Orman muhafaza memurlarına yıpranma payı verilmesi hakkında kanun teklifi

Orman muhafaza memurlarına yıpranma payı verilmesi hakkında kanun teklifi
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 1 Ekim 2019 tarihinde plan ve bütçe komisyonuna sunuldu. Teklif ile; orman muhafaza memurlarının fiili hizmet süresi zammından yaralanabilmeleri; görev süreleri bittikten sonra en fazla bir adet silah için taşıma ruhsatı verilmesi ve bu silaha ait taşıma veya bulundurmaya yetki veren kayıt ve belgelerin her türlü resim, vergi ve harçtan muaf tutulması amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. Mehmet Ali Çelebi /izmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 
Orman Muhafaza Memurları, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları kapsamında görev yapan, koruma, sınırlandırma ve yangınla mücadele görevi yaninda Orman ve Su İşleri Bakanlığın kanunda ve iç çalışma sistematiğinde tanımlanmamış pek çok görevini, mesai mefhumu olmadan 24 saat esası ile yürüten cefakâr kamu çalışanlarıdır. Ormanların yasa dışı faaliyetlerden korunması, işletilmesi ve her türlü muhafazasından sorumlu olup, en zor arazi şartlarında ve her türlü tehlikeye karşı cansiperane görev yapmaktadırlar. 
Gerek orman yangınları ile mücadelede gerekse kaçakçılık ve diğer kanun dışi girişimi önleme adına bugüne kadar orman muhafaza memurları onlarca şehit vermiştir. Çalışma riski dikkate alınarak ve bu riskin getirdiği husumet ortamı oluşması nedeniyle 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 77. Maddesi gereğince silah taşımaya yetkili hizmet sınıfında olup, 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nun 164. Maddesi gereği de "Adli Kolluk Görevlisi" olarak tanımlanmaktadırlar. Ancak çalışma ortamında adli kolluk görevi verilen orman muhafaza memurları, adli kolluk hizmetlerine tanınan ekonomik ve sosyal hak edişlerden mahrum bırakılarak, ayrıştırmaya tabi tutulmaktadırlar. 

Yürütmüş oldukları yangın ve kaçakçılıkla mücadele görevleri dikkate alındığında yine bir ayrıştırmaya tabi tutulmakta ve fiili hizmet süresi tazminatı almamaktadırlar. 2011 yılından bugüne uygulanan ve bir nevi sürgün haline getirilmiş, herkese eşit şekilde ve adil puanlama sistemine dayalı olmayan rotasyon uygulamalarının en başta mağdurları haline getirilerek, aile bütünlükleri bozulmuştur. Ayrıca Orman Muhafaza Memurlari, ormanlarımızdan usulsüz olarak kesilen her ağaçtan, görevli oldukları saha itibarı ile zimmetle yüz yüze kalmakta ve bu .. zimmet birçok memurun maaşlarından kesilmek sureti ile tahsil edilmektedir. Çalışma hayatında husumetten kaynaklı silahlı görev yapmak zorunda olan Orman: Muhafaza Memurları, emekli olduklarında taşıma ruhsatlı silahlarına ödemek zorunda oldukları harç ücretleri diğer kolluk kuvvetleri ile kıyaslandığında diğer bir ötekileştirme görüntüsü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bakanlık teşkilatında mevcut lojmanların dağıtımında Orman Muhafaza memurları çoğu Bakanlık ve OGM Bölge ve işletme Müdürlükleri bünyesinde mağduriyet yaşamakta, lojmanlardan faydalanamamaktadır. 
Kanun teklifimiz ile orman muhafaza memurlarının fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmeleri; görev süreleri bittikten sonra en fazla bir adet silah için taşıma ruhsatı verilmesi ve bu silaha ait taşıma veya bulundurmaya yetki veren kayıt ve belgelerin her türlü resim, vergi ve harçtan muaf tutulması amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1-Madde ile risk altında ve ağır koşullarda çalışan orman muhafaza memurlarına fiili hizmet süresi zammı verilmesi amaçlanmıştır. 
MADDE 2- Madde ile orman muhafaza memurlarına görev süreleri bittikten sonra en fazla bir adet silah için taşıma ruhsatı verilmesi ve bu silaha ait taşıma veya bulundurmaya yetki veren kayıt ve belgelerin her türlü resim, vergi ve harçtan muaf tutulması amaçlanmıştır. 
MADDE 3-Yürürlük maddesidir. 
MADDE 4- Yürütme maddesidir. 

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 31/05/2206 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki sıra eklenmiştir. 
| 21 Orman Muhafaza İşleri 
Orman muhafaza işlerinde çalışanlar 60 
MADDE 2- 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin (B) alt bendinde yer alan "e)Çarşı ve mahalle bekçilerinden," ibaresi “Çarşı ve mahalle bekçilerinden, Orman Muhafaza Memurlarından," şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 3-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4-Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum