Mübaşirler Genel İdari Hizmetler Sınıfına Geçirilecek mi? (Kanun Teklifi)

Mübaşirler Genel İdari Hizmetler Sınıfına Geçirilecek mi? (Kanun Teklifi)
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi verildi. Teklif ile, adliyelerde çalışan mübaşir unvanlı personelin Genel İdari Hizmetler sınıfına geçirilmesi amaçlanmaktadır. Yürüttükleri görev bakımından asli ve sürekli hizmet ifa eden mübaşirlerin, kendileriyle benzer işleri yapmakta olan diğer memurlar gibi (Zabit Katibi, İnfaz Koruma Memuru, Şoför vs.) Genel İdare Hizmetler Sınıfında bulunması gerektiği halde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer almaları, Anayasanın eşitl

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA 

14/7/1965 tarihli yo 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan Mübaşir Unvanlı kadroların, "Yardımcı Hizmetler Sınıfindan", "Genel İdare Hizmetleri Sinifina" geçivilinesine ilişkin Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte ektedir.  Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Tanju ÖZCAN/ Bolu Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 
Tüm yargı organlarında görev yapan mübaşir ünvanlı kamu görevlilerinin hizmet sınıfı meselesi uzun yıllardır çözüm bekleyen ve çözülemeyen bir sorun haline gelmiştir. 

Daha önce Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 23.01.2012 tarihinde duyurulan "Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 84. Maddesinde"; "Diğer taraftan, yargılama faaliyetleri sırasında önemli görevler ifa eden mübaşirlerin sınıfı, Genel İdari Hizmetler Sınıfı (GIH) olarak düzenlenmektedir." ibaresi yer alırken, Başbakanlık tarafından 30.01.2012 tarih ve 464/544 sayılı yazısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen tasarıda ise söz konusu bölümün çıkartılması binlerce mübaşirin umutlarını yerle yeksan etmiştir. 

Yürüttükleri görev bakımından asli ve sürekli hizmet ifa eden mübaşirlerin, kendileriyle benzer işleri yapmakta olan diğer memurlar gibi (Zabit Katibi, Infaz Koruma Memuru, Şoför vs.) Genel İdare Hizmetler Sınıfında bulunması gerektiği halde, Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer almaları, Anayasanın eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı gibi, iş tatmini ve çalışma barışını da olumsuz olarak etkileyebilmektedir. 

Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli mübaşir ve diğer yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının büyük bölümünün yüksekokul mezunu olduğu, yargı bütünlüğü açısından bakıldığında mahkemelerin ayrılmaz bir parçası oldukları, çok önemli görevler üstlendikleri, duruşmaların düzeni ve ahengini sağladıkları. zimmet ve yaptıkları, dosya düzenini sağladıkları, tüm arşiv dizer ve yerleştirmelerinin mübaşirler tarafından yapıldığı, 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre çoğu kez tebligatların mübaşirler aracılığı ile yapıldığı, adli işlemler konusunda tecrübeli oldukları aşikardır. Bu sebeple mübaşirlerin Yardımcı Hizmetler Sınıfını kapsamında değerlendirilmesi düzeltilmesi gereken bir husustur. 

Bakanlar Kurulu'nun 08.01.1992 tarihinde 21105 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve kanun teklifi ekinde sunulau kararında doğru bir uygulama ile mübaşirleri Genel İdare Hizmetleri sınıfında saymıştır. Resmi Gazete'nin 9. sayfasında 1 sayılı cetvelin 31. sırasında "Her derece yargi organları ve seçim kurullarında görevli mübaşirler Genel İdare Sınıfı içerisinde sayılmıştır. Aynı Resmi Gazetenin 17. sayfasında Yardımcı Hizmetler Sınıfını bölümünde aşçı, aşçı yardımcısı, hademe, oraci VS. sayılırken mübaşirlere ise yer verilmemiştir.. 

21.03.2012 tarih ve 28274 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve Askeri Mahkemelerde görev yapan Mübaşirler, Genel İdare Sınıfına dahil edilmiştir. Mübaşir ünvanındaki kamu görevlilerinin yaptığı işlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin birinci fıkrasındaki “ VIII. Yardımcı Hizmetler Sınıfi'ndan ziyade" 1. Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olması, eşitlik ilkesi gereğince ve bir hakkın teslimi bakımından, 13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Genci Kadro vs Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karamame'nin Eki (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümünde yer alan "Mübaşir” ünvanlı kadronun "Yardımcı Hizmetler Sınıfı" olan hizmet sınıfının, "Genel İdari Hizmetleri Sınıfı" olarak değişmesi gerekmektedir. 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (I) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
: “Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar ile adliyelerde mübaşirlik görevini yürüten personel Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder." 
MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL / ANKARA 

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
6 Yorum