Sivil memurluktan emekli edilen Uzman Çavuşlar için kanun teklifi

Sivil memurluktan emekli edilen Uzman Çavuşlar için kanun teklifi
Uzman erbaşların sivil memurluktan emekli edilerek uğramış oldukları mağduriyetin giderilmesi ve özlük haklarının iadesine yönelik kanun teklifi verildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
18/3/1986 Tarihli ve 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci Maddesinin birinci fikrasının b bendinin üçüncü cümlesinde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi, gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 11.01.2019 
Atila Sertel/ İzmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 
Ulkemizin her köşesinde kahramanca en ön saflarda görev yapan Uzman Çavuşlarımızın sivil memurluktan emekli edilerek uğramış oldukları mağduriyetin ve adaletsizliğin bir an önce düzeltilmesi için emekli Uzman Çavuş kimliklerinin ve özlük haklarının iade edilmesi bir haktır. Uzman Erbaş Kanununda değişiklik öngören bu teklif ile kazanmış ve hak etmiş oldukları özlük haklarının iadesi amaçlanmaktadır. 

3269 SAYILI UZMAN ERBAŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 18/3/1986 Tarihli ve 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci Maddesinin birinci fıkrasının b bendinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“Atama işlemleri yaş sınırının dolmasından önce tamamlanır ve Uzman Erbaş mali ve özlük haklarından faydalanmaya devamlarıyla birlikte Uzman Erbaş olarak emekli edilirler.” 
MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL / ANKARA 

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