Meslek Lisesi ve Çıraklık Okulu Mezunu Staj Mağdurlarının Talepleri ve Örnek Dilekçe

Meslek Lisesi ve Çıraklık Okulu Mezunu Staj Mağdurlarının Talepleri ve Örnek Dilekçe
Meslek lisesi ve çıraklı okulu mezunu staj mağdurlarının, çıraklık ve staj döneminin sigorta başlangıcı sayılmasına yönelik sitemize ulaştırmış oldukları talepleri yayınlıyoruz. Staj mağdurları için örnek dilekçe haberimizde.

Meslek lisesi ve çıraklı okulu mezunu staj mağdurlarının, çıraklık ve staj döneminin sigorta başlangıcı sayılmasına yönelik sitemize ulaştırmış oldukları talepleri yayınlıyoruz. Staj mağdurları için örnek dilekçe haberimizde. 

Merhabalar Kamubiz.com yetkilileri;

Öncelikle geri bildirimde bulunduğunuz,göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve alakadan dolayı başta #stajmagduru sosyal birliktelik ve şahsım adına saygı ve şükranlarımı azr ediyorum.Her türlü meslek lisesi ve çıraklık okulu öğrencileri 1986 yılında çıkarılan 3308 sayılı yasa ile zorunlu staja tabi tutuldular. Bizlere sigortamızın başladığını söylenerek sigorta numarası ve kartı verildi. Ancak yıllar sonra stajın sigorta başlangıcı sayılmadığını üzülerek öğrendik.Hem kademeli emeklilikten, hemde stajdan emekli tarihimiz maalesef uzadı.  Aynı şekilde biz gibi staj yapan avukat ve doktorlarında staj süreleri sigorta başlangıcı sayılmaktadır. Yine kadınlarda doğum borçlanmasında staj sigorta başlangıcı sayılmaktadır. 1987 yılında hükümetin geçici ve bir kereye mahsus böyle bir yasa çıkardığı da biliniyor. Fiili bir çalışmaya dayanmayan askerlik ve doğum borçlanılarak sigorta başlangıcı sayılırken bizlerin fiili çalışmaya dayanan staj sürelerinin sigorta başlangıcı sayılmaması adalete uygun değildir. Bizler o dönem okullarımız tarafından yatırılmayan emeklilik primlerimizi borçlanarak yatırıp, stajın sigorta başlangıcı sayılmasını talep ediyoruz.  Bir kesime tanınan bir hakkın diğer bir kesime verilmemesi anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır.Medya tarafından yazılı ve görsel basında gündeme getirilen bu staj konusunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir. selamlar saygılarımla.

STAJ MAĞDURU MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ TALEPLERİ:

Biz Harb-iş Sendika üyelerinin tamamına yakını meslek lisesi mezunu olup, haftada 2 gün okula giderken, 3 günde farklı yerlerde staj yapmışlardır. Staj yapıldığı zaman sigorta numarası ve kartı verilmiştir. Fakat staj çalışmaları sigorta başlangıcı sayılmamaktadır. Dolayısıyla emeklilik tarihleri de 1 ile 8 yıl arası uzamaktadır. BİMER’ e ve TBMM dilekçe komisyonuna konu ile ilgili yaptığım müracaatlarda ilgili yasada değişiklik yapılması gerektiği tarafıma bildirilmiştir.

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5’inci maddesine göre; 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanmaktadır. Yine aynı maddeye göre; bu sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmakta ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaktadır. 5510 sayılı Kanunun “Sigortalılığın başlangıcı” başlıklı 7’nci maddesine göre de; sigorta hak ve yükümlülükleri 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalışmaya, meslekî eğitime veya staja başladıkları tarihten itibaren başlamaktadır. Ancak; 5510 sayılı Kanunun 38’inci maddesine göre malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında dikkate alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girildiği tarih olarak kabul edildiğinden, çıraklar ve stajyerler çıraklık ve staj süreleri için malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortasından sağlanan haklardan yararlanamamaktadır. Bir taraftan; çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışanlar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırken ve de çırak veya stajyer olarak çalışmaya başlanılan tarih sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilirken, diğer taraftan da; bu hakların sadece kısa vadeli sigorta kolları ile sınırlı tutulması eşitsizliğe ve dolayısıyla mağduriyete neden olmaktadır. Bu itibarla; çırak olarak çalışmaya veya staja başlanılan tarih uzun vadeli sigorta kolları bakımından da sigortalılık başlangıç tarihi olarak esas alınmalı, çıraklık ve staj süresi için borçlanma hakkı verilmelidir.                                                                                                                                                

