MHP'den 26 Bin Geçici İşçiye Kamuda Kadro Teklifi

MHP'den 26 Bin Geçici İşçiye Kamuda Kadro Teklifi
Kamuda yaklaşık 26 bin geçici işçi statüsünde çalışan personele kadro verilmesi teklifi MHP tarafından 19 Nisan 2019'da TBMM Plan ve bütçe komisyonuna sunuldu. MHP Kırıkkale Milletvekili  Halil ÖZTÜRK tarafından verilen kanun teklif ile; 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması Île Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında çalışan geçici işçiler ile aynı kanuna göre 201

5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması Île Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında çalışan geçici işçiler ile aynı kanuna göre 2011 yılından bu yana usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 4 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçilerin kadroya geçirilmesi öngörülmektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

4/4/2007 Tarih ve 5620 Sayılı Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ek'te gerekçesi ile birlikte sunulmaktadır. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 22.01.2019 
Av. Halil ÖZTÜRK /Kırıkkale Milletvekili 

GENEL GEREKÇE : Bugün halen kamu kurum ve kuruluşlarında, bunlara bağlı ortakliklarda geçici ve mevsimlik işçi olarak çalışanlar hak kaybı yaşamaya devam etmektedir. 
5 ay 29 gün çalışan mevsimlik işçilere, kurum yetkilisine verilen yetki ile 9 ay 29 gün çalıştırma yolu açılmışsa da, uygulamada bu sürenin 5 ay 29 günden bile düşük kaldığı görülmektedir. Mevsimlik çalışanlarımız bu yüzden emekli olma hayalleri dâhi kuramamaktadır. Diğer yandan yılda 12 ay çalışan ücretlilerin geçim mücadelesinden yakındığı günümüzde, geçici statüde en fazla 5 ay 29 gün çalışan işçilerin geçinmeleri çok da mümkün görünmemektedir. 
4/4/2007 tarihli 5620 Sayılı Kanun ile 218 bin kişi kadroya alınmış, ancak 6 ay çalışma şartı aranması nedeniyle o dönem geçici işçi statüsünde çalışan 26.162 geçici işçi kapsam dışında kalarak bu haktan yararlanamamıştır. 
O tarihten bu yana gün geçtikçe sayıları artan mevsimlik işçiler, özellikle Orman Genel Müdürlüğü, çay ve şeker fabrikalarında, demiryolları ve tarım işletmeleri bünyesinde kısıtlı gün sayısı ile çalışsa da, aileleri ile birlikte ciddi sıkıntı yaşamaktadırlar. 
Anayasamız'ın Çalışma Hak ve Ödevine ilişkin 49 uncu maddesi: “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” şeklindedir. 
Kanun teklifim ile; 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması Île Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında çalışan geçici işçiler ile aynı kanuna göre 2011 yılından bu yana usulüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 4 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçilerin kadroya geçirilmesi öngörülmektedir, Böylelikle yıllardır emeklilik hayali dâhi kuramayan mevsimlik işçi olarak çalışan vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmiş olacaktır. 

4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
MADDE 1- 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin (c) fikrasının 2 nci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“2011 yılından, bu kanunun yasalaştığı tarihe kadar usûlüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 4 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçileri kapsar. 2011 yılından bu kanunun yasalaştığı tarihe kadar aynı şartlarda çalışıp da askerlik, doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları sebebiyle iş sözleşmeleri askıda kalanlar da bu fikra kapsamında değerlendirilir." 
MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
31 Yorum