Memurlar yıllık izin kullanırken ve hafta sonu hastalık raporu nasıl alır?

Memurlar yıllık izin kullanırken ve hafta sonu hastalık raporu nasıl alır?
Devlet memurlarının yıllık izin kullanırken, hafta sonu veya resmi ve dini bayram günlerinde hastalık izni alırken dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? Memuriyet mahalli dışında alınan raporlarının acil servislerden alınması zorunlu mudur? Tatil ve izin günlerinde tek hekim raporu almak isteyen memurları nelere dikkat etmelidir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından konuya ilişkin verilen görüş yazılarında hastalık raporlarına ilişkin düzenleme nasıl?

TATİLDE RAPOR NASIL ALINIR VE HASTALIK İZNİ NASIL KULLANILIR?

Devlet memurlarının; hafta sonu ve genel tatil günleri ile ulusal, resmi ve dini bayram günlerinde, ayrıca yasal izinlerini kullanırken hastalık raporu almaları ve aldıkları hastalık raporlarına istinaden hastalık izni kullanabilmeleri bazı esas ve usullere uymayı gerektirmektedir.

Hastalık raporlarına istinaden, aylık ve özlük hakları korunarak memurlara izin verileceği hususu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiş ve raporların hangi hallerde kimler tarafından verilebileceği ile süreleri ve diğer hususların ise yönetmelikle belirleneceği aynı Kanunda hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe konulmuştur.

Raporu düzenleyecek olanlar

Kendilerini tedavi eden kurum tabipliği veya aile hekimliği ya da SGK ile sözleşmesi bulunan resmi/özel sağlık hizmeti sunucuları tarafından Devlet memurları hakkında hastalık raporu düzenlenebilir.

Ayrıca, SGK ile sözleşmesi bulunmayan sağlık hizmeti sunucularının düzenlediği raporlar ise; süresi 10 günü aşmıyorsa SGK ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmeti sunucusunun hekimi tarafından, süresi 10 günü aşıyorsa SGK ile sözleşmesi bulunan sağlık hizmeti sunucusunun sağlık kurulu tarafından onaylanarak geçerlilik kazanabilmektedir.

Tatil günlerinde rapor almak

Memurlar, hafta sonu ve genel tatil günleri ile ulusal, resmi ve dini bayram günlerinde ve yasal izinli oldukları günlerde hastalıkları sebebiyle rapor alabilirler.

Öte yandan, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre, tatil günlerinde (yasal izin kullanılan süreler de dahil) memur hakkında;

**Memuriyet mahalli veya memuriyet mahalli dışındaki yerlerdeki sağlık sunucuları (resmi/özel) tarafından hastalık raporu düzenlenebilir.

**Usulüne uygun olması şartıyla, sağlık sunucularının (resmi/özel) herhangi bir servisi tarafından memur hakkında hastalık raporu düzenlenebilir.

**Özel sağlık sunucuları tarafından düzenlenen raporların, mutlaka acil servis tarafından verilmiş olması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Durum böyle olmasına rağmen, Devlet Personel Başkanlığı tarafından konuya ilişkin verilen görüşlerde; tatil günlerinde (yasal izin kullanılan günler hariç) memuriyet mahalli dışındaki resmi veya özel sağlık hizmeti sunucularının acil servisleri tarafından düzenlenecek hastalık raporlarına dayalı olarak memurlara hastalık izni verilebileceği ve acil servisler dışında düzenlenen hastalık raporlarının hastalık iznine çevrilemeyeceği yönünde ifadelere yer verilmiş olduğu görülmektedir.

Ancak, uygulamada mağduriyet yaşamaması için, memurların Devlet Personel Başkanlığının konuya yaklaşımı çerçevesinde hareket etmeleri uygun olacaktır.

Tatilde alınan raporun hastalık iznine çevrilmesi

Memur hakkında hastalığı sebebiyle düzenlenen (tek hekim ya da sağlık kurulu tarafından) raporun aslının veya bir örneğinin, raporun düzenlendiği tarihi izleyen günün mesai saati bitimine kadar, elektronik ortamda veya herhangi bir yolla memurun bağlı olduğu disiplin amirine ulaştırılması gerekmektedir.

Tatil günlerinde alınan raporlarda ise, raporun ilgili disiplin amirine iletilme tarihinin, tatil bitimini izleyen ilk mesai günü olması gerekecektir. Ancak yasal izinlerini kullanırken hastalık raporu alan memurun hastalık raporunu amire iletme tarihi, raporun düzenlendiği tarihi izleyen mesai günü olacaktır.

Zira, hastalık raporunun süresi içinde disiplin amirine ulaştırılmadığı durumlarda, memur hakkında disiplin hükümlerinin uygulanması söz konusu olabilmektedir.

Alınan raporun, amir tarafından usul ve fenne aykırı değerlendirilmemesi durumunda, rapor hastalık iznine çevrilir ve memur raporda belirtilen süre kadar hastalık izni kullanır.
memurunyeri

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.