Polis amirlerini ilgilendiren kanun teklifi (14 Ekim 2019)

Polis amirlerini ilgilendiren kanun teklifi (14 Ekim 2019)
3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verildi. Teklif ile B grubu polis amirlerinin, A grubu polis amirliğine geçmesine imkan tanınmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim
Feridun BAHŞİ /Antalya Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda 2015 yılında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler ile amir ihtiyacı iki ayrı kaynaktan temin edilmesi yoluna gidilmiştir. Birinci yol sivil kaynaktan lisans mezunlarından, ikinci yol ise polis memurları arasından lisans mezunlarından alım yapılması için yasal düzenlemeler 
getirilmiştir. 

Görüldüğü üzere 2015 yılı içerisinde yapılan değişiklikler ile kişilerin hangi kaynaktan geldiği veya alındığı değil eğitim düzeyi ve seviyesi olarak lisans mezunu olma şartı esas alınmıştır. Her iki kaynaktan alınan personel A grubu polis amiri olarak teşkilata kazandırılmış ve aralarında liyakat harici hiçbir ayırım ve kriter gözetilmemiştir. Bu hali ile terfi ve atamalar polis amirleri arasında eşit ve adil olarak tesis edilmiştir. 

Anılan bu değişikliklerle, halen görevde olup lisans mezunu olan yaklaşık 800 civarında ki polis amirlerini geçici 26. Md. ile kapsam dışı bırakarak, B grubu polis amiri olarak kalmalarına neden olmuştur. Yeni kanunun lehe olan süre şartı B grubu amirlere uygulanmazken, yeni kanunla terfi etmek için getirilen ilave dört şart B grubu amirlere de uygulanmıştır. Aynı eğitim düzeyine haiz ve ETK'da aynı görev tanımı ile aynı görevi yerine getiren polis amirleri arasında terfi süreleri farklı belirlenerek B grubu polis amiri ve ailelerinin mağduriyetine sebebiyet verilmektedir. 

A grubu polis amirleri, Komiser Yardımcısı ve Komiser rütbelerin de 4 er yıl beklemeleri gerekirken, B grubu polis amirlerinin bu rütbelerde bekleme süresi 6 şar yıldır. Ayrıca Başkomiserlik rütbesinden Emniyet Amirliği rütbesine A grubu terfi eden amirlerin katsayı mağduriyetine benzer şekilde yüzde 10 unu geçmeyecek şekilde B grubu amirin terfi edecek şekilde sınırlama getirilmiştir. Yapılan bu adaletsizlik teşkilat içerisinde moral ve motivasyonu olumsuz yönde etkilemektedir. Temeli hiyerarşiye dayalı emniyet teşkilatımız için iş ve işlemlerin yürütülmesinde aksaklıklara sebebiyet vermektedir. 

KIDEM ve LİYAKATİN hiyerarşik yapıda son derece önemli olduğu ve bu hali ile hiyerarşik yapının zedelendiği somut olarak ortadadır. Örneğin B grubu polis amiri emrinde görev yapan A grubu polis amiri salt mevcut yasal düzenleme nedeniyle B gurubu polis amirlerinden daha önce rütbe alarak, kısa süre içerisinde amirlerini geçmektedir. 

Hatta B Grubu Polis Amirinin emrinde görev yapan Polis Memuru komiser yardımcılığı sınavını kazandıktan sonra mevcut bu düzenlemedeki bekleme sürelerinden dolayı, ileriki aşamalarda amirini geçmektedir ve amirinin amiri konumuna gelmektedir. Bu durum hiyerarşik yapıya uygun düşmemektedir. 

Yapılan bu düzenlemelerin FETÖ/PDY Terör Örgütü ile etkin mücadele kapsamında yapıldığı düşünülmektedir. Düzenlemenin yapıldığı tarihte hain terör örgütüne üye olanların sayısı fazla olduğundan o zamanlar geçici olarak böyle bir düzenleme yapılması doğru olarak kabul edilebilirdi. Ancak hain darbe girişiminden sonra hain terör örgütüne üyelikten gerek A grubu gerek B grubu birçok amir memurluktan ihraç edildi. 
Polis Teşkilatının içerisinde bulunan A ve B grubu tüm polis amirleri gerekli soruşturmalardan geçtiği herkesçe bilinmektedir. A ve B grubu eski ve yeni alınan personel içerisinde hala hain örgüt üyesi kalmış olabileceği ihtimaline karşıda terfilerde gerekli her türlü tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirler kişilerin hangi gruptan amir olduklarına bakılmaksızın yürütülmektedir. 

