Memur Emeklisi Olmak İçin Çalışmak Şart Değil

Memur Emeklisi Olmak İçin Çalışmak Şart Değil
Emeklilik hakkı elde etmeden Devlet memuriyetinden ayrılanlar, belli şartları taşıyor olmaları halinde, dışarıdan prim ödemek (isteğe bağlı prim) suretiyle emeklilik hakkı elde edebiliyorlar.

Çalışmadan prim ödeyerek emekliliğe hak kazanma durumu, memuriyete 15.10.2008 tarihinden önce ya da sonra başlamış olma durumuna göre farklılık göstermektedir.

Memuriyete 15.10.2008 tarihinden önce girenlerin isteğe bağlı sigortalılığı

15 Ekim 2008 tarihinden önce sosyal güvenlik bakımından 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve başlayanların isteğe bağlı sigortalılığı, 5434 sayılı Kanunun (mülga) 12 nci maddesine göre olmaktadır. (Mülga olan bu hüküm, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine istinaden ilgilileri hakkında uygulanmaya devam olunmaktadır)

Bu belirlemeye göre;

**657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak en az 10 yıl çalışmış olma (fiili hizmet süresi zammı, itibari hizmet süresi, ücretsiz izin süreleri ve hizmet borçlanması süreleri hariç),

**Herhangi bir nedenle memurluktan ayrılmış olma (memurluktan çıkarılmamış olmak, olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulüne aykırı hareket etmemiş olmak ve memur olma şartları yitirmemiş olmak),  

**Memurluktan ayrılma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yazılı olarak başvuruda bulunmuş olma (SGK Başkanlığı Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına),

**Emekli keseneği ve kurum karşılığını ait olduğu ay içinde yatırma (SGK hesabına),

şartlarına uyanlar, başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren isteğe bağlı iştirakçi sayılır.

Memuriyete 14.10.2008 tarihinden sonra girenlerin isteğe bağlı sigortalılığı

14 Ekim 2008 tarihinden sonra memuriyete girenlerin isteğe bağlı sigortalılığı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 50 nci maddesine göre olmaktadır.

Bu belirlemeye göre;

-18 yaşını doldurmuş olma,

-Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olma,

-Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışıyor olma veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışıyor olma ya da tam gün çalışmıyor olma,

-İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle SGK’ya başvuruda bulunma,

şartlarına uyanlar, başvurularının SGK kayıtlarına girdiği tarihi takip eden günden itibaren isteğe bağlı iştirakçi sayılır.

İsteğe bağlı iştirakçilikten ayrılmak isteyenlerin ayrılma taleplerini içeren dilekçelerinin SGK kayıtlarına girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, isteğe bağlı sigortalılıkları sona erdirilir.

İsteğe bağlı sigortalı olanlar ne  kadar prim öder?

**15.10.2008 tarihinden önce memuriyete başlamış olanların isteğe bağlı sigortalı olmaları halinde; görevlerinden ayrıldıkları tarihteki emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademeleri ile ayrıldıkları göreve ilişkin ek gösterge esas alınarak belirlenecek matraha göre hesaplanacak kesenek(%16) ve kurum karşılığı(%20) tutarlarını, ait olduğu ay içinde SGK hesabına yatırmaları gerekecektir.

**14.10.2008 tarihinden sonra memuriyete başlamış olanların isteğe bağlı sigortalı olmaları halinde; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak kaydıyla,  kendilerinin belirleyeceği prime esas aylık kazanç tutarının %32’si oranında prim ödemeleri gerekecektir. Bu primin %20'si malullük-yaşlılık-ölüm sigortaları primi, %12'si ise genel sağlık sigortası primi olacaktır.

**Süresi içerinde ödenmeyen veya eksik ödenen primlerin ait olduğu süreler, ilgililerin hizmetinden sayılmamakta ve eksik ödemelerin daha sonra tamamlanması da mümkün olamamaktadır. İsteğe bağlı iştirakçinin prim ödemek suretiyle geçirdiği sürelerden dolayı, emeklilik bakımından her yıl için bir kademe ilerlemesi ve (eğitim durumları itibarıyla yükselebilecekleri dereceyi geçmemek üzere) her üç yıl için bir derece yükselmesi uygulanır.
Memurunyeri

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.