Lojman Tahsisinde Memurun Puanı Nasıl Hesaplanıyor?

Lojman Tahsisinde Memurun Puanı Nasıl Hesaplanıyor?
Kamu personeline yapılan lojman tahsisinde hangi puanlama kriterleri kullanılıyor?

Kamu görevlilerine yapılan lojman tahsis şekillerinden birisi olan “sıra tahsisli” konutlarda oturacak olanlar, bazı kriterlere göre yapılan puanlama sonucuna göre belirlenmektedir.

Belli kriterlere göre puanlandırma yapılmak suretiyle oluşturulan sıralamaya göre kamu görevlilerine tahsis edilen konutlara “sıra tahsisli konut” denilmektedir.

Konut tahsisinde puanlandırma

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sıra tahsisli konutlardan yararlanmak isteyen ilgili kurum personelinin yapacağı başvurular, o kurumda oluşturulan konut dağıtım komisyonu tarafından değerlendirilirken, personel hakkında puanlama yapılarak puana göre sıralanmakta ve bu sıraya göre mevcut konutların tahsisi yapılmaktadır.

Belli kriterler esas alınarak puanlama yapılırken, eşit puana sahip personel olması durumunda; hizmet süresi fazla olana konut tahsisi yapılır, hizmet süreleri de eşit ise komisyon tarafından ad çekme suretiyle konut tahsisi yapılır.

Sıra tahsisli konut puanlandırma kriterleri

PUANLAMA KRİTERLERİ

PUAN

Personelin görevindeki başarısı (sicili çok iyi veya iyi olanlar hakkında yapılan bu puanlamada, hakkında sicil düzenlenmeyen personele ilişkin değerlendirmelerde tereddüt yaşanabilmektedir)

+10 puan

Evli olan personele

+6 puan

Kamu kurum ve kuruluşlarında (Kamu Konutları Kanununa tabi) geçen hizmet süresinin her bir yılı için

+5 puan

Personelin bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından her biri için (en çok 2 çocuk)

+3 puan

Personelin, kanunen bakmakla yükümlü olduğu (eşi ve çocukları dışında)  ve konutta birlikte oturacağı her bir aile ferdi için

+1 puan

Kamu kurum ve kuruluşlarında (Kamu Konutları Kanununa tabi) konut tahsisi için beklenilen her bir yıl için

+1 puan

Personelin kendisinin (aylık ve özlük haklarına ilişkin gelirleri hariç)  ve kanunen bakmakla yükümlü olup konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin, konut kira geliri dışındaki diğer tüm sürekli gelirlerinin yıllık toplamı15.000 gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpımı tutarını geçiyorsa (2017 yılı ilk 6 ayında 1441 TL’ yi geçerse)

-1 puan

Kamu kurum ve kuruluşlarında (Kamu Konutları Kanununa tabi) daha önce konuttan yararlandığı her yıl için

-3 puan

Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla yükümlü olup konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, aynı il veya ilçede mücavir alan sınırları dışında kalan yerler ile başka il veya ilçelerde oturmaya elverişli konutu olanların her bir konutu için

-10 puan

Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla yükümlü olup konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, konutun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde oturmaya elverişli konutu olanların her bir konutu için

-15 puan

memurunyeri

KAMUBİZ.COM TIKLA TAKİP ET

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.