Memur Sen'den 3600 ek gösterge, sözleşmeli memura kadro ve maaşlar eridi açıklaması

Memur Sen'den 3600 ek gösterge, sözleşmeli memura kadro ve maaşlar eridi açıklaması
Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın 2018 yılı kazanımlarını ve 2019 yılı için beklentilerini açıkladı. Başkan Yalçın, 2018 yılında kamuda sözleşmeli personel istihdamından vazgeçilmediğini, gelir vergisinin memur maaşlarını erittiğini ve 2019 yılında 3600 ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe girmesi gerektiğini belirtti.

Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarımızla Başlayan 2018 Yılını, 365 Gün Kazandıran Sendikacılık Anlayışımızın Eseri Kazanımlarla Tamamlıyoruz

2018 yılı, örgütlenme noktasında istikrarlı büyüme mahareti, toplu pazarlık noktasında rekor sayıda kazanım üretme meziyeti ile fark yaratan ve fark yaşatan Memur-Sen’in 4.Dönem Toplu Sözleşme sürecindeki kazanımlarının ilk yürürlük yılı oldu. Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde, sosyal haklarında ve paraya taalluk eden haklarında –sözleşme görüşmelerinin FETÖ kalkışmasını takip eden yılda ve Türkiye’nin ekonomik saldırılara muhatap olduğu bir dönemin içinde gerçekleşmesine karşın-rekor sayıda kazanımın ve toplu sözleşmeyle bugüne kadar elde edilmiş en yüksek artış oranlarının elde edilmiştir. 4. Dönem Toplu Sözleşmeyle, kamu görevlilerinin hem maaşları hem gelirleri artarken beraberinde de bu artışların korunması noktasında da enflasyon farkı artışıyla koruma altına alındılar. 2018 yılında %4+%3,5; 2019 yılında %4+%5 olmak üzere 2018 yılı kümülatif zam oranının %7.64, 2019 yılı kümülatif zam oranının %9,20, iki yıllık toplamda zam oranının, %17.54 olarak gerçekleşmesi bir rekordur. 2018 yılında enflasyonda yaşanan dalgalanma ve yüksek seyre bağlı olarak kamu görevlilerinin maaş ve ücretleri 2018 yılında toplamda %20 seviyesinde artmıştır. 

Diğer taraftan, yıl içerisinde ve toplu sözleşme masası dışında da kamu görevlilerine kazanım üretme gayretlerimiz sonuç vermiş, gerek kamu görevlilerinin geneline gerekse hizmet kolları itibariyle de maaşlara, ücretlere, sosyal haklara dönük ilave kazanımlar elde edilmiştir. 

Saygın İş ve İnsan Onuruna Yaraşır Çalışma Hayatı Hedefiyle Çelişen 4/C Memur-Sen’in Kazanımıyla Sona Erdi, Kamu İşvereni Sözleşmeli Personel İstihdam Etme Hatasından Vazgeçmedi

Kamu personel sisteminin genel kurgusuyla, Anayasada ifadesini bulan demokratik sosyal hukuk devleti vurgusuyla, insan onuruna saygılı ve insan haklarına dayanan devlet anlayışı ile çalışma huzur ve barışı pratikleriyle bağdaşmayan 4/C statüsünde geçici personel istihdamının sona ermesi ve kamu personel mevzuatının buna dair hükümlerden temizlenmesi, kamudaki taşeron işçilerin sürekli işçi pozisyonuyla ilişkilendirilmesiyle birlikte 2018’de çalışma hayatına dair en büyük reformlardan ve kazanımlardan biridir. 

Bununla birlikte, 4/C kapsamındaki personelin bazı farklılıklar içerecek biçimde sözleşmeli personel statüsüyle ilişkilendirilmesi ve 4/B kapsamında sözleşmeli personel istihdamının devam ettirilmesi ise kamu yönetimi/kamu işvereni yönüyle 2019 yılına sarkıtılmaması gereken yanlışlık ve eksikliktir. 

