Memuriyet Mahallinin Sınırları Yeniden Belirlendi (Toplu Sözleşme)

Memuriyet Mahallinin Sınırları Yeniden Belirlendi (Toplu Sözleşme)
2018-2019 yıllarını kapsayan 4. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde, Devlet memurları için “memuriyet mahalli” ve sınırları, yeniden belirlendi.haklarında yapılan bazı işlemler bakımından önem taşımaktadır. Yapılan değişiklikle Harcırah ödemelerinin yapılması ve sağlık raporu alınması gibi durumlarda da gündeme gelen memuriyet mahallinin sınırları konusunda tereddüt giderilmeye çalışıldı.

2018-2019 yıllarını kapsayan 4. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde, Devlet memurları için “memuriyet mahalli” ve sınırları, yeniden belirlendi.haklarında yapılan bazı işlemler bakımından önem taşımaktadır. Yapılan değişiklikle Harcırah ödemelerinin yapılması ve sağlık raporu alınması gibi durumlarda da gündeme gelen memuriyet mahallinin sınırları konusunda tereddüt giderilmeye çalışıldı.

Memuriyet mahallinin sınırı, Devlet memurlarının harcırah ödemeleri, hastalık raporları ve göreve başlama süreleri gibi işlemleri bakımından önem taşıyabilmektedir.

“Memuriyet mahalli” kavramı, 6245 sayılı Harcırah Kanununda tarif edilmiş ve memuriyet mahalli dışında kalan yerlerin ise “başka yer” sayılacağını hükme bağlamıştır. Öte yandan, Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Harcırah Kanunu Genel Tebliğleri ile de memuriyet mahallinin sınırlarına ilişkin belirlemeler yapılmıştır. 

Memuriyet mahalli

6245 sayılı Harcırah Kanunu,  Memuriyet Mahalli kavramının;   “Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri,” ifade edeceğini hükme bağlamıştır.

Öte yandan, Maliye Bakanlığı tarafından 27 Kasım 2014 tarihinde çıkarılan 39 seri numaralı “Harcırah Kanunu Genel Tebliği”nde, Harcırah Kanununda tanımlanan memuriyet mahallinin sınırlarına ilişkin açıklamalar a yer verilmiştir.

Memuriyet mahalli sınırları yeniden belirlendi

Bu yıl imzalanan ve 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren hüküm ifade edecek olan 4.Dönem Toplu Sözleşmede, harcırah ödemeleri bakımından memuriyete mahalline ilişkin hükümler de  yer aldı.

Toplu Sözleşmede, Maliye Bakanlığı tarafından memuriyet mahalli konusunda yeni bir tebliğ çıkarılıncaya kadar, 6245 sayılı Harcırah Kanunu uygulamaları bakımından hangi yerlerin memuriyet mahalli sayılacağı belirtildi.

Buna göre, konuya ilişkin bir tebliğ çıkarılıncaya kadar, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren;

**Kurumları tarafından sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler,

**Büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde, il mülki sınırlan içinde kalmak kaydıyla, memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu yerleşim birimlerinin bağlı olduğu ilçe belediye sınırlan içinde kalan ve aynı zamanda yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile söz konusu ilçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller,

**Büyükşehir belediyelerinin olmadığı illerde, memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü yerler,

memuriyet mahalli kabul edilecek.

memurunyeri.com

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.