Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlerinin özlük hakları için kanun teklifi

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlerinin özlük hakları için kanun teklifi
Eşit işe eşit ücret kapsamında 02.11.2011 tarihli 666 S. KHK'nin (II) sayılı cetvelin 9. sırasında, tüm Bakanlıkların İl Müdürleri yer almış, ancak “T.C. İçişleri Bakanlığı Ana Hizmet birimi” olan il Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlerine yer verilmemiştir. Bu düzenlemenin sadece (I) sayılı cetvelinde ancak Şube Müdürü ve ilçe Nüfus Müdürü hizasında (astlarıyla beraber, aynı sırada) yer verilmiştir. Yani diğer bakanlıkların İl Müdür Yardımcıları seviyesinde bile yer alamamış olup, 2011 yılında çıkarılan KHK ile 2

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 
27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 05.12.2018 
Ecz. Ümit YILMAZ /Düzce Milletvekili 
GENEL GEREKÇE 
Eşit işe eşit ücret kapsamında 02.11.2011 tarihli 666 S. KHK'nin (II) sayılı cetvelin 9. sırasında, tüm Bakanlıkların İl Müdürleri yer almış, ancak “T.C. İçişleri Bakanlığı Ana Hizmet birimi” olan il Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlerine yer verilmemiştir. Bu düzenlemenin sadece (I) sayılı cetvelinde ancak Şube Müdürü ve ilçe Nüfus Müdürü hizasında (astlarıyla beraber, aynı sırada) yer verilmiştir. Yani diğer bakanlıkların İl Müdür Yardımcıları seviyesinde bile yer alamamış olup, 2011 yılında çıkarılan KHK ile 2011 yılı öncesine göre statü kaybına yol açmış, ayrıca diğer Bakanlık il Müdürleri ile nüfus müdürleri arasında adaletsizlik ve ücret farkı oluşmuştur. 
Eşit işe eşit ücret kapsamında; emsal unvanlarla kıyaslandığında; Göç İl Müdürü, Kültür ve Turizm İl Müdürü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, PTT Baş Müdürü, Gençlik Spor İl Müdürü, Yurt (KYK) Müdürü; Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bünyesindeki ayrı Genel Müdürlük ve Başkanlığın ildeki temsilcileri olan; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürü, Sosyal Güvenlik İl Müdürü, İş Kur İl Müdürü, (II) sayılı cetvelde yer almıştır. 
Yukardaki İl Müdürlüklerinin hiç biri, görevde yükselme sınavı olmaksızın bu görevlere geldikleri, rotasyona da tabi olmadıkları ve ülkemiz genelinde, ilçelerde teşkilatları dahi bulunmadıkları görülmüş olup; “İl Müdürü” olarak 666 S.KHK nin (II) sayılı cetvelinin 9. sırasında sayılmışlardır. Kaldı ki 2011 Yılı öncesi yukarda belirttiğimiz Müdürlerle ve hatta Defterdar, İl Milli Eğitim Müdürü, Müftü ve İl Emniyet Müdürleri ile aynı cetvelde yer almaktaydı, konuya bakıldığında mağduriyet apaçık görülmektedir. 
“İ1 Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri" ise bu göreve gelene kadar memuriyetin her aşamasında görevde yükselme sınavına tabi tutulmasına, zorunlu rotasyona bağlı kalınarak atanmasına, maiyetindeki İlçe Nüfus Müdürlerinin üstü ve amiri olarak atama, yer değiştirme ve denetim yetkisine sahip olmalarina rağmen İlçe Müdürleri ile aynı cetveldeler. Yurdumuzun her yanında Nüfus teşkilatlanması, Cumhuriyetten bu yana bütün ilçelerimizde var olmasına rağmen, maalesef “İl Müdürü" olarak 2011 Yılında çıkartılan 666 S. KHK nin (II) sayılı cetvelinin 9. sırasın da yer verilmemiş olup, 2011 Yılı öncesine göre statü kayıpları oluşmuştur. 
Gerek 3152 Sayılı Kanun, Gerek 5901 Sayılı Kanun 18. Maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin 69. maddesi, gerek 09.11.1991 tarih ve 21046 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 91/2344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gerekse de 190 Sayılı Genel Kadro ve usulü hakkında kanun hükmünde Kararnameye bağlı cetvelde yapılan değişiklikle Il Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü'nün de Bakanlık “İl Müdürü” olduğu bilinmektedir. Mevcut yürüttükleri işlerin yanı sıra yeni T.C, kimlik kartlarının dağıtımının yanında pasaport ve sürücü belgesi işlemleri ile mahkemelerin bazı işlemlerinin de Müdürlüklerine devredilmesi ile iş yoğunluğu fazlasıyla arttırmıştır. 
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlerinin 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin dokuzuncu sırasında yer alan “Basın-Yayın ve Enformasyon," ibaresinden sonra gelmek üzere “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri," ibaresi eklenmesi ile adaletin sağlanacağı, eşitsizliğin giderileceği ve ayrıca T.C. Anayasasının 10. Maddesi eşitlik” ve 55. Maddesindeki "ücrette adaletin sağlanması" ilkesine de uygun 

MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1- Madde ile; 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin dokuzuncu sırasında yer alan “Basın-Yayın ve Enformasyon," ibaresinden sonra gelmek üzere “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri," ibaresi eklenmesi öngörülmektedir. 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir. MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelin dokuzuncu sırasında yer alan “Basın-Yayın ve Enformasyon,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri," ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL / ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2 Yorum