Memurların koronavirüs nedeniyle refakat izni kullanması mümkün mü?

Memurların koronavirüs nedeniyle refakat izni kullanması mümkün mü?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memura Koronavirüs nedeniyle refakat izni verilir miSağlık raporunda belirtilmesi şartıyla koronavirüs nedeniyle en çok 3 ay refakat izni kullanabilir ve gerek görülmesi halinde aynı usulle 3 ay daha refakat izni kullanılabilir.

Ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkilerinin azaltılması kapsamında, Devlet memurlarından bazılarının idari izinli sayılması ve bazılarının da uzaktan veya dönüşümlü olarak esnek çalışması yoluna gidilmiş olmakla birlikte, bazı memurlar ise kurumlarında görev yapmayı sürdürmektedirler.

Öte yandan, bazı memurların yakınları hakkında koronavirüs teşhisine dayalı tedavi uygulandığı durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

Yakınları hakkında koronavirüs tedavisi uygulanan memurlar, bu durumdan dolayı refakat izni kullanmak isteyebilmektedirler.

Koronavirüs nedeniyle refakat izni kullanılabilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, memura;

-Bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş veya çocuklarının ağır bir kaza geçirmesi veya tedavileri uzun süren bir hastalıklarının bulunması,

-Bakmakla yükümlü olmadığı anne, baba, eş, çocuk veya kardeşlerinin refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek şekilde ağır bir kaza geçirmeleri veya tedavileri uzun süren bir hastalıklarının bulunması,

-Aynı kişi için aynı tarihte başka bir memurun refakat izni kullanmıyor olması

hallerinde, talebi üzerine ve sağlık kurulu raporuna istinaden refakat izni veriliyor.

Bu kapsamda, koronavirüs salgınının insan hayatına ve topluma etkileri mevcut haliyle dikkate alındığında, hakkında koronavirüs tedavisi uygulanan ve refakat edilmediği takdirde hayati tehlikesi bulunduğu yönünde sağlık kurulu raporu düzenlenen yakınlarından (yukarıda sayılan) dolayı, aylık ve özlük hakları etkilenmeksizin memurun refakat izni kullanabileceğini değerlendirmekteyiz.

Refakat izni için gerekli sağlık raporunda bulunması gereken hususlar

Memura refakat izni verilmesinde esas alınacak sağlık kurulu raporunda;

-Hastanın ad ve soyadı,

-Refakati gerektiren tıbbî sebepler,

-Refakat edilmediği takdirde hayatî tehlike bulunduğu,

-Sürekli ve yakın bakım gerektiği,

-Üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi,

-Refakatçide özel niteliklerin aranması durumunda, bu nitelikler

yer almalıdır.  Öte yandan, refakat edecek kişinin isminin raporda yer almaması gerektiğini düşünmekteyiz. Zira alınan rapor sağlık sorunu olan kişinin durumuna ilişkin olup refakatçiyi belirlemeye yönelik bir rapor değildir.

Sağlık kurulu raporunda, yukarıda belirtilen hususlardan herhangi birinin bulunmaması durumunda ise, söz konusu rapora dayanılarak memura refakat izni verilemeyecektir.

Koronavirüs nedeniyle refakatte izin süresi

Memur, refakat izni kullanabileceği bir yakınından dolayı, sağlık raporunda belirtilmesi şartıyla koronavirüs nedeniyle en çok 3 ay refakat izni kullanabilir ve gerek görülmesi halinde aynı usulle 3 ay daha refakat izni kullanılabilir.

Öte yandan, memurun koronavirüs nedeniyle başka yakınlarından dolayı da aynı şekilde refakat izni kullanması söz konusu olabilecektir.
memurunyeri

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