Sağlık Bakanlığında Kadroya Geçişten Sonra Çalışma Koşullarında Yaşanan Sorunlar Çözüm Bekliyor

Sağlık Bakanlığında Kadroya Geçişten Sonra Çalışma Koşullarında Yaşanan Sorunlar Çözüm Bekliyor
696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) eklenen geçici 23 üncü ve 24 üncü maddesi ile Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışmakta olan ve Sendikamıza üye personelin 02.04.2018 tarihi itibariyle sürekli işçi kadrosuna geçişleri yapılmıştır.

Bilindiği gibi sürekli işçi kadrolarına geçiş işlemlerinden sonra kadroya geçen tüm personel için uygulanacak  olan 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Maddesi Uyarınca İdarelerce Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücret  İle Diğer Mali ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. İş bu toplu iş sözleşmesinde kadroya geçen tüm işçilere idarelerce uygulanacak olan ücret, mali ve sosyal haklara ilişkin hükümler düzenlenmiştir.

Ancak iş sözleşmesi niteliğini taşıyan toplu iş sözleşmesi yayınlanmasının ardından birçok idarede uygulamada sorunlar yaşanmış, büyük mağduriyetleri doğmuştur.

1- YEMEK YARDIMI ALACAĞI SORUNU:

Yayınlanan Toplu İş Sözleşmesinde; “İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir.” Şeklinde düzenlemeye gidilmiş ancak belirlenen yemek yardımı tutarının 5,00-TL olması, öncesinde daha yüksek tutarlarda yemek yardımı alan işçilere ödenecek yemek yardımı tutarlarının da 5,00-TL ye indirilmesi sebebiyle sıkıntılara sebep olmuştur. Sürekli işçi kadrosuna geçişten önce fiilen çalışılan günler için daha fazla yemek parası alan işçilere kadroya geçişten sonra süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinde yapılan düzenlemeye göre 5,00-TL olarak yemek parası ödenmiş ve bu fark işçilerin maaşlarında görülür bir düşüşe neden olmuştur.

2- YOL YARDIMI ALACAĞI SORUNU:

Toplu iş sözleşmesinde taşıt yardımı adıyla mevzubahis edilen yol yardımı alacağı; “Mevcut uygulamaya devam edilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu durumda kadroya geçen işçilere yeni dönemde de önceki mevcut uygulamaya göre ya ayda 26 (yirmi altı) gün üzerinden hesaplama yapılmak suretiyle yol yardımı alacağı ödenmeli ya da ayda 52 (ELLİİKİ) tam bilet olarak hesaplama yapılmak suretiyle yol yardımı alacağı NAKİT olarak ödenmelidir.  Ancak kurumlar yol yardımını ya mevcut uygulamaya göre ödememekte ya da hiç ödememektedirler.

3- BULAŞICI HASTALIK VE RİSK PRİMİ ALACAĞI SORUNU:

Sözleşmede “Hastanelerin bulaşıcı hastalık riski taşıyan yerlerinde fiilen çalışan temizlik işçilerine fiilen çalışılan günler için 2,00(iki)TL/Gün bulaşıcı hastalık ve risk primi verilir.” Denilmektedir. Sözleşmenin bu açık hükmüne rağmen, Hastanede aynı bölümde aynı şartlarda altında çalışan personeller arasında ayrım yapılarak “sağlık ve sosyal hizmetler” işkolunda olan işçiye bu alacak ödenmemektedir.

