Memurların Temmuz 2018'de 14 Günlük Maaş Zammı Farkı Nasıl Hesaplanacak?

Memurların Temmuz 2018'de 14 Günlük Maaş Zammı Farkı Nasıl Hesaplanacak?
Memurların 1-14 günlük maaş zammı farkları nasıl hesaplanır? Hangi unsurlar dikkate alınır? Temmuz ayında ödenecek 14 günlük maaş farkı hesabı her memur için aynı mı olacak? Devlet memurlarının maaşlarına 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olarak %3,5+enflasyon farkı oranında artış yapılacak ve zamlı maaşlarını 15 Temmuz’da alacak olan memurlara 1-14 Temmuz dönemine ilişkin maaş zammı farkı ayrıca ödenecek.

Memurların 1-14 günlük maaş zammı farkları nasıl hesaplanır? Hangi unsurlar dikkate alınır? Temmuz ayında ödenecek 14 günlük maaş farkı hesabı her memur için aynı mı olacak? Devlet memurlarının maaşlarına 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olarak %3,5+enflasyon farkı oranında artış yapılacak ve zamlı maaşlarını 15 Temmuz’da alacak olan memurlara 1-14 Temmuz dönemine ilişkin maaş zammı farkı ayrıca ödenecek.

Maaşlardaki artışa bağlı olarak gündeme gelen 1-14 Temmuz dönemine ilişkin maaş artışı farklarının hesaplanmasında, maaşın bazı unsurları dikkate alınmamakta ve ayrıca memuriyete giriş tarihine göre hesaplamaya dahil edilen unsurlar da değişmektedir.

Devlet memurlarının 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve 1 Ekim 2008 tarihinden önce başlamış olup olmamalarına bağlı olarak hesaplama şekli değiştiğinden, 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memuriyete başlayanların 14 günlük maaş farkı miktarı daha önce göreve başlamış emsallerine göre daha az olmaktadır.

Memuriyete 1 Ekim 2008’den önce girenlerin 14 günlük maaş farkı hesabı

1 Ekim 2008 tarihinden önce T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve başlamış olan Devlet memurlarının, 1 Temmuz 2018’den geçerli maaş zammından kaynaklı 1-14 Temmuz dönemine ilişkin fark ödemesi hesaplanırken;

A-) 14 günlük brüt fark hesabı:  Maaş artışı öncesindeki katsayılar ile maaş artışı sonrası oluşan katsayılar arasındaki fark esas alınarak, memurun; gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, tazminatları (aylıkla birlikte ödenen ek, ilave ve diğer tazminatlar dahil), yan ödemeleri ve ek ödemesi hesaplanır.

Bulunan tutarların toplam miktarı 31’e bölünüp 14 ile çarpılarak, 14 günlük brüt farkı bulunmuş olur.

B-) 14 günlük kesinti hesabı:

     a-Gelir vergisi: 14 günlük brüt fark miktarından, gelir vergisine tabi olmayan tazminat miktarları düşüldükten sonra bulunan tutarın %15’i gelir vergisi olarak (vergi dilimi farklı ise ilgili oran esas alınarak) hesaplanır.

     b-Damga vergisi: 14 günlük brüt fark miktarının binde 759’u damga vergisi olarak hesaplanır.

C-) 14 günlük net fark hesabı:

14 günlük brüt fark tutarından (A), gelir vergisi ve damga vergisi kesinti tutarları (B) düşüldüğünde, maaş zammının 1-14 Temmuz dönemine ilişkin net miktarına ulaşılmış olur.

Memuriyete 1 Ekim 2008’den sonra girenlerin 14 günlük maaş farkı hesabı

1 Ekim 2008 tarihinden önce T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi bir görevde bulunmamış olan Devlet memurlarının, 1 Temmuz 2018’den geçerli maaş zammından kaynaklı 1-14 Temmuz dönemine ilişkin fark ödemesi hesaplanırken;

A-) 14 günlük brüt fark hesabı:  Maaş artışı öncesindeki katsayılar ile maaş artışı sonrası oluşan katsayılar arasındaki fark esas alınarak, memurun; gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, tazminatları (aylıkla birlikte ödenen ek, ilave ve diğer tazminatlar dahil), yan ödemeleri ve ek ödemesi hesaplanır.

Bulunan tutarların toplam miktarı 31’e bölünüp 14 ile çarpılarak, 14 günlük brüt farkı bulunmuş olur.

B-) 14 günlük kesinti hesabı:

     a-SGK Primi: Maaş artışı öncesindeki katsayılar ile maaş artışı sonrası oluşan katsayılar arasındaki fark esas alınarak, memurun; gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, tazminatları (makam ve temsil/görev tazminatı dahil, aylıkla birlikte ödenen ek ve diğer tazminatlar hariç) hesaplanır ve bulunan toplam tutar 30’a bölünerek 14 ile çarpılır. Bulunan tutarın %14’ü, SGK primi kişi kesintisi olarak hesaplanır.

     b-Gelir vergisi: 14 günlük brüt fark miktarından, SGK Primi kişi kesintisi tutarı (a) ile gelir vergisine tabi olmayan tazminat miktarları düşüldükten sonra bulunan tutarın %15’i gelir vergisi olarak (vergi dilimi farklı ise ilgili oran esas alınarak) hesaplanır.

     c-Damga vergisi: 14 günlük brüt fark miktarının binde 759’u damga vergisi olarak hesaplanır.

C-) 14 günlük net fark hesabı:

14 günlük brüt fark tutarından (A), SGK primi kişi kesintisi ile gelir vergisi ve damga vergisi kesinti tutarları (B) düşüldüğünde, maaş zammının 1-14 Temmuz dönemine ilişkin net miktarına ulaşılmış olur.

1-14 Temmuz dönemine ilişkin maaş farkı hesabına dahil olmayan unsurlar

Aylıkları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında ödenenlerin maaş zammından kaynaklı 1-14 Temmuz dönemine ilişkin fark ödemesi hesabına;

-Memura eş ve çocuk durumuna göre ödenen aile yardımı ödeneği dahil edilmez.

-Memurun kendisi ile eş ve çocuk durumuna göre yararlandığı asgari geçim indirimi dahil edilmez.

-Sendika üyesi memurlara 3 ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesi dahil edilmez.

-Sendika üyesi memurların aylık ücretinden kesilen sendika aidatı dahil edilmez.

-Ekim 2008 tarihinden önce TC. Emekli Sandığı Kanununa tabi görevde bulunmuş olanların fark hesabına emekli keseneği dahil edilmez.

memurunyeri

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