Özel güvenlik görevlilerine yıpranma payı verilmesi hakkında kanun teklifi (Ekim 2019)

Özel güvenlik görevlilerine yıpranma payı verilmesi hakkında kanun teklifi (Ekim 2019)
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi veridi. 1 Ekim 2019 tarihinde plan ve bütçe komisyonuna havale edilen kanun teklif ile, özel güvenlik görevlilerinin fiili hizmet süresi zammından ve para mükafatından faydalanmaları amaçlanmaktadır

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim.. 
Mehmet Ali Çelebi/ İzmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE : Kamu düzeni ve halkımızın güvenliği için 2004 yılında Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun kabulü ile hayatımıza giren özel güvenlik görevlileri 15 yılda büyük bir ivme kazanmış ve 320 bine ulaşan sayısı ile önemli görevleri gerçekleştiren bir meslek haline gelmiştir. 

Özel güvenlik görevlileri çalıştıkları mahalde, can ve mal güvenliğini sağlama görevleri nedeniyle saldırı ve saldırganların ilk hedefi konumundadırlar. Polis teşkilatına yardımcı kolluk kuvveti olmalarına rağmen yaptıkları işin küçümsendiğini, kendilerine saygı gösterilmediğini düşünmektedirler. 

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili yönetmeliği, çalışanların özlük haklarına ve çalışma şartlarına yönelik düzenlemeleri içermemektedir. Özel güvenlik hizmeti, kamu hizmetini tamamlayıcı nitelikte olmasına rağmen; sektör çalışanları özlük hakları bakımından aynı işi yapan genel kolluk kuvvetlerinin sahip oldukları haklardan (şehitlik, gazilik hakkı gibi) yararlanamamaktadırlar. Yıpranma hakkına tabi olmadan emekli edilmeleri kamu vicdanını sarsmaktadır. 

Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinin 5188 sayılı kanunda açık biçimde tanimlanmaması da biridir. Ozel güvenlik görevlilerinin yetkilerinin kesin ve açık bir şekilde belirlenmemesi ve işyerlerinde amir veya yöneticiler tarafından kanunun verdiği yetkiyi aşan emirler verilmesi nedeniyle özel güvenlik görevlileri sık sık vatandaşlarla ve diğer çalışanlarla karşı karşıya gelmektedir. Kanunun verdiği yetkiyi aşan emirlerin yazılı olarak verilmemesi nedeniyle emrin yerine getirilmesi sırasında herhangi bir sorun çıktığında özel güvenlik görevlileri kurum ve vatandaşlar tarafından olayın tek sorumlusu olarak değerlendirildiği/gösterildiği için kendilerine karşı olumsuz bir algı oluşmaktadır. Ayrıca sözlü olarak verilen emirlerin yerine getirilmesi sırasında herhangi bir sorun ortaya çıktığında emri veren kişi böyle bir emir vermediğini iddia edebilmekte ve özel güvenlik görevlileri olayın tek suçlusu olarak kalabilmektedir. 

Kanun gereği özel güvenlik personeli, koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz. Ancak otopark, bahçe, temizlik gibi farklı işlerde çalıştırılmaktadırlar. 

Özel güvenlik görevlilerinin iklim ve çevre şartlarından doğan çalışma ortamı zorlukları vardır. (Mahrumiyet bölgelerine, nöbet noktalarına ulaşım güçlükleri ve zor şartlarda nöbet tutulması, kulübe isi-işik durumları vb.) 

Özel güvenlik sektöründe görev yapan vatandaşlarımızın özlük haklarında yapılacak iyileştirmeler sektör gelişim sürecine önemli katkılar sağlayacağı gibi, huzurlu etkin bir görev yapmalarını ve başarıyı da beraberinde getirecektir. 
Kanun teklifimiz ile özel güvenlik çalışanlarının fiili hizmet süresi zammından faydalanmaları; "ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, irz ve mallarını korumada yüksek hizmeti" görülmesi durumunda kamuoyunda "taltif" olarak adlandırılan, para mükafatı hükümlerinden faydalandırılmaları amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Madde ile risk altında ve ağır koşullarda çalışan özel güvenlik görevlilerine fiili hizmet süresi zammı verilmesi amaçlanmıştır. 
MADDE 2- Madde ile özel güvenlik görevlileri için de "ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, irz ve mallarını korumada yüksek hizmeti" görülmesi durumunda kamuoyunda "taltif" olarak adlandırılan para mükâfatı hükümlerinden faydalandırılmaları amaçlanmıştır. 
MADDE 3-Yürürlük maddesidir. 
MADDE 4- Yürütme maddesidir. 

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1-31/05/2206 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya 21 numaralı bölüm eklenmiştir: 
21 
Özel Güvenlik 
10/06/2004 Tarihli ve 5188 Sayılı Özel 90 Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında fiilen çalışan güvenlik görevlileri 
MADDE 2- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 86'ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Emniyet örgütü mensupları” ibaresinden sonra gelmek üzere "ile 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında görev yapan özel güvenlik görevlileri" ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 3-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.