Memur, sözleşmeli personel ve işçilere yiyecek ve yakacak yardımı hakkında kanun teklifi (17 Ekim 2019)

Memur, sözleşmeli personel ve işçilere yiyecek ve yakacak yardımı hakkında kanun teklifi (17 Ekim 2019)
14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 17 Ekim 2019 tarihinde TBMM'ye sunuldu. Teklif ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memur, sözleşmeli personel ve işçilere nakdî olarak yiyecek ve yakacak yardımı yapılması amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Murat BAKAN/ İzmir Milletvekili
 
GEREKÇE: 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 inci maddesinde: "Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacakları ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslar Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile tesbit olunur.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm her ne kadar yiyecek yardımına yönelik görünse de yeteri kadar açıklayıcı değildir. Ayrıca hiçbir nesnel ilke, kural ve ölçüt belirtilmeksizin yemek yardımının belirlenmesi konusunun Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına birakılması büyük bir hukuki eksikliktir. Maddenin yeterince açık olmamasından dolayı bazı kurumlarda personel yiyecek yardımı alırken, bazı personel bu yardımdan mahrum kalmaktadır. Bu durum çalışanlar açısından eşitsizliğe yol açmaktadır. Oysa, ücret emeğin karşılığı olan Anayasal bir haktır ve çalışanların "eşit işe eşit ücret" ilkesinden hareketle adil bir şekilde ücretlendirilmesi, sosyal yardımlarla çalışanların desteklenmesi, iştihdam şeklinden kaynaklı personel giderlerinin tüm kamu tarafından paylaşılmasını sağlamak Devletin sorumluluğundadır. 

Benzer şekilde aynı kanunda önceden kamu çalışanlarına yakacak yardımı yer almakta iken Madde 213 mülga olmuş ve yakacak yardımı yürürlükten kalkmıştır. Bu kanun teklifi ile yiyecek ve yakacak yardımı almaları amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- ilgili değişiklik ile, kamu hizmetlerini yürüten memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçilere Devlet tarafından nakdi yiyecek ve yakacak yardımı yapılması amaçlanmaktadır. MADDE 2- Yürürlük maddesidir. MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

14.07.1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 212 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değişmiştir. 
““Yiyecek ve Yakacak Yardımı: 
Madde 212- Tanımı bu Kanunun 4 üncü maddesinde yapılan ve kamu hizmetlerini yürüten memurlar, sözleşmeli personel ve işçilere Devlet tarafindan nakdi yiyecek ve yakacak yardımı yapılır. 
Yiyecek yardımı, memur maaş katsayısının 1500 sayısı ile çarpımı ile hesaplanan tutarda ve her ay çalışana ödenir. 
Yakacak yardımı, memur maaş katsayısının 1500 sayısı ile çarpımı ile hesaplanan tutarda ve her yıl Kasım, Aralık, Ocak, Şubat aylarında çalışana ödenir. 
Çalışanların yiyecek ve yakacak yardımından nasıl yararlanacakları Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı'nın birlikte hazırlayacakları bir yönetmelik ile düzenlenir.” 
MADDE 2- Bu Kanun hükmü yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Kanun hükmünü Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.