MHP'den yardımcı hizmetler sınıfı için Cumhurbaşkanlığına flaş önerge

MHP'den yardımcı hizmetler sınıfı için Cumhurbaşkanlığına flaş önerge
Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi ve bu sınıfın kaldırılarak personelin Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi önerisine ilişkin MHP'den soru önergesi verildi. 31 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde de görüldüğü üzere Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi istikametinde yeni bir idari tasarruf planlanmakta mıdır? Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin ek gösterge, maaş, özlük hakları gibi sorunlarının giderilmesi için yap

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Erkan AKÇAY/ Manisa Milletvekili

Kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memurların sınıflarının gösterildiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 nci maddesinde Yardımcı Hizmetler Sınıfi şu şekilde gösterilmektedir: “Yardımcı hizmetler sinifi, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve isitma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar."

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde önemli bir görev ve sorumluluğu olan yardımcı hizmetler sinifi Devlet Personel Başkanlığının Mart 2018 istatistiklerine göre 109 bin 279 kişiyi kapsamaktadır. Bu personel içinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de tamamlamış, kendisini yetiştirmiş personel de bulunmaktadır.

Yardımcı hizmetler sinifi personeli son derece önemli görevleri yerine getirmelerine rağmen maaş ve özlük hakları bakımından olumsuz bir tabloyla karşı karşıyadır. Bu olumsuz tablonun bertaraf edilmesi için son günlerde belirli kurumlardaki yardımcı hizmetler sınıfına dahil bazı personel Genel İdari Hizmetler sınıfına geçirilmiştir. Bu uygulamanın son örneği 6 Şubat 2019 tarihli ve 30678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 31 no'lu Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (c) bendinde de mübaşir unvanlı kadroların Genel İdari Hizmetler sınıfına geçirilmesiyle görülmüştür.

Yardımcı Hizmetler Sinifi personelinin yaşadığı sorunlar yıllardır kamuoyu gündemindedir. Örneğin, sendikalar ile imzalanan 2005 yılı Toplu Görüşme Mutabakat Metni’nin 11'inci maddesinde, “Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması” öngörülmüştür. Aynı mutabakat metninde, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması ya da bu hizmet sınıfında görev yapmakta olan personele de ek gösterge verilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştı.

Yardımcı hizmetler sınıfı personeli ömür boyu aynı hizmet sınıfında, maddi ve manevi olarak olumsuz şartlarda görev yapmaktadır.

Buna göre;

1. 31 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde de görüldüğü üzere Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi istikametinde yeni bir idari tasarruf planlanmakta mıdır?

2. Yardımcı Hizmetler Sinifi personelinin ek gösterge, maaş, özlük hakları gibi sorunlarının giderilmesi için yapılan çalışmalar nelerdir?

3. Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak bu sınıftaki personelin Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi yönünde yapılan çalışmalar nelerdir?

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