Asli ve sürekli nitelikteki kamu hizmetlerinin, kadrolu statüdeki kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin emredici nitelikteki Anayasa hükmüyle ve Türkiye’nin ekonomik büyüklüğüyle, tarihi birikimiyle, medeniyet değerlerimizin alın terine dair hassasiyetiyle uyumlu olması mümkün olmayan bu tablonun değiştirilmesiyle üretilecek moral motivasyon, ne yazık ki 2018 yılında kullanılamamıştır. Siyasi sistemin değiştiği ve yürütme erkinin istikrar zemininde güvenceye alındığı 2018 yılında, kamu personel sisteminde de istihdam zemininde kamu görevlilerinin tamamının güvenceye alınması, sözleşmeli personel hatasının son bulması; güvenceye kavuşan emek-gücünü artıran devlet sonucuyla birlikte güçlü memur-güçlü devlet, kaliteli hizmet-milletine hürmet eden devlet fotoğraflarına ulaşmayı da mümkün kılabilirdi. Memur-Sen olarak, 4/C’den geçenler dahil sözleşmeli personel statüsündeki kamu görevlilerinin, yürüttükleri görevler itibariyle memur işi gören KİT’lerdeki işçi statüsündeki personelin, memur kadrolarıyla/iş güvencesine sahip istihdamla ilişkilendirilmesi mücadelemizi tavizsiz ve çekincesiz bir şekilde sürdüreceğiz ve hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. 

Kamu Görevlilerinin Gelir Vergisi Mağduru Konumu, Gelir Vergisinin Maaşları Eritme Sorunu 2018 Yılında da Devam Etti

Kamu görevlileri, vergisini tam ödeyen ve hiçbir zaman vergi aflarıyla ilişkilen(e)meyen vergi mükellefi sıfatlarıyla, milletin (ve kendilerinin) ödediği vergilerle istihdam edilen, maaşlarından doğrudan kesinti yapılarak vergi ödeyen ve devletin vergi gelirlerini yükselten özel bir konuma sahipler. 

Ancak, gelir vergisi mevzuatı ve her yıl belirlenen gelir vergisi dilimlerine esas matrahlar; kamu görevlilerini mağdur mükellef sıfatıyla buluşturmaya, kamu görevlilerinin maaşlarını/gelirlerini eritme vasfını korumaya devam ediyor. Enflasyona karşı koru(n)ma vaadi ve teminatı, gelir vergisi matrahlarında yeniden değerleme oranının altında artış yapılması kurnazlığıyla ihlal ediliyor/yerine getirilmiyor. 2018 yılında da bu durum değişmedi. Kamu görevlilerinin azımsanmayacak bölümü yılın büyük bölümünde %20’lik hatta %27’lik dilim üzerinden gelir vergisi ödemek zorunda kaldı. KİT bünyesinde görev yapan kamu görevlileri ise Ocak ayında aldıkları maaşları, yılın diğer bölümünde neredeyse hiç alamadı. Futbolcuların, jokeylerin gelir vergisi ödeme yükümlülüğünün %15’le sabitlendiği, finans sektörü başta olmak üzere reel kesimin, sermaye kesiminin, işveren kitlesinin vergi istisna, muafiyet ve aflarıyla vergi noktasında korumaya alındığı gerçeğiyle, sadece maaş geliri elde eden kamu görevlilerinin %27 hatta %35 üzerinden gelir vergisi ödediği pratiği, adaletle, nimet ve külfette dengeyle açıklanabilir ve tahammül edilebilir değildir. 

2018 yılında da devam eden bu vahim çarpıklığın 2019 yılı başından itibaren düzeltilmesini ve kamu görevlilerinin gelir vergisi yükümlülüğünün %15 oranında sabitlenmesi haklı talebimizin/adil teklifimizin karşılık bulmasını, adaletin gereği ve siyasi iktidarın görevi olarak görüyoruz. Bu anlayışla bir kez daha tekrar ediyoruz; 2019 yılı için kamu görevlilerinin gelir vergisinde ya %15 oranı sabit olmalı ya da kamu görevlilerine özel olarak %15 diliminin matrahı diğer dilimlerden vergi ödemeyi imkansız hale getirecek şekilde artırılmalı. 

3600 Ek Gösterge Vaadi Yerine Getirilmeli ve Düzenleme Eksikler Giderilerek Yürürlüğe Girmeli

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçimi sürecinde bizzat Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayip Erdoğan tarafından deklare edilen öğretmenler, din görevlileri, hemşireler, polisler ve buna bağlı olarak yönetici konumundaki kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi vaadi, kamu personel sistemi açısından 2018 yılına damga vurmuş ve kamu görevlilerinin adaletin sağlanması, hakça bölüşüm yapılması noktasında umutları artırmıştır. Memur-Sen olarak, gerek toplu görüşme gerekse toplu sözleşme masasına kararlı bir şekilde taşıdığımız ek göstergeye ilişkin teklifimizin, kesin ve net bir vaat olarak ortaya konulmasına ilişkin kazanımı önemsediğimizi, doğru fakat eksik bir adım olarak gördüğümüzü ilk andan itibaren ifade ettik. Kamu görevlileri arasında ayırım yapmayan, bütün kamu görevlileri açısından ek gösterge artışı barındıran, 3600 ek göstergeden daha fazla kamu görevlisinin yararlanmasını amaçlayan bir düzenlenenin hem ihtilaç hem de zorunluluk olduğunu dile getirdik. Aradan geçen süreye rağmen, 2018 yılında kamu görevlilerinin mutlu olmasını, çalışma huzur ve barışının artmasını sağlayacak ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe girmemesi, 2018 yılında kamu görevlilerinin en büyük hayal kırıklıklarından biridir. 

