memurlar.net - Cumhurbaşkanlığı, 2019 yılının ilk kadro dağıtımını yaptı

memurlar.net - Cumhurbaşkanlığı, 2019 yılının ilk kadro dağıtımını yaptı
memurlar.net haber - Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılında kamu kurumlarına açıktan veya naklen yapılacak atamalarına ilişkin serbest memur sayısı, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atama sayısı ile bu sayı sınırlamasına tabi olmaksızın yapılacak atamaları belirledi.

memurlar.net haberi - Bilindiği üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinde; "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kurum ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının müşterek teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir." Hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda, kamu idarelerinin 2019 yılında memur kadroları ile üniversitelerin öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapacakları atama sayısı ile bu sayı sınırlamasına tabi olmaksızın yapılacak atamalar 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenmiştir.

Buna göre;

1- Kamu idarelerinin serbest memur kadrolarına yapılacak toplam 416 kadronun dağıtımı yapılmıştır.

2- Yükseköğretim kurumlarının serbest memur kadrolarına atama yapılması için her üniversiteye beş adet olmak üzere toplam 635 kadro dağıtılmıştır.

3- Kamu idareleri ile üniversitelere dağıtılan toplam 1051 kadro kurumların öncelikli olarak acil memur ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için her yıl bu tarihlerde yapılan dağıtım olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu idarelerine ikinci serbest memur kadro dağıtımının KPSS yerleştirme takvimi de gözetilerek ilerleyen aylarda yapılacağı değerlendirilmektedir.

4- Üniversitelerin "öğretim görevlisi" ve "araştırma görevlisi" kadrolarına atama yapmak üzere toplam 3 bin 200 kadro 127 üniversiteye dağıtılmıştır. Burada da toplam sayının 2019 yılı için 4 bin olduğunu, geri kalan 800 kadronun ise Yükseköğretim Kurumları tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi istihdamı için ilerleyen süreçte dağıtılacağını değerlendiriyoruz. Son olarak, emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından 2018 yılında ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar üniversiteler 2019 yılında öğretim görevlisi/araştırma görevlisi kadrolarına atama yapabilecektir.

Diğer taraftan, 27 Aralık 2018 tarihli haberimizde de gündeme getirdiğimiz 2019 yılında bütçeden istisna tutulacak atamalarda Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenmiştir.

1- Hakimlik ve savcılık mesleği ile bu meslekten sayılan görevlere yapılacak atamalar,

2- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar,

3- 3359 sayılı Sağlık Kanun kapsamında uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak atamalar ile devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında yapılacak atamalar,

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadrolarına yapılacak atamalar,

5- Engelli personeli kadrolarına yapılacak atamalar,

6- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askeri personel atamaları,

7- Emniyet hizmetleri sınıfında, jandarma hizmetleri sınıfında ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar,

8- 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında korunmaya muhtaç çocukların atamaları ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca şehit yakını ve gazi/gazi yakını atamaları,

9- Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden; döner sermaye teşkilatında bulunan kadrolar hariç olmak üzere bakanlık ile bağlı kuruluşlarının veya aynı bakanlığa bağlı kuruluşların kendi aralarından yapacakları nakil atamalar,

10- 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında yapılacak atamalar,

11- Yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamalar,

12- Öğretim üyesi (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) kadrolarına atamalar,

13- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Eczacılıkta Uzmanlık Yönetmeliği ve Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği uyarınca araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar,

14- 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğretim elemanı kadrolarına yapılabilecek atamalar,

15- 3 sayılı Üst Kademe Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolar, ilgili mevzuatı uyarınca atama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte ihdas olmuş sayılan kadrolar ile bakan müşaviri kadrolarına yapılacak atamalar,

16- 30/03/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi, 04/02/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun ek 1 inci maddesi, 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası, 06/01/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Adalet Bakanlığına nakil suretiyle yapılacak atamalar,

2019 yılında sayı sınırlamalarına tabi değildir.

Yavuz Selim KAPLAN

İŞTE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI

           

memurlar.net

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.