkıdır. Kamu çalışanları "yetkili sendika" başkanlarının görsel ve yazılı basında göstermiş oldukları performansı toplu sözleşme masasında hangi oranda gösterdiğine şahit olmalidir. Yetkisi olmayanların görsel ve yazılı basında taleplerini kamu işveren heyetine ve hükümete duyurma çabaları anlaşılabilir dir. Ancak yetkili olanların masada sergilemesi gereken performanslarını, görsel ve yazılı basinda sergilemesi kabul edilebilir değildir.

ÖNCELİK KAMUDA HİYERARŞİK ÜCRET ADALETİNİN SAGLANMASİ VE COK ÇEŞİTLİ İSTİHDAMA  SON VERİLMESİ OLMALIDIR.

Kamuda asıl olan çalışanlar arasındaki hiyerarşik ücret adaletinin, iş gücü, iş riski ve iş sorumluğuna göre yeniden düzenlenmesidir. Mevcut ücret hiyerarşisine baktığımızda ücretler arasındaki makasın uçuk bir şekilde açıldığı, en düşük maaş alan memurla en yüksek maaş alan memur arasındaki ücret farkının 8-10 katlara ulaşdigi görülecektir.

666 SKHK ile her ne kadar kamuda farklı kurumlarda aynı işi yapanlar arasındaki ücret adaletsizliğinin giderilmesi düşünülse de bu düzenleme ile şeflerin ve bazı diğer kamu çalışanlarının emsallerine göre mali ve özlük hakları arasındaki fark halen giderilmemiş aksine ek düzenlemelerle bazı unvalar lehine iyileştirmeler yapılarak söz konusu KHK işlevsiz hale getirilmiştir.

Diğer taraftan     Kamu da istihdam tiplerine baktığımızda çok fazla çeşitlilik bulunmaktadır; kurumların temizlik vb. destek işlerini yürüten ve devlet memuru olan hizmetlilerle aynı işi yapan 4/B’li, İşçi, geçici işçi, TYP’li istihdam tipleri bulunmaktadır. Bu istihdam tiplerinin birleştirilmesi, Yardımcı Hizmetleri sınıfının kaldırılarak bu kadroda çalışanların Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil edilmesi yine aynı şekilde sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilerek kadrolularla sozleşmeliler arasındaki farklılıkların ortadan ortadan kaldırılması gerekmektedir. 

BAZI KANUN VE KARARNAMELERLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE DUZENLEMELERİN HAYATA GECİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR

a) 1. Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle bakanlıkların teşkilat yapılanmalarında yapılan değişiklik gereği, Bakanlıkların teşkilat kanunlarının güncellenerek ilgili kararname İl Müdür Yardımcısı kadrolarının kaldırılıp, Şef kadrolarının bakanlıkların hiyerarşik yönetim kademesinde tanımlanmasının yapılması gerekmektedir. 
b) 2886 sayılı kanuna ek olarak eklenen geçici madde gereği oluşan mağduriyetlerin ortadan kaldırılarak, hak sahiplerinin ihraz ettikleri kadrolara geçirilerek kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması gerekmektedir. (ihraz edilen ünvanlara geçişte süre, kadrosuzluk, kurumda ihraz edilen kadronun olmaması gibi mazeretlerin ortadan kaldırılması)
c) Öğretmenlik meslek kanunun çıkartılarak öğretmenlerimize dikey ve yatay kariyer planlaması yapabilmesinin önü açılması gerekmektedir. 
d) Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin tüm kamu çalışanlarına da eşit bir şekilde verilmesi
e) 3600 ek gösterge düzenlemesinden derecelerine göre tüm kamu çalışanlarının yararlanması

ÜNİVERSİTELERDE GÖREV YAPAN İDARİ PERSONELLERİN SORUNLARI TOPLU GÖRÜŞME MASASINA GETİRİLMELİDİR

a) Üniversitelerimizde görev yapan idari personellerimizin kariyer planlamaları yapabilmeleri için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 
b) Uzun zamandır Görevde Yükselme ve ünvan değişikliği Sınavı yapmayan üniversitelerin görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarını gerçekleştirmesi, bu sınavların merkezi sistemle yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 
c) Üniversite çalışanlarının farklı üniversitelere veya farklı kurumlara tayin olabilmesinin önünün açılarak il içi ve il dışı mazerete bağlı ya da isteğe bağlı tayin hakkının getirilmesi,
d) Bilimsel araştırma yapan, makale yayınlayan akademik ve diğer personellerin emsallerine göre özlük haklarında iyileştirmelerin yapılması

Emir KAZAK
Liyakat-Sen Genel Başkanı

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
4 Yorum