4- KIDEM VE YILLIK İZİN SORUNU:

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin emredici hükmüne göre kadroya geçiş öncesinde çalışmakta oldukları hizmet ihalesi kapsamında yani kadroya geçmeden önce hangi mali ve sosyal haklara sahiplerse bu haklarına halel gelmeksizin kadroya geçtikleri gibi çalıştıkları kurum bünyesinde de aynı şartlarda ve bu hakları korunarak çalıştırılmaları gerekmektedir. Baki olan hakları, görev tanımlamaları, mevcut ücret ve sosyal hakları ile kadroya geçirildiğini, yine kıdeminin ve yıllık izin hakkının korunduğu Bakanlık tarafından kamuoyuna defalarca açıklanmıştır. Buna rağmen işçilere kıdemlerinin ve kullanmadıkları yıllık izin haklarının kadro ile birlikte devrolmadığı ve yandığı, 02.04.2018 tarihi itibariyle kadroya geçtikleri için ancak bir sonraki yıl yıllık izne hak kazanacakları gibi gerekçelerle geriye dönük yıllık izin hakları kullandırılmamaktadır

5- Khk 696 ile kadroya geçen üyelerimizin ve  PYS Bakım personellerin unvanların verilmesi üst unvana geçirilmesinin önü açılmalıdır.

6- Kurumlarımızda çalışan 4d daimi kadrolu çalışanlarımızın Kreş yardımı, Servis, Tayin ve Becayiş yapılması için gerekli düzenlemelerin getirilmesi gereklilik arz etmektedir ki Aile bütünlüğünün korunması için tayin ve becayiş hakkı kaçınılmazdır.

7- Personel kimlik kartlarının düzenlenmesi gerekmektedir.

8- Fazla mesailerde memurlar 130 saat mesai alırken kadroya geçen işçilerimiz 270 saat mesai alıyor. Bunların eşitlenmesi lazımdır.

9- Personel yetersizliği çözülmelidir. TYP proje kapsamında belirli sürelerde çalışan işçiler, işe başladıklarında işi bilmeden geldiklerinden öğreninceye  kadar uzun süre geçmekte,  öğrendikten kısa süre sonra iş süreleri bitmektedir. Buda verimliliği etkilemektedir. O yüzden kurumlarda çalışan işçilerin daimi statüde çalışması gereklilik arz etmektedir.

10- İşçi ücret pusulalarının çekirdek kaynak sisteminden işçiye ulaştırılmalıdır.

11- İşçinin 1 saatlik ara dinlenmelerin de  çalışılma şekillerinden kaynaklı bu süreyi kullanamadıkları için çalışılma süresinden sayılmalıdır. İşçi dinlenme süresinde çalıştığında mesai ücreti almamaktadır. Buda hak kaybına sebep olmaktadır.

12- Beyaz kod uygulamasında Memurlara  tanınan avukatlık gibi çalışanı koruyan uygulamalar kadroya geçen işçilerimizi aynı şekilde korumamaktadır mağduriyet yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Beyaz kod düzenlemesinin getirilmesi gerekmektedir.

13- Yıpranma payının işçiler dahil tüm sağlık çalışanlarını kapsaması talebimizdir.

14- 696 khk ile birlikte yayınlanan bireysel iş sözleşmesi niteliğini taşıyan toplu iş sözleşmesi çalışan sendikalar aracılığı ile toplu sözleşme yapmasının 2020 yılına kadar önnü kapamıştır. Dolayısı ile mevcut durumda seyreden haklarla çalışmak mağduriyet yarattığı için maaş düzenlemelerinin yapılması gereklilik arz etmiştir, kaçınılmaz olmuştur. Vergi dilimine girmek ve enflasyon farkı almamak maaşlarımızı eritmiş durumdadır. Buna ait düzenlemeler yapılması asgari ücret  zammının da maaşlara yansıması gerekmektedir. 

15- Diş hastanelerinde. verilen hizmette hastaya birebir tedavi işlemi yapıldığından ve zaman aldığından hem poliklinik hem de servis hizmeti gibi hizmet verilmektedir. Kurumlarda çalışan personelin tek hekimle tek personel şeklinde çalışması ile yapılan işlemler sağlıklı olabilecektir. Birden fazla hekime tek personelin yetişmesi imkansız dır. Bundan kaynaklıdır ki; Diş hastanelerinde çalışma koşullarının düzenlenmesi gerekmektedir.

Şenay Baştürk / kamubiz.com ÖZEL

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.