Sivil savunma uzmanlarının sorunları

Sivil savunma uzmanlarının sorunları
Bilindiği gibi ülkemiz gerek jeopolitik konumu açısından dünyanın ve ortadoğunun simetrik savaş tehdidinde, gerekse deprem, sel, gibi büyük afetler cihetiyle en riskli ülke konumundadır.

Bilindiği gibi ülkemiz gerek jeopolitik konumu açısından dünyanın ve ortadoğunun simetrik savaş tehdidinde, gerekse deprem, sel, gibi  büyük afetler cihetiyle en riskli ülke konumundadır.

Afetlerle ve savaşlarla mücadelenin en birinci anahtarı ise, afetlere hazırlıklı olmak, devletin tüm kurumları ile millet ile birlikte topyekün mücadeleye katılımı sağlanmakla olmasıdır. Aksi durumda ülkelerin,  milletler mücadelesinde on yıllarca geriye düşmesi sonucunu doğurmaktadır. Maalesef bu günkü kamu yönetiminde büyük handikap mevcuttur.Şöyle ki;

1-5902 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte sivil savunma Genel Müdürlüğü kapatılmış, SSGM bağlı sivil savunma uzmanları görev yaptıkları kurumlara kadroları ile birlikte devredilmiştir. Burada en önemli husus kamu kurumların , afet ve savaş,  kamu binalarının terör ve diğer unsurlara karşı korunması, seferberlik , milli alarm ve diğer iş ve işlemler için  kamu yönetiminde organik bir yapı oluşturulmamış olması, kamu kurumlarında bu konuların sadece sivil savunma uzmanlarının şahsi meselesi olarak telakki edilmekte, organik yapı olmadığı için yazışma kodu dahi verilmemekte, bunun yanısıra personel, çalışma ortamı ve diğer konularda sivil savunma uzmanlarınca görevlerini yerine getirmekte zorluklar yaşamaktadır. Bu durum afetler ve savaşlarla mücadelede zaaf meydana getirmektedir.Kamu kurumlarının, millet ile birlikte  ulusal afet planlarına dahil olması ve etkin bir mücadele için, afet ve Acil Durum Başkanlığının, Milli Savunma Bakanlığının, Emniyet Genel Müdürlüğünün, Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının bu işlemlerin yürütülmesi için, kurumlarda muhatap olacağı bir organik yapının bulunması elzemdir.

         2-5902 sayılı kanuna istinaden çıkartılan 05.08 .2010 tarih ve 27663 sayılı  sivil savunma uzmanlarının idari statüleri, görevleri,çalışma usul ve esasları ile eğitimleri hakkında yönetmelik hükümlerince şube müdürü yetki ve sorumluluğu verirken, özlük haklarında herhangi bir düzenlemeye gidilmemiş, sivil savunma uzmanları tabiri caizse kaderine terk edilmiş, özlük haklarını düzenleyecek, takip edecek bir kurumun mevcut olmaması nedeniyle yalnızlığa mahkum edilmek suretiyle, özlük hakları devamlı erozyona uğramıştır. sivil savunma uzmanlarına şube müdürü yetki ve sorumluluğu verilip, özlük haklarının verilmemesi durumu  idari mahkemeye götürülmüş, kısmen bazı sivil savunma uzmanlarınca dava kazanılmış, ekseriyetle kaybedilmiştir. Şu an bazı sivil savunma uzmanları şube müdürü maaşını alırken diğer kısmı bundan mahrumdur.

Yukarıda açıklanan hususlar ışığında aşağıda ki metnin yasallaştırılarak yürürlüğe konması gerek devlet - millet bekası için, gerekse sivil savunma uzmanlarının  kaybedilen haklarının ivedilikle çözülmesi elzemdir. Arz ederim. 

Kanun metni şöyle;

MADDE 1: 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri” şeklindeki ibare;

… idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimlerine bağlı olarak, Kamu idarelerinde, afet , acil durum, sivil korunma, her türlü koruyucu ve önleyici güvenlik hizmetleri ile seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili hizmet ve faaliyetleri planlama, eğitim ve denetim hizmetlerini yürütmek üzere bakanlıklarda Afet ve Acil durum Daire Başkanlığı, taşra teşkilatlarında Afet ve Acil durum Şube Müdürlüğü ihdas edilmiştir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2: Kamu idarelerinde  7126 sayılı kanun ile ihdas edilen “ sivil savunma uzmanlığı “ kadroları kaldırılmıştır.

MADDE 3: Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte “ sivil savunma uzmanı “ kadrolarında görev yapanlar hiçbir işleme gerek görülmeden 1. Madde ile ihdas edilen Afet ve Acil Durum Şube Müdürlüğü” kadrosuna atanırlar.

MADDE 4: Afet ve Acil Durum Şube Müdürlerinin görev ve yetkileri Başbakanlıkça çıkartılan yönetmelikle belirlenir. Afet ve Acil Durum Şube Müdürlerinin eğitimleri AFAD başkanlığınca yapılır.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür

Ahmet BAŞKURT / Sivil Savunma Uzmanı

Kamubiz.com ÖZEL HABER

(Sitemizden Alıntılanan Haberlerde Kaynak Gösterilmeden Kullanılması Halinde Yasal İşlem Yapılacaktır)

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2 Yorum