Bu çerçevede, hem kamu görevlilerinin gönlünün alınması hem de tam ve gerçek anlamda adaletin sağlanması noktasında; kurum ve unvan bağlamında –vaatteki eksikliği icraat aşamasında giderecek şekilde- daha fazla kamu görevlisinin 3600 ek gösterge kapsamına alınması, ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfına ek göstergeden yararlanma imkanı sağlanması ve bütün ek gösterge oranlarında en az 600 puan artış yapılması hükümlerini içerecek bir düzenlemenin yapılması ve seçim sonrası Cumhurbaşkanının göreve başladığı ayı takip eden aydan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması gecikmenin telafisini ve kamu görevlilerinin memnun edilmesini sağlayacaktır. 

2018’de Yüksek Seyreden Enflasyona Karşı Maaş Kayıpları Enflasyon Farkı Kazanımımızla Engellendi. Enflasyona Karşı Tam Koruma Hayata Geçirilmeli ve Enflasyonun Kamu Görevlilerine Yaşattığı Gelir Kaybı Enflasyon Farkıyla Tazmin Edilmeli  

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde yapılan artışların enflasyon karşısında korunmasını sağlayan ve 4. Dönem Toplu Sözleşmesinde yer verdirmek suretiyle kamu işvereni açısından uygulanması zorunlu olan enflasyon farkıyla; 2018 yılında gerçekleşen altı aylık ve yıllık yüksek enflasyon oranlarına karşı maaş ve ücretler korundu. Ancak, enflasyon farkının oluştuğu aydan itibaren farkın uygulamaya konulmaması nedeniyle kamu görevlilerinin yıllık düzeyde reel gelir kaybı oluştu. Oluşan bu kaybın giderilmesi de enflasyona karşı koruma yükümlülüğü kapsamında görülmeli, kamu görevlilerinin enflasyon nedeniyle yaşadığı gelir kayıpları, 2019 Ocak maaşlarıyla birlikte ödenecek enflasyon tazminatıyla giderilmeli. 

Bu çerçevede, net 2,020 TL olarak belirlenen 2019 yılı asgari ücretin tespitine ilişkin süreçte benimsenen anlayışıyla uyumlu olacak bir şekilde 2018 yılında enflasyon farkının maaşlara yansıtıldığı altı aylık dönemlerin başlangıcına kadar geçen süreçte her kamu görevlisinin anılan sürede enflasyon nedeniyle yaşadığı reel kayıp münhasıran hesaplanarak maaşlara yansıtılmalı. Sermaye kesimine teşvikler ve vergi indirimleriyle kamu maliyesi imkanlarıyla verilen destek, kamu görevlilerinden esirgenmemeli, adil devlet olmanın gereği bihakkın yerine getirilmelidir. 

2019 Kamu Görevlilerinin Yeni Haklara, Kamu Görevlileri Sendikacılığının Yetki ve Temsil Noktasında Evrensel İlkelerle Uyumlu Bir Kanuna, Sözleşmeli Personelin Kadroya Alındığı ve Kamu Personel Sisteminde Herkesin İş Güvencesine Sahip Olduğu Milat Olmalı

2019 yılı gerek kamu görevlileri ile sendika ve konfederasyonlarının gerekse kamu işvereni ve kamu maliyesinin birçok ilki yaşayacağı bir yıl olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk merkezi yönetim bütçesi 2019 uygulanacak ve bu sistemdeki ilk toplu sözleşme görüşmeleri de 2019 Ağustos ayında gerçekleşecek.

Hükümet sistemi değişikliğiyle birlikte kamu yönetiminde ve kurumların yapısında, görevlerinde oluşan değişikliklerin etkilerinin net olarak hissedileceği, değişikliklerin somut verilerinin kamu görevlileri ve kamu görevlileri sendikacılığı bağlamında netleşeceği bir yılı yaşayacağız.

