Sivil memurların mali ve sosyal hakları TBMM'ye taşındı

Sivil memurların mali ve sosyal hakları TBMM'ye taşındı
İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışan sivil memurların mali ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin 11 Eylül 2019 tarihinde İzmir Milletvekili Mehmet Ali ÇELEBİ tarafından TBMM'ye soru önergesi verildi. Soru önergesinde sivil memurlara fiili hizmet süresi zammı, ruhsatlı silah alması ve diğer tazminatlara ilişkin talepler yer alıyor.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
Anayasanın 5985Ve TBMM İç Tüzüğünün 96. Maddeleri gereğince talep ederim. 09.09.2019 
Mehmet Ali ÇELEBİ /İzmir Milletvekili 

1-Olası harekatlarda görev ve sorumluluklar kapsamında, görev yeri, kurum yapısı vb. gerekçelerle fiziken ve ruhen etkilenen, ayrıca bu kurumlarda çalışmanın verdiği riskleri büyük oranda taşıyan sivil devlet memurlarının fiili hizmet süresi zammından faydalanmaları için çalışma yürütülmekte midir? 

2-Asayiş görevini icra eden rütbeli personel ile sivil Devlet memurları da görev ve sorumluluklar kapsamında, rütbeli personel ile operasyon bölgesine giderek, gerektiğinde çatışmanın ortasında kalabilmektedir. Hedef olması muhtemel araçlarla intikal edilmekte, hudut birliklerinin bakım onarımında görev almakta, kısacası rütbeli personel ile aynı ortamda görev yapmalarına rağmen rütbeli personelin dahil edildiği iaşeden mahrum bırakılmaktadırlar. Sivil devlet memurlarının bedelsiz olarak birlikle beraber olduğu günlerde bedelen beslenmelerinin veya ücretinin kendilerine ödenmesinin sağlanarak oluşan bu mağduriyetin engellenmesi için çalışma yapılmakta mıdır? 

3-Özellikle terörle mücadele faaliyeti yürütülen bölgelerde bulunan ve aileleri ile birlikte büyük güvenlik riski taşıyan sivil Devlet memurlarının taşıma ruhsatlı silah alması ve ruhsat harcı muafiyeti sağlanması önem arz etmektedir. Bu konuda çalışma yürütülmekte midir? 

4-926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun EK-17/C maddesinde "Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuwet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan memurlara; anılan Kanuna tabi en yüksek Devlet memuru aylığının(ek gösterge dahil) brüt tutarının %45'ini geçmemek üzere aylık derecelerine, görev unvanlarına, görev yeri ve özelliklerine, öğrenim durumlarına, çalışma şartlarının zorluğuna göre Milli Savunma Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine belirlenecek miktar, oran, esas ve usuller dairesinde ek özel hizmet tazminatı ödenebilir.” hükmü yer almakta iken, 2/11/2011 tarihinde 666 sayılı KHK ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun Ek-17/C inin iptal edilerek, 657 sayılı Kanuna tabi tüm Devlet memurlarına da ek özel tazminatı verilmesi sağlanarak, sivil Devlet memurlarının bu ayrıcalığı yok edilmiştir. Askeri personel ile aynı birim ve aynı şubelerde, aynı sorumluluk altında, askeri disiplin kuralları ve gizlilik içerisinde yerine getiren, görev yapan sivil Devlet memurlarının Özel Hizmet Tazminatının yükseltilmesinde askeri personel ile birlikte değerlendirilerek, yapılacak iyileştirmelerden faydalandırılmaları gerekmektedir. Bu konuda çalışma yürütülmekte midir? 

5-Orduevi, askeri gazinolar, kışla gazinolari, vardiya yatakhanelerinden imkanlar dahilinde yararlanmaları için bir çalışma yürütülmekte midir? 

6-icabet nöbeti/görevi uygulamasının kaldırılması için çalışma yapılmakta midir? 


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını Anayasanın 98. Ve TBMM İç Tüzüğünün 96. Maddeleri gereğince talep ederim. 09.09.2019 Mehmet Ali ÇELEBİ/ İzmir Milletvekili 

1-Olası harekatlarda görev ve sorumluluklar kapsamında, görev yeri, kurum yapısı vb. gerekçelerle fiziken ve ruhen etkilenen, ayrıca bu kurumlarda çalışmanın verdiği riskleri büyük oranda taşıyan sivil devlet memurlarının fiili hizmet süresi zammından faydalanmaları için çalışma yürütülmekte midir? 

2-Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarındaki sivil memur personel asayiş tazminatı hakkından mahrumdur, buna yönelik çalışma yapılmakta midir? 

3-Asayiş görevini icra eden rütbeli personel ile sivil Devlet memurları da görev ve sorumluluklar kapsamında, rütbeli personel ile operasyon bölgesine giderek, gerektiğinde çatışmanın ortasında kalabilmektedir. Hedef olması muhtemel araçlarla intikal edilmekte, hudut birliklerinin bakım onarımında görev almakta, kısacası rütbeli personel ile aynı ortamda görev yapmalarına rağmen rütbeli personelin dahil edildiği iaşeden mahrum bırakılmaktadırlar. Sivil devlet memurlarının bedelsiz olarak birlikle beraber olduğu günlerde bedelen beslenmelerinin veya ücretinin kendilerine ödenmesinin sağlanarak oluşan bu mağduriyetin engellenmesi için çalışma yapılmakta mıdır? 
4-682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, rütbeli personel ile sivil memurları da kapsamaktadır. Ancak bazı maddeler sadece rütbeli personeli kapsadığından sivil devlet memurları için çelişkili ve mağduriyete sebep olan durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Sivil Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin tekrar düzenlenerek yürürlüğe konulması gereklidir. Bu konuda çalışma yürütülmekte midir? 

5-Özellikle terörle mücadele faaliyeti yürütülen bölgelerde bulunan ve aileleri ile birlikte büyük güvenlik riski taşıyan sivil Devlet memurlarının taşıma ruhsatlı silah alması ve ruhsat harcı muafiyeti sağlanması önem arz etmektedir. Bu konuda çalışma yürütülmekte midir? 

6-Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki sivil memurların emniyet hizmetleri tazminatından faydalanmaları için çalışma yapılmakta midir? 

Kamubiz.com ÖZEL/ ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.