Sosyal denge tazminatının aylık miktarı ne kadar arttı? Kimler alıyor?

Sosyal denge tazminatının aylık miktarı ne kadar arttı? Kimler alıyor?
Memurlar, sözleşmeli (4/B, 4/C) çalışanlar dikkat! 2017 yılının ikinci altı ayında sosyal denge tazminat miktarı arttı! Sosyal denge tazminatı, Kamu kurumlarının bazılarında (il özel idareleri ile belediyeler ve bağlı kuruluşlarında ) görev yapan personele, en yüksek Devlet memuru aylığı tutarını aşmayacak şekilde her ay “sosyal denge tazminatı” adı altında yapılan ödemedir. Peki Sosyal denge tazminatı kimlere ödenir ve tutarı ne kadardır? Sosyal denge tazminatı sözleşmelerinin uygulanma zamanı ne zamandır.

Memurlar, sözleşmeli (4/B, 4/C) çalışanlar dikkat! 2017 yılının ikinci altı ayında sosyal denge tazminat miktarı arttı! Sosyal denge tazminatı, Kamu kurumlarının bazılarında (il özel idareleri ile belediyeler ve bağlı kuruluşlarında ) görev yapan personele, en yüksek Devlet memuru aylığı tutarını aşmayacak şekilde her ay “sosyal denge tazminatı” adı altında yapılan ödemedir. Peki Sosyal denge tazminatı kimlere ödenir ve tutarı ne kadardır? Sosyal denge tazminatı sözleşmelerinin uygulanma zamanı ne zamandır. Ayrıntılar haberimizde..

Kamu çalışanlarından bazılarına aylık maaşları dışında her ay “sosyal denge tazminatı” adı altında ödeme yapılmakta ve bu tazminattan yararlananların aylık gelirleri, diğer kurumlardaki emsal personelin aylık gelirinden yüksek olmaktadır.

En yüksek devlet memuru aylığı esas alınarak tavan tutarı belirlenen sosyal denge tazminatının miktarı, aylık katsayısındaki artışa bağlı olarak değişmektedir. Bu itibarla, aylık katsayısının 1 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olarak %6,92 oranında artmasından dolayı, sosyal denge tazminatının miktarı da arttı.

Bu tazminatı kimler alıyor?

Bu tazminatı, sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalanmış olan il özel idareleri ile belediyeler ve bağlı kuruluşlarında görevli kamu çalışanları (memur, 4/B, 4/C) alabiliyor.

Ödenecek tazminatın aylık miktarı ise, toplu sözleşmede belirtilen tavanı geçmemek şartıyla, ilgili belediye veya il özel idaresi ile bu yerlerdeki en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında yapılan sözleşmeyle belirleniyor.

Öte yandan, 2015 yılında imzalanan ve 2017 yılına ilişkin belirlemeler de içeren toplu sözleşmede, sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarının, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ü kadar olacağı kararlaştırılmıştır.

Sosyal denge tazminatının miktarı arttı

2017 yılının ilk altı ayında brüt “913 TL” olan Sosyal Denge Tazminatı tavan tutarı, aylık katsayısındaki artışa bağlı olarak 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde brüt “976 TL”ye yükseldi.

Sosyal denge tazminatı ödemelerinden gelir ve damga vergisi kesintisi yapıldığından, 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde, ilgili personele ödenecek sosyal denge tazminatının;

-Gelir vergisi oranı %15 olduğunda, aylık net tutarı en çok "822 TL" olacak.

-Gelir vergisi oranı %20 olduğunda, aylık net tutarı en çok "773 TL"olacak.

Kamu çalışanlarının sadece bazılarına ödeniyor

Sosyal denge tazminatı, mahalli idarelerden sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzalayanlarda görev yapan personele ödenirken, bunun dışında kalan kamu çalışanlarına ise ödenmemektedir.