Yürütme erkinde koalisyona kapalı bir sistem değişikliğine gidilerek doğru bir adım atılırken, toplu sözleşme masasının emek tarafında zorunlu koalisyon uygulaması kaynaklı yanlışlığın da son bulması dahil 4688 sayılı Kanunun örgütlenmeden, toplu pazarlığa yasaklardan, sınırlamalardan, korku ve kaygılardan arındırılmış bir içerikle demokratik hukuk devletine uygun, sendikal haklara ilişkin evrensel ilkelere uyumlu hale getirilmesini bekliyoruz.

Kamu görevlilerinin siyaset ve grev yasağından kurtulduğu, ülkenin ekonomik büyümesinden payını eksiksiz ve hak ettiği şekilde aldığı, kariyer ve liyakat ilkesinin hassasiyetle uygulandığı bir Türkiye hayal ediyoruz.

Kamu personel sisteminde kadrolu ve güvenceli istihdam dışında bir seçeneğin kalmadığı, maaş ve ücretlerin ne açlık ne de yoksulluk sınırının altında olmadığı, rotasyon, performans gibi kamu görevlilerini hedef alan, enerjimizi azaltan ve zamanımızı gereksiz yere harcayan konuların gündemde yer almadığı bir çalışma hayatı zemininin sağlandığı bir yıl istiyoruz.

Ek gösterge adaletsizliğinin giderildiği, kamu görevlilerinin büyük bölümünün 3600 ek gösterge kapsamına dahil edildiği, yardımcı hizmetler sınıfının lağvedilip bu sınıftakilerin genel idare hizmetleri sınıfına geçirildiği, ek ödemelerin emeklilikle ilgili mali haklara dahil edildiği, nimet-külfet dengesinin tesis edildiği, hakça bölüşüm ilkesinin tam olarak hayata geçirildiği Türkiye fotoğrafına ulaştığımız bir yılı hedefliyoruz.

2018'de:

*Yeni Dünya Düzeni Sancıları Sıklaştı, Dünya 5’ten Büyük İradesi Yaygınlaştı

*Küresel Terör Azmettiricileri ile Tetikçilerinin Kaybettiği, Yeni Türkiye’nin Gücünü Tescil ve Tahkim Ettiği Bir Yıl Yaşadık

2018'de:

*“Yeni Türkiye” Azmi ve “Güçlü Türkiye” Kararlılığı; Ekonomik ve Finansal Terör Operasyonlarını Akamete, Azmettiricilerini Sükutu Hayale Uğrattı.

Zorbalığa Karşı Merhametli Milleti,Zulmete Karşı Adaleti Haykıran Devletiyle;Mağdur ve Mazlumların Umudu Oldu Türkiye.

2018'de:

*İnsanlığın Ortak Utançlarından Biri; Siyonist ve Katil İsrail’in Filistin’deki İşgalinin Devam Etmesi ve Kudüs’ü Başkent İlan Etmeye Yeltenmesi Oldu.

*Milletin Hükümet Sistemi Kararı 2018’de Hayata Geçti ve Türkiye Yeni Sistemin İlk Cumhurbaşkanını Seçti

2018'de:

*365 Gün Kazandıran Sendikacılık Anlayışımız 2019'da da Kazandıracak.

*2018 Memur-Sen’in; 1 Milyon Üye Sayısını Aştığı, Yetkide İstikrarını 10 Yıllık Rekora Taşıdığı, 65 Yıl Sonra Memur-Sen ile Kamu Görevlilerinin ILO’da Temsil Sorumluluğuyla Tanıştığı Yıl Oldu

2018'de:

*Saygın İş,İnsan Onuruna Yaraşır Çalışma Hayatı Hedefiyle Çelişen 4/C,Memur-Sen’in Sayesinde Sona Erdi.

*Kamu Sözleşmeli Personel İstihdamından Vazgeçmedi

*Memurların Gelir Vergisi Mağduru Konumu, Gelir Vergisinin Maaşları Eritme Sorunu 2018 Yılında da Devam Etti

2019'da:

*3600 Ek Gösterge Vaadi Yerine Getirilmeli ve Düzenleme Eksikleri Giderilerek Yürürlüğe Girmeli

*Enflasyona Karşı Tam Koruma Hayata Geçirilmeli ve Enflasyon Farkına Rağmen Enflasyonun Kamu Görevlilerine Yaşattığı Gelir Kaybı Tazmin Edilmeli

2019'da:

*2019 Kamu Görevlilerinin Yeni Haklara, Kamu Görevlileri Sendikacılığının Yetki ve Temsil Noktasında Evrensel İlkelerle Uyumlu Bir Kanuna, Sözleşmeli Personelin Kadroya Alındığı ve Kamu Personel Sisteminde Herkesin İş Güvencesine Sahip Olduğu Bir Milat Olmalı

Kamubiz.com ÖZEL

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3 Yorum