Bazı memurlara 3600 ek gösterge verilmesi Meclise taşındı

Bazı memurlara 3600 ek gösterge verilmesi Meclise taşındı
Ayniyat saymanlarının 3600 ek göstergeden yararlanması talebine ilişkin Meclise sunulan soru önergesi haberimizde

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

Aşağıdaki soruların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat BİLGİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98 inci, TBMM İçtüzüğünün 96 ncı ve 99 uncu maddeleri uyarınca saygılarımla arz ederim. D. Müsavat DERVİŞOĞLU/ İzmir Milletvekili 

Ayniyat saymanları; Devletimizin malına sahip çıkan, her yıl Sayıştay'a hesap veren her ay maaşlarından kefalet aidatı kesilen ve tüm kamu kuruluşlarında özveri ile çalışan personeldir. Maliye Bakanlığı Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde görev yapan sayman, sayman yardımcıları ve Hazine Sayman yardımcıları 7417 Sayılı Kanun çerçevesinde 3600 ek gösterge alırken, ayniyat saymanları bu haktan mahrum bırakılmışlardır. 

Ayniyat Saymanlarının göz ardı edilmesi ya da sayman kapsamına dahil edilmemesi, eşitlik ilkesine ve adalet anlayışına aykırı olup hak ihlaline sebebiyet vermektedir. Bu durum çalışma barışını da bozmaktadır. Saymanlık kavramının bir bütün olarak değerlendirilmediği anlaşılmaktadır. Sayman unvanları arasında ayrım yapılması hayatın olağan akışına aykırı olduğu gibi hakkaniyete de uymamaktadır. 

Bu bilgiler ışığında; 

1-22/05/2021 tarihli Hazine ve Maliye Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 5. Maddesinin birinci fıkrasının ( d) bendi. kapsamında sayılanlardan sadece ayniyat saymanlarının 3600 ek gösterge kapsamı dışında tutulmasının nedeni nedir_? 

2-Ek gösterge sisteminin memurların; kadro unvanı/derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlendiği dikkate alındığında bu durumu eşitlik ilkesi karşısında nasıl değerlendirmektesiniz? 

3-Ayniyat saymanlarını da sayman kapsamına dahil ederek , uğradıkları mağduriyetin giderilmesi amacıyla 3600 ek göstergeden yararlanmaları hususunda bir uygulamanız olacak mıdır? 

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.