Uygulamada; doğum, askerlik, aylıksız izin, doktora veya uzmanlık, avukatlık stajı gibi hatta bir çalışma ya da sigortalılık olmaksızın geçen bazı süreler borçlanılabilmektedir. Ayrıca meslek lisesi stajı veya çıraklık sigortası başlangıcından sonra doğum yapanlar isterlerse doğum borçlanması yapıp emekliliklerini öne alabilmektedir. Anayasanın eşitlik ilkesi de dikkate alınarak, uygulamada adaletin sağlanması için, aslında fiilen bir çalışmaya ve sigortalılığa dayanan çıraklık ve staj süresine borçlanma hakkı tanınmalı, bu çalışmalar sigortalılık başlangıç tarihi yönünden de dikkate alınmalıdır. Yaşanan mağduriyetin giderilmesinin yanında mesleki eğitimin özendirilmesine de katkıda bulunmak amacıyla çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışılan süreler için borçlanma hakkı verilmeli ve sigortalılık başlangıç tarihinin uzun vadeli sigorta kolları uygulamasında da çırak olarak çalışmaya veya staja başlanılan tarih olarak esas alınmalıdır. Böylece, hem kuruma gelir sağlanmış, hem de o dönemdeki çalışmaların boşa geçmiş olması önlenmiş, bu konudaki mağduriyet giderilmiş ve mesleki eğitimin özendirilmiş olacaktır.

Harb-iş Sandikamız tarafından bana ve diğer tüm üyelerimize, anayasanın eşitlik ilkesine ve insan haklarına rağmen yapılan bu haksızlık ve adaletsizliğin düzeltilmesi için ne gerekiyorsa yapılmasını talep ediyorum. İlgili kurumlara müracaat, imza kampanyası ve sonuç alınamaz ise hukuki yollara başvurulması için,

Gereğini saygıyla arz ederim.

Selam ve saygılarımı sunuyorum.

MESLEK LİSESİ MEZUNU STAJ MAĞDURLARI İÇİN ÖRNEK DİLEKÇE

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA

3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” kapsamındaki çıraklar ve işletmelerde staj yapan, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında örgün eğitim gören öğrenciler, bu staj ve çıraklık döneminde sigorta girişi yapılmakla birlikte, bunlar hakkında, çıraklık devresi sayılan süre için, sadece, iş kazaları ile meslek hastalıkları ve hastalık sigortaları primleri ödendiği, analık sigortası ile uzun vadeli sigorta kolları olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları primleri ödenmediği için bu sigorta tarihleri emeklilik hesabında sigorta başlangıcı ve gün sayısı olarak dikkate alınmamaktadır. Buna karşılık avukatların, doktorların staj süresi, kadınların doğum sonrası 2 yıllık süresi, erkeklerin askerlik süresi geriye dönük borçlanılıp, SGK’ya ödenmek suretiyle emeklilik hesabında sigorta başlangıcı ve gün sayısı olarak dikkate alınmaktadır. Bu anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Benim gibi 3308 sayılı yasa kapsamında staj yapmış tüm kişilerin staj sigortalarının, aynı avukat ve doktorlarda olduğu gibi ya doğrudan sigorta başlangıcı sayılmasını, yada staj zamanı yatırılmayan uzun vadeli sigorta primlerinin staj yapanlarca borçlanarak ödenmesi yoluyla sigorta başlangıcı sayılmasını siz yetkililerden talep ediyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Kamubiz.com Özel Haber

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.