Benzer bir ödemenin diğer kurumlarda çalışanlara yapılmıyor olmasının, aynı unvanlardaki kamu çalışanları arasında eşit olmayan ücret uygulaması yaratması nedeniyle, diğer kurumlarda çalışanlar için de benzer bir ödeme usulünün oluşturulması gerektiğini düşünmekteyiz.

SOSYAL DENGE TAZMİNATI NEDİR VE KİMLERE ÖDENİR?

Kamu kurumlarının bazılarında görev yapan personele, en yüksek Devlet memuru aylığı tutarını aşmayacak şekilde her ay “sosyal denge tazminatı” adı altında ödeme yapılabilmektedir.

Sosyal denge tazminatından yararlanabilecek olanlar

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenebilmektedir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda;  kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışanların kamu görevlisi olarak değerlendirileceği ve toplu sözleşme ikramiyesi hariç olmak üzere toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında sendika üyesi olan ve sendika üyesi olmayan kamu görevlileri arasında ayrım yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle, kurumlar tarafından yapılacak denge tazminatı ödemelerinde, kamu görevlileri arsında sendika üyesi olmalarına veya olmamalarına göre bir ayrıma gidilemeyecek, personelde belli bir sendikaya üye olma şartı aranmayacak ve söz konusu kurumlarda kamu görevlisi kapsamına giren tüm personelin (memur, 4/B, 4/C gibi) bu ödemeden yararlandırılması gerekecektir.

Öte yandan, ödenecek sosyal denge tazminatının miktarı konusunda, aynı kadro veya pozisyondaki kamu görevlileri arasında farklı uygulamalara da gidilemeyecektir.

Tazminatın aylık miktarı

Sosyal denge tazminatının ödenebilecek aylık tutarı, toplu sözleşme ile belirlenecek tavan tutarı geçmemek üzere, ilgili belediye ve il özel idaresi ile bu yerlerde en çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası arasında yapılacak sözleşmeyle belirlenmektedir.

2013 yılında imzalanan toplu sözleşmeye göre, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’ü olarak belirlenmiştir. (1 Ocak 2014 itibariyle en yüksek Devlet memuru aylığı 731,48 TL’dir)

Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilmektedir.

Sosyal denge tazminatının, vergiden istisna tutulmadığı için Gelir Vergisi ve Damga Vergisine tabi olacağı değerlendirildiğinden, bu tazminatın tavan tutardan ödeniyor olması durumunda, brüt 731,48 TL tutarındaki tazminat %15 Gelir Vergisi diliminde aylık net 616,21 TL olarak ödenecektir.

Sosyal denge tazminatı sözleşmelerinin uygulanma zamanı

Mahalli idareler ile ilgili sendikalar arasında yapılacak sosyal denge sözleşmesi, toplu sözleşme dönemi ile sınırlı olarak uygulanmaktadır. Ancak, yapılan sözleşmenin süresi hiçbir şekilde izleyen mahalli idareler genel seçimi tarihini geçememektedir.

Mahalli idareler genel seçim tarihini izleyen üç ay içerisinde de toplu sözleşme dönemiyle sınırlı olmak üzere sözleşme yapılması mümkün bulunmaktadır.

Ancak, bu sözleşmelere dayanılarak yapılan ödemeler kazanılmış hak oluşturmamaktadır.

Sosyal denge tazminatı sözleşmesi yapamayacak olan mahalli idareler

Sosyal denge tazminatı sözleşmesi yapabilecek olan mahalli idarelerin;

-Vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşması,

-Ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borçlarının bulunması,

-Gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin belediyelerde %30’unu, il özel idaresinde %25’ini (2015 yılında imzalanan toplu sözleşmede bu oaranın %30 olarak uygulanması kararlaştırıldı) aşması

hallerinde, bu kurumlarda denge tazminatı sözleşmesi yapılamaz.

Sözleşmenin yapılmasından sonra yukarıda belirtilen koşulların oluşması durumunda ise yapılmış olan sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalır.

memurunyeri.com

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.