Amirin A ya da B grubu amir olup olmadığına bakılmaksızın terör örgütüne üyeliği tespit edilenler ihraç edilmektedir. Dolayısıyla az sayıda kalmış B grubu amirin A grubu amir yapılması hain örgütüyle mücadele de herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeyecektir. 

Emniyet Teşkilatında bu değişikliklerden sonra alınan A grubu komiser yardımcılarından FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatı ve iltisagi olması nedeniyle meslekten ihraç olan çok sayıda A grubu komiser yardımcıları bulunmaktadır. 

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı Terör Örgütünün Devletimize karşı yapmış olduğu hain kalkışma neticesinde teşkilat içerisinde hain örgüte üyeliği yada iltisagi tespit edilen çok sayıda polis amiri memurluktan ihraç edilmiş ve haklarında adli ve idari soruşturmalar açılmıştır. Buna bağlı olarak özellikle Teşkilat bünyesinde görevli Komiser, Başkomiser ve Emniyet Amiri kadrolarında personel açığı oluşmuştur. Hatta bu kadro açığını kapatmak üzere Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarından lisans mezunları A grubu polis amiri olarak 15 günlük uzaktan eğitim ile terfi etmelerine imkan tanınmıştır. 

Yapılan bu düzenleme ile daha önce emri altında görev yapmış olduğu B grubu polis amirlerini rütbelerinde bekleme sürelerinden dolayı ileri de rütbe olarak geçmiş olacaklardır. Bu personellerin teşkilata amir olarak kazandırılması son derece faydalı olacağı gibi, B grubu polis amirlerinin de A grubu polis amiri statüsüne alınması polis teşkilatı adına yüksek derecede faydalı olacaktır. 

B grubu polis amirleri hakkında yapılacak yasal düzenleme ile Teşkilatın ihtiyacı olan ve son derece büyük önem arz eden anılan rütbelerde ki açığın kapanacağı somut olarak ortadır. 
Bu kanun teklifiyle Kadro açığının kapatılması ve rütbeli personel arasında ast üst ilişkilerinin sağlam zemin üzerine oturtulması amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1: (B) grubu polis amirlerinden lisans ya da en az dört yıl süreli yüksek öğretim programlarından mezun olanlarından algılama, kavrama, hemen pratiğe dönüştürme, risk alma, inisiyatif kullanma ve temsil kabiliyeti ile mesleki bilgisi daha ileri düzeyde olanları seçmek ve eksik olan alanlarda gerekli eğitimleri vermek suretiyle, teşkilatımızda daha üst rütbe ve ünvanlarda istihdam edilerek verimliliğin artırılması, özellikle Başkomiserden 3. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine kadar olan rütbelerdeki personel eksikliğinin giderilmesiyle birlikte; Polis Akademisi, lisans veya dört yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olan rütbeli personelin mevcut rütbe terfi sisteminde yapılacak kanuni düzenlemeyle ve intibak yoluna gidilerek hukuki durumları yönünden farklılıkların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. 

3201 SAYILI EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMAINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1: 3201 sayılı emniyet teşkilatı kanunu geçici 26.maddesinin 4 üncü ve 5 inci Fıkraları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 
GEÇİCİ 26. Madde: 
4. Fıkra; 
(B) grubu polis amirlerinden en az dört yıllık yükseköğretim kurumunu bitirenlerin (A) grubuna geçmeleri aşağıdaki şartlara bağlıdır: 
a) Komiser Yardımcılığı rütbesinde en az dört yıl bekleme süresi kadar çalışmış 
olmak. 
b) Komiserler için en az iki yıl süre ile bu rütbede çalışmış olmak, 
c) Başkomiserler için en az bir yıl süre ile bu rütbede çalışmış olmak, 
d) Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenen yöneticilik eğitimini başarı ile tamamlamak, 
e) Merkez Değerlendirme Kurulu Kararı ile bulunduğu rütbeden bir üst rütbeye terfi etmiş olmak, 
5 nci Fıkrası 
"Ancak, (B) grubundan (A) grubuna geçiş yapan polis amirlerinden komiser yardımcılığı, komiser ve başkomiser rütbelerinde (A) grubu polis amirleri için öngörülen bekleme sürelerinden fazla geçen süreler, lisans veya en az dört yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olduğu tarih ve mezuniyet tarihindeki bulunduğu rütbe ile komiser yardımcılığı rütbesine terfi tarihi esas alınarak intibakları yapılmak suretiyle rütbe terfi ve kıdem tarihleri belirlenir." 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum