“Memur” kadro unvanlı olanların güncel net maaşları ne kadar? (2018 yılı ikinci yarısı)

“Memur” kadro unvanlı olanların güncel net maaşları ne kadar? (2018 yılı ikinci yarısı)
Kamuda Genel İdare Hizmetler Sınıfında görev yapan lise mezunu kadro unvanı memur olanların her derecede 2018 yılı ikinci yarısında net maaşı ne kadar?

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait “memur” unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurları, kadrolarının 5 inci derecenin altına inmemesinden ve özlük haklarının en alt seviyelerde olmasından yakınıyorlar.

KADRO UNVANI MEMUR OLANLARIN HER DERECEDE NET MAAŞI NE KADAR?

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan Memur unvanlı kadrolarda, çeşitli öğrenim seviyelerinden mezun olanlar istihdam edilebilmektedir.

Öte yandan, mevzuatta hiçbir engel bulunmamasına rağmen, “memur” unvanlı personelin kadro derecesinin 5 inci derecenin altına inmesine izin verilmemektedir. Bu durum, söz konusu kadrolarda görev yapanların, eğitim durumu itibariyle ilerleyebildiği ve aylığını alabildiği ilk 4 dereceye denk gelen özel hizmet tazminatından istifade edememesi sonucunu doğurmaktadır. Oysaki bazı kurumlarda (örneğin bazı üst kurullar) memur veya dengi unvanlar için 1 inci derece kadro ihdas edilebilmektedir.

Güncel net maaşları

Lisans mezunu olarak “Memur” unvanlı kadrolarda görev yapan personelin her derece/kademe ve hizmet yılına denk gelen aylık net maaşlarının, 2018 yılının ikinci yarısında ve farklı vergi dilimlerinde ne kadar olduğu konusunda hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir.

Memur kadrosunda olanların net maaşı

D/K

Kıdem Yılı

Aylık Net Maaş (2018 yılı ikinci yarısında)

Gelir Vergisi Oranı %15

Gelir Vergisi Oranı %20

1/4

25 ve üstü

3.460 TL

3.369 TL

1/4

24

3.459 TL

3.367 TL

1/3

23

3.452 TL

3.361 TL

1/2

22

3.445 TL

3.355 TL

1/1

21

3.439 TL

3.348 TL

2/3

20

3.383 TL

3.296 TL

2/2

19

3.376 TL

3.290 TL

2/1

18

3.416 TL

3.327 TL

3/3

17

3.257 TL

3.171 TL

3/2

16

3.252 TL

3.166 TL

3/1

15

3.247 TL

3.161 TL

4/3

14

3.217 TL

3.133 TL

4/2

13

3.212 TL

3.129 TL

4/1

12

3.208 TL

3.125 TL

5/3

11

3.027 TL

2.948 TL

5/2

10

3.023 TL

2.944 TL

5/1

9

3.070 TL

2.989 TL

6/3

8

3.066 TL

2.985 TL

6/2

7

3.063 TL

2.981 TL

6/1

6

3.059 TL

2.978 TL

7/3

5

3.055 TL

2.975 TL

7/2

4

3.052 TL

2.971 TL

7/1

3

3.049 TL

2.969 TL

8/3

2

2.981 TL

2.900 TL

8/2

1

2.978 TL

2.898 TL

9/2

1

2.974 TL

2.894 TL

9/1

0

2.971 TL

2.892 TL

NOT:

*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

*Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.

*Çalışılan kurumlardan kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.

*Sendika aidatı ve toplu sözleşme ikramiyesi ödemesi dikkate alınmamıştır.

*Tabloda hizmet süresi 9 yıldan az gösterilenlerin, 30.09.2008 tarihinden sonra işe girmiş oldukları varsayılmıştır.

*Tabloda, hizmet süreleri itibariyle ulaşılabilecek derece/kademeler tahmini olarak kullanılmıştır.

*Yabancı dil tazminatı ile bireysel emeklilik sigortası primi dikkate alınmamıştır.

memurunyeri

